Skip to main content

SMART parkovanie už aj v Bánovciach nad Bebravou

Správa majetku mesta spravuje odstavné plochy zverené jej do správy za účelom ich prenájmu na dočasné parkovanie. Kapacita parkoviska pred nemocnicou na Ul. Hviezdoslavova je 110 parkovacích miest a na Ul. Záfortňa je 30 parkovacích miest. Úhrada za dočasné parkovanie je možná v hotovosti, kúpou predplatených parkovacích kariet alebo prostredníctvom „prémiových SMS“. SMART riešenia doposiaľ nie sú zavedené. V ostatnom čase evidujeme zvýšený počet sťažností súvisiacich s nedostatkom bezhotovostných metód úhrad parkovného a nespoľahlivou prevádzkou parkovacieho automatu. Nakoľko sa v uplynulom roku opäť zvýšil podiel bezhotovostným platieb prostredníctvom prémiových SMS (i napriek zvýšenej sadzbe oproti hotovostnej forme úhrady), pripravili sme súbor užívateľsky komfortnejších, bezhotovostných metód úhrady parkovného.

Na odstavnej ploche pred nemocnicou (Ul. Hviezdoslavova) pribudne nový parkovací automat.

Nový parkovací automat nahradí ten jestvujúci na rovnakom mieste. Jeho uvedenie do prevádzky je plánované na 1.9.2022. O presnom termíne budeme verejnosť ešte informovať. Po novom bude možné parkovné uhradiť okrem hotovosti už aj prostredníctvom dvoch natívnych mobilných aplikácií alebo prostredníctvom webovej aplikácie bez nutnosti registrácie. Bezkontaktný platobný terminál priamo na parkovacom automate bude sprístupnený v priebehu najbližších 4 týždňov. Medzi ďalšie novinky patrí úhrada parkovného na 30 minút, alebo zadávanie EČV vozidla pri kúpe parkovacieho lístka. Parkovací automat na Ul. Záfortňa sa zatiaľ meniť nebude, ale občania budú môcť využívať všetky inovácie podobne ako na odstavnej ploche pred nemocnicou, len s výnimkou bezhotovostných platieb prostredníctvom parkovacieho automatu.

Parkovací automat STRADA PAL 3 od spoločnosti FLOWBIRD

Parkovací automat STRADA PAL 3 od spoločnosti FLOWBIRD; Zdroj: fastpark.ro

V súvislosti so spustením nového parkovacieho automatu vstúpi dňom sprevádzkovania nového parkovacieho automatu do platnosti aj nový Prevádzkový poriadok pre odstavné miesta v zóne plateného státia spravované príspevkovou organizáciou Správa majetku mesta.

Zásadnou zmenou je zavedenie tarifných pásiem (A, B) s rôznou výškou parkovného a zmena ceny dočasného parkovania i predplatených parkovacích kariet. Po novom do tarifného pásma A patrí odstavná plocha na Ul. Hviezdoslavova (pred nemocnicou) a do tarifného pásma B odstavná plocha na Ul. Záfortňa.

Nižšie uvádzame prehľad cien parkovného od 1.9.2022:
Ceny pri platbe v parkovacích automatoch
Pásmo Cena za parkovanie s DPH OD 1.9.2022
A Úhrada parkovného na 30 min 0,30 €
A Úhrada parkovného na 1 hodinu 0,50 €
A Úhrada parkovného na 2. a ďalšie hodiny 0,50 €
A Úhrada parkovného na celý deň* 3,00 €
B Úhrada parkovného na 30 min 0,20 €
B Úhrada parkovného na 1 hodinu 0,40 €
B Úhrada parkovného na 2. a ďalšie hodiny 0,40 €
B Úhrada parkovného na celý deň* 2,40 €
* Cena, za ktorú je uhradené parkovné na celú dobu spoplatnenia v rámci kalendárneho dňa.

 

Ceny pri platbe SMS, pri mobilných platbách a v mobilnej aplikácii
Pásmo Cena za parkovanie s DPH OD 1.9.2022
A Úhrada parkovného na 30 min 0,40 €
A Úhrada parkovného na 1 hodinu 0,60 €
A Úhrada parkovného na 2. a ďalšie hodiny 0,60 €
A Úhrada parkovného na celý deň* 3,60 €
B Úhrada parkovného na 30 min 0,30 €
B Úhrada parkovného na 1 hodinu 0,50 €
B Úhrada parkovného na 2. a ďalšie hodiny 0,50 €
B Úhrada parkovného na celý deň* 3,00 €
* Cena, za ktorú je uhradené parkovné na celú dobu spoplatnenia v rámci kalendárneho dňa.

 

Cenník predplatených parkovacích kariet
Pásmo Druh parkovacej karty OD 1.9.2022
A, B Parkovacia karta mesačná 18,00 €
Parkovacia karta mesačná pre ŤZP a ŤZP-S 9,00 €
Parkovacia karta ½ ročná 89,00 €
Parkovacia karta ½ ročná pre  ŤZP a ŤZP-S 44,50 €
Parkovacia karta ročná 149,00 €
Parkovacia karta ročná pre  ŤZP a ŤZP-S 74,50 €

Nový prevádzkový poriadok, cenník a rozdelenie tarifných pásiem bude zverejnené v sekcii Dočasné parkovanie.

Veríme, že inovácie prinesú komfort pri platení, zvýšia platobnú disciplínu a zefektívnia kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku.

Nasledujúci článok

Pridať komentár