Skip to main content

Zimný štadión

Adresa

Zimný štadión Bánovce nad Bebravou
K štadiónu 1786/10A
957 01 Bánovce nad Bebravou

Parkovanie

Parkovisko č. 1:  priamo pred zimným štadiónom Bánovce nad Bebravou
(max. 40 vozidiel) K štadiónu 1786/10A

Parkovisko č. 2:  záchytné parkovisko pred športovou halou
(+ peší presun 120 m/ 2 min) Ul. J. Kačku

Rezervácie / Informácie

Michal Bitarovský
Mobil: 0908 606 356
Email: zimak@smmbn.sk

Aktuality

Korčuliarska sezóna 2023/2024Zimný štadión
16. februára 2024

Verejné korčuľovanie a brúsenie korčúľ – rozpis 8. KT

Oznamujeme verejnosti, že verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Bánovciach nad Bebravou sa bude konať v nasledujúcich termínoch:   8. kalendárny týždeň roku 2024 (19.2.-25.2.2024) termín: brúsenie korčúľ: PONDELOK (19.2.2024)…
Hokejka a 4 puky na ľadovej plocheZimný štadión
30. decembra 2023

Korčuľovanie „Hokejka a Puk“ – novinka od 3.1.2024

Korčuľovanie „Hokejka a Puk“ má jednotné vstupné 6,00 € za osobu. Cena vstupného zohľadňuje špecifický režim pri tomto type verejného korčuľovania, nakoľko si vyžaduje obmedzenú maximálnu kapacitu (max. 40 osôb).…
Korčuliarska sezóna 2023/2024Zimný štadión
28. decembra 2023

Zmena cenníka služieb na zimnom štadióne od 1.1.2024

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2024 na zimnom štadióne v Bánovciach nad Bebravou dôjde k zmene cenníka. K zmene cenníka sme boli nútení pristúpiť z dôvodu opätovného zvýšenia prevádzkových nákladov (nárast…

Zimný štadión Bánovce nad Bebravou

  • Tréningy Hokejového klubu Spartak Bánovce nad Bebravou
  • Turnaje a zápasy v ľadovom hokeji
  • Kultúrne a športové podujatia najmä pre deti a mládež
  • Verejné korčuľovanie
  • Prenájom ľadovej plochy (60 x 30 m)
  • Prenájom hracej plochy v letnej sezóne na hokejbal, inline a pod.

Hokejový klub

Spartak Bánovce

hokejbanovce.skProfil na Facebooku
Hokejový klub Spartak Bánovce logo

Cenník služieb platný od 1.1.2024

Druh služby

Cena v EUR

Korčuľovanie (jeden vstup)

deti a mládež do 18 rokov

2,00 €

Korčuľovanie (jeden vstup)

dospelá osoba

3,00 €

Korčuľovanie (jeden vstup)

"Hokejka a Puk"

6,00 €

Doprovod

nekorčuliari

1,00 €

Brúsenie korčúľ

1 pár

5,00 €

Požičiavanie korčúľ

-

neposkytujeme

Permanentky sa vydávajú vždy len na jednu zimnú korčuliarsku sezónu, ktorej označenie je uvedené na rubovej strane permanentky. Po ukončení danej sezóny príslušné permanentky strácajú platnosť. Informácie o začiatku a ukončení korčuliarskej sezóny prevádzkovateľ zverejňuje na svojej webstránke smmbn.sk/zimny-stadion.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 14.12.2023 s platnosťou od 1.1.2024.

Druh permanentky

Počet vstupov

Cena v EUR

Zľava z riadneho vstupného (%)

deti a mládež do 18 rokov

10 vstupov

16,00 €

20%

dospelá osoba

10 vstupov

24,00 €

20%

kombinovaná (dieťa / dospelý)

10 vstupov

24,00 €

20%

Permanentky sa vydávajú vždy len na jednu zimnú korčuliarsku sezónu, ktorej označenie je uvedené na rubovej strane permanentky. Po ukončení danej sezóny príslušné permanentky strácajú platnosť. Informácie o začiatku a ukončení korčuliarskej sezóny prevádzkovateľ zverejňuje na svojej webstránke smmbn.sk/zimny-stadion.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 14.12.2023 s platnosťou od 1.1.2024.

Týždenný rozvrh

Časové pásmo

EUR/hod.

Por. č. zľavy

Pondelok - piatok

08:00 - 15:00 h

110,00 €

1, 2, 3, 4
Pondelok - piatok

15:00 - 20:30 h

175,00 €

1
Pondelok - piatok

20:30 - 21:30 h

155,00 €

1

Sobota, nedeľa, sviatok

08:00 - 12:00 h

155,00 €

1
Sobota, nedeľa, sviatok

12:00 - 20:30 h

175,00 €

1
Sobota, nedeľa, sviatok

20:30 - 21:30 h

155,00 €

1
Celodenný komerčný prenájom (komerčné, kultúrno-spoločenské alebo športové podujatia a pod.)

8:00 - 22:00 h

1 500,00 €

-

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 14.12.2023 s platnosťou od 1.1.2024.

Por. č. zľavy

výška zľavy

oprávnené organizácie s nárokom na zľavu
1

60%

z prenájmu športoviska pre športové kluby reprezentujúce mesto Bánovce nad Bebravou
2

60%

z prenájmu športoviska pre školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl na území mesta Bánovce nad Bebravou za účelom výučby žiakov
3

50%

z prenájmu športoviska pre súkromné a cirkevné školy zaradené do siete škôl na území mesta Bánovce nad Bebravou za účelom výučby žiakov
4

40%

z prenájmu športoviska pre školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl mimo územia mesta Bánovce nad Bebravou za účelom výučby žiakov

Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 14.12.2023 s platnosťou od 1.1.2024.

Časy pre verejnosť

Kalendár podujatí

Dokumenty na stiahnutie

Prevádzkový poriadok

3.8.2022