Skip to main content

Správa majetku mesta

Bánovce nad Bebravou

Správa majetku mesta je príspevkovou organizáciou
mesta Bánovce nad Bebravou.

Poslaním tejto organizácie je spravovanie nehnuteľného a súvisiaceho hnuteľného majetku zriaďovateľa s účelovým určením, najmä na užívanie inými subjektmi v oblasti športových, humanitných a kultúrnych aktivít. Podľa potrieb a záujmov občanov a občianskych združení združujúcich občanov mesta v športových kluboch napomáha rozvoju športových a spoločenských aktivít občanov. Preto pre Vás spravujeme:

Parkoviská a odstavné plochy
Nebytové priestory
  • Dom služieb
  • Dom humanity
  • Administratívna budova Novomeského 20
AKTUALITY

Všetky novinky na jednom mieste

Plavec v bazéne
Krytá plaváreň

Krytá plaváreň bude dňa 8.5.2024 OTVORENÁ!

Oznamujeme verejnosti, že krytá plaváreň bude dňa 8.5.2024 OTVORENÁ počas bežnej prevádzkovej doby (13:00 -…
Korčuliarska sezóna 2023/2024
Zimný štadión

Ukončenie korčuliarskej sezóny 2023/2024

Oznamujeme občanom, že korčuliarska sezóna 2023/2024 bude dňa 31.3.2024 ukončená. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru…
EasyPark logo
Parkovanie

EasyPark už aj v Bánovciach nad Bebravou!

Parkovanie vo vašom okolí a na cestách 🚗 teraz môžete pohodlne vyhľadávať a platiť pomocou…
ŠPORTOVISKÁ

Správa športových zariadení

DOPRAVNÉ

Parkovanie v meste

SPOLOČNOSŤ

Zverejňovanie dokumentov

Správa majetku mesta 

Správa majetku mesta 

Správa majetku mesta 

Bánovce nad Bebravou 

Bánovce nad Bebravou 

Bánovce nad Bebravou