Skip to main content

Od 1.1.2024 preberá objekte krytej plavárne do správy príspevková organizácia Správa majetku mesta, ktorá je zriadená Mestom Bánovce nad Bebravou.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2024 je predpoklad vyšších prevádzkových nákladov nadväzne na zvýšenú cenu elektrickej energie, ako aj vodného a stočného, upravujeme výšku úhrady za poskytovanie služieb.

Prevádzka solária bude z technických dôvodov od 1.1.2024 ukončená.

Cenník platný od 1.1.2024 nájdete TU.

 

Pridať komentár