Skip to main content

Z dôvodu opätovného zvýšenia prevádzkových nákladov v priebehu súčasného roka 2022 na zimnom štadióne v Bánovciach nad Bebravou (enormný rast ceny elektrickej energie) je potrebné upraviť výšku úhrady za prenájom ľadovej plochy a služby spojené s prevádzkou zimného štadióna.

Nižšie uvádzame prehľad cien prenájmov od 1.10.2022:

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE – JEDEN VSTUP
Korčuľovanie dospelá osoba 2,50 €
Korčuľovanie deti, mládež do 18 rokov 1,50 €
Doprovod nekorčuliari 0,50 €
Brúsenie korčúľ 1 pár 4,00 €
KOMERČNÝ PRENÁJOM
Prenájom ľadovej plochy 1 hodina 160,00 €
Prenájom hracej plochy – letná sezóna 1 hodina 35,00 €

Podmienky oslobodenia od úhrady za prenájom  a služby spojené s prevádzkou zimného štadióna zostávajú nezmenené.

Pridať komentár