Skip to main content

Správa majetku mesta

Bánovce nad Bebravou

Správa majetku mesta je príspevkovou organizáciou
mesta Bánovce nad Bebravou.

Poslaním tejto organizácie je spravovanie nehnuteľného a súvisiaceho hnuteľného majetku zriaďovateľa s účelovým určením, najmä na užívanie inými subjektmi v oblasti športových, humanitných a kultúrnych aktivít. Podľa potrieb a záujmov občanov a občianskych združení združujúcich občanov mesta v športových kluboch napomáha rozvoju športových a spoločenských aktivít občanov. Preto pre Vás spravujeme:

Parkoviská a odstavné plochy
 • Ul. Hviezdoslavova
 • Ul. Záfortňa
 • vyhradené parkovanie za Domom služieb
Nebytové priestory
 • Dom služieb
 • Dom humanity
Športoviská
 • Zimný štadión
 • Športová hala
 • Sokolovňa
 • Telocvičňa Školská
 • Kolkáreň
 • Športový areál Dubnička
AKTUALITY

Všetky novinky na jednom mieste

Korčuliarska sezóna 2023/2024
Zimný štadión

Verejné korčuľovanie a brúsenie korčúľ – rozpis

Oznamujeme verejnosti, že verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Bánovciach nad Bebravou sa bude konať…
Parkovací automat Strada 3 PAL
Parkovanie

Dopravné obmedzenia na parkovisku pred nemocnicou – JARMOK

Oznamujeme verejnosti, že v súvislosti s konaním Bánovského jarmoku v dňoch 13. a 14. októbra bude…
Korčuliarska sezóna 2023/2024
Zimný štadión

Zimný štadión začal zimnú sezónu 2023/2024

Prevádzka Zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou sa začala v tohoročnej zimnej sezóne už 1.…
ŠPORTOVISKÁ

Správa športových zariadení

DOPRAVNÉ

Parkovanie v meste

SPOLOČNOSŤ

Zverejňovanie dokumentov

Správa majetku mesta 

Správa majetku mesta 

Správa majetku mesta 

Bánovce nad Bebravou 

Bánovce nad Bebravou 

Bánovce nad Bebravou