Skip to main content
Názov Popis Partner Suma spolu s DPH Interné číslo Vystavené
OB výkopové práce na zimnom štadióne SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 225,00 EUR 1223033 8. júna 2023
OB drobný materiál pre objekt kolkárne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 65,02 EUR 1632001 28. júna 2023
OB drobný materiál (zimný štadión) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 179,06 EUR 1223029 12. júla 2023
OB náklady na prenájom priestorov počas branno-športového dňa (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 27,80 EUR 1823014 15. júna 2023
OB dodávka drobného tovaru (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 40,14 EUR 1223030 18. júla 2023
OB Baumit betón 25 kg (1 balenie) - zimný štadión STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 3,70 EUR 1223031 11. júla 2023
OB stavebné práce v objekte zimného štadióna Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 500,00 EUR 1223032 19. júla 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte sokolovne (plynová kotolňa) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 36,00 EUR 1123015 28. augusta 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte zimného štadióna (kontrola dymovodov a komína) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 54,00 EUR 1223028 28. augusta 2023
OB dodanie filtrov, tesnení a oleja vrátane prác pri výmene oleja v systéme chladenia pred spustením zimnej sezóny ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 2 524,80 EUR 1223025 25. januára 1223
OB úprava vodovodného potrubia v priestoroch strojovne zimného štadióna PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 299,64 EUR 1223026 16. augusta 2023
OB rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v budove športových kabín v Horných Ozorovciach PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 2 977,30 EUR 1523009 16. augusta 2023
OB oprava výtlkov na platenej odstavnej ploche na Ul. Hviezdoslavova BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 493,48 EUR 1723002 26. júna 2023
OB dodanie materiálu - odkvapový systém vrátane príslušenstva v objekte zimného štadióna STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 2 491,34 EUR 1223021 4. júla 2023
OB montáž nových žľabov na zimnom štadióne vrátane materiálu v zmysle cenovej ponuky SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 3 769,00 EUR 1223018 13. júna 2023
OB oprava havárie ventilátora a odsávania v strojovni objektu zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 2 773,50 EUR 1223027 28. augusta 2023
OB drobný materiál (vnútorná správa) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 21,90 EUR 1823012 29. júna 2023
OB hygienický tovar vrátane inštalácie a dopravy (telocvičňa Školská) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 474,84 EUR 1923001 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (športová hala) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 184,68 EUR 1023012 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (sokolovňa) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 73,70 EUR 1123014 31. mája 2023
OB dodávka a montáž stojanov na bicykle pred objektom športovej haly v zmysle predloženého rozpočtu na akciu zo dňa 25.5.2023 BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 371,18 EUR 1023010 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (zimný štadión) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,52 EUR 1223024 31. mája 2023
OB vydanie poukazov (splnomocnenie) vrátane poplatku za spracovanie splnomocnenia (vnútorná správa) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (IČO: 36631124) 6,00 EUR 1823013
OB profylaktické prehliadky UPS a prídavného bariérového modulu zdroja UPS + prepravné náklady technika DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava 5 (IČO: 36831379) 1 200,02 EUR 1223013 17. mája 2023
OB poskytovanie služby "Bezpečný web" v priebehu obdobia od 01.07.2023 - 01.07.2024 SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 440,00 EUR 1823011 21. júna 2023
OB dodávka hygienického tovaru do objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 112,08 EUR 1123013 13. júna 2023
OB dodanie materiálu pre vybavenie kabín v Horných Ozorovciach STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 103,70 EUR 1523008 12. júna 2023
OB dodávka elektroinštalačného materiálu do objektu zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 65,88 EUR 1223022 24. mája 2023
OB posuvná sprchová tyč (35 ks) + dopravné náklady (zimný štadión) AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 428,51 EUR 1223023 8. júna 2023
OB dodávka drobného tovaru do objektu sokolovne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 90,07 EUR 1123012 25. mája 2023
OB dodávka tovaru pre objekt kabín Horné Ozorovce METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 45,42 EUR 1523007 17. mája 2023
OB dodávka tovaru pre objekt kabín Horné Ozorovce METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 20,81 EUR 153006 21. apríla 2023
OB vykonanie deratizácie v objekte zimného štadióna František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza (IČO: 40838463) 144,00 EUR 1223019 28. júna 2023
OB drobný materiál na vymaľovanie chodieb a šatní v objekte zimného štadióna COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 127,80 EUR 1223020 14. júna 2023
OB hasiaci prístroj práškový (3 ks), samolepka (piktogram - úniková cesta), nálepka piktogram HP, hydrantu, ÚC, únikového východu (telocvičňa Školská) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 126,00 EUR 1823007 10. mája 2023
OB drobný materiál (zimný štadión) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 37,99 EUR 1223014 26. apríla 2023
OB toner zn. Ricoh MPC406 magenta (vnútorná správa) HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 68,00 EUR 1823008 5. apríla 2023
OB dodanie hygienického tovaru (športová hala) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 112,54 EUR 1023009 9. marca 2023
OB dodanie hygienického tovaru (sokolovňa) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 67,68 EUR 1123008 9. marca 2023
OB sada krúžkov na kľúče, prívesky na kľúče (400 ks) - vnútorná správa eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov (IČO: 51881969) 23,56 EUR 1823009 5. apríla 2023
OB dodanie hygienického tovaru (zimný štadión) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 1223015 9. marca 2023
OB sada samolepiek na číslovanie dverí v objekte sokolovne Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 24,00 EUR 1123007 11. apríla 2023
OB pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, servisné prehliadky plynových zariadení vrátane kontroly a čistenia komínov v objekte telocvične Školská, v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.04.2023 Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 015,20 EUR 1823004 18. apríla 2023
OB tabuľa ACP 3mm vrátane samolepiacej fólie s potlačou (2 ks) na objekt telocvične Školská v zmysle cenovej ponuky č. 40230017 zo dňa 20.04.2023 Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 243,00 EUR 1823005 20. apríla 2023
OB prenájom vysokozdvižnej plošiny vrátane dopravy v objekte zimného štadióna SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 49,00 EUR 1223011 15. marca 2023
OB revízia ventilátorov na odvod tepla a splodín horenia v objekte zimného štadióna Colt International sr..o., Haanova 12, 851 04 Bratislava V. (IČO: 35941057) 1 339,20 EUR 1223002 30. januára 2023
OB kontrola požiarnych dverí, požiarneho uzáveru v objekte zimného štadióna, vypísanie protokolov, tlač, dopravu v rámci mesta Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 111,84 EUR 1223008 14. marca 2023
OB dodávka drobného tovaru pre objekt kabín v Horných Ozorovciach BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 73,20 EUR 1523002 22. marca 2023
OB pracovné oblečenie pre zamestnancov Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 291,00 EUR 1823006 22. marca 2023
OB prenájom vysokozdvižnej plošiny vrátane dopravy v objekte zimného štadióna SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 180,00 EUR 1223012 8. marca 2023
OB práce a dodaný materiál pri prepojení rozvodov TÚV do rozvodov studenej vody pri havárii vodovodnej prípojky v objekte športovej haly BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 259,20 EUR 1023007 2. marca 2023
OB práce a dodaný materiál pri výmene potrubia pri havárií prípojky studenej vody v objekte športovej haly BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 1 404,00 EUR 1023008 2. marca 2023
OB pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, servisné prehliadky plynových zariadení vrátane kontroly a čistenia komínov v objekte telocvične Školská v zmysle predloženej cenovej ponuky Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 015,20 EUR 1823004 18. apríla 2023
OB vyhotovenie Projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby v rozsahu Pasport Stavby a posúdenie osadenia požiarneho uzáveru v priestoroch zimného štadióna Ing. Lenka Nápoká Horná, 913 24 Svinná 639 (IČO: 51792656) 450,00 EUR 1823003 4. apríla 2023
OB ASW Update (vnútorná správa) CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin (IČO: 31612989) 633,60 EUR 1823002 15. februára 2023
OB poskytnutie služieb - hodinové grafické práce na doméne smmbn.sk za obdobie január (vnútorná správa) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 78,09 EUR 1823001 4. januára 2023
OB siete do betónu, dolomit 4-8 (kabíny Horné Ozorovce) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 69,94 EUR 1523001 21. marca 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení (dom humanity), kontrola dymovodov a komína Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 220,80 EUR 1423001 4. januára 2023
OB oprava požiarnej rolety po poplachu EPS (vrátane dopravných nákladov) v objekte zimného štadióna ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 142,80 EUR 1223010 14. apríla 2023
OB kontrolu požiarnych dverí, požiarneho uzáveru v objekte zimného štadióna, vypísanie protokolov, tlač, dopravu v rámci mesta Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 111,84 EUR 1223008 8. januára 1223
OB trezor zn. Brihard Home Blue El (zimný štadión) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 102,55 EUR 1223007 4. januára 2023
OB dodanie obalu na mixpult zn. Yamaha MG10 do objektu zimného štadióna Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 48,00 EUR 1223006 22. januára 2023
OB vykonanie revíznej kontroly sekčnej priemyselnej brány na zimnom štadióne PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 70,00 EUR 1223005 10. marca 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v plynovej kotolni v objekte zimného štadióna, odbornej skúšky kondenzačných kotlov, kontroly dymovodov a komína, servisná sada elektród, pravidelnej servisnej prehliadky plynového kotla... Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 504,80 EUR 1223004 4. januára 2023
OB ostrenie nožov rolby (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1223003 14. februára 2023
OB revíziu ventilátorov na odvod tepla a splodín horenia v objekte zimného štadióna Colt International sr..o., Haanova 12, 851 04 Bratislava V. (IČO: 35941057) 1 339,20 EUR 1223002 30. januára 2023
OB dodanie mixážneho pultu, 2 ks mikrofónov, statívu a príslušenstva v zmysle cenovej ponuky Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 910,00 EUR 1223001 3. januára 2023
OB práce - odkvapový systém na budove sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 1 257,80 EUR 1123006 7. marca 2023
OB dvere dvojkrídlové plné hladké (sokolovňa), dvere plné hladké lakované (sokolovňa), dvere vnútorné + kovanie (kabíny Horné Ozorovce) stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 395,00 EUR 1123005 8. marca 2023
OB drobný tovar pre účely údržby priestorov sokolovne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 106,25 EUR 1123004 14. februára 2023
OB drobné stavebné práce v objekte sokolovne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 370,00 EUR 1123003 4. januára 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových zariadení (plynová kotolňa v sokolovni) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 36,00 EUR 1123002 4. januára 2023
OB kobercové čistiace zóny zn. Tapibel Triline, rozmer 2,5 x 2 m, do objektu sokolovne v zmysle cenovej ponuky VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 96,00 EUR 1123001 20. januára 2023
OB ocelové lano pr. 6 mm, spojky lanové vrátane montážnej práce (športová hala) DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedlište (IČO: 60774151) 400,00 EUR 1023006 12. apríla 2023
OB drobný materiál do spŕch v objekte športovej haly AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 103,23 EUR 1023005 25. januára 2023
OB vytýčenie trasy elektrického kábla pred športovou halou, montážna plošina, práca elektrikára (športová hala) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 50,28 EUR 1023004 1. februára 2023
OB dodanie drobného materiálu do spŕch v objekte športovej haly AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 103,23 EUR 1023003 25. januára 2023
OB oprava havárie na vodovodnej prípojke do objektu športovej haly v zmysle predloženého rozpočtu BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 2 793,05 EUR 1023002 14. februára 2023
OB výrobu, dodanie a montáž nábytku v zmysle cenovej ponuky (športová hala) Ľubomír Kočiš, K cintorínu 13, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17624835) 2 564,40 EUR 1023001 21. februára 2023
OB upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 396,56 EUR 1222057 29. novembra 2022
OB Tónovacia farba HETCOLOR (zimný štadión) COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 54,18 EUR 1222056 11. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 162,07 EUR 1222055 12. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 167,48 EUR 1222054 12. augusta 2022
OB ročná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte zimného štadióna Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa (IČO: 44543697) 409,50 EUR 1222053 29. septembra 2022
OB výmena 2 ks instičov osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 99,54 EUR 1222052 30. septembra 2022
OB čistenie odkvapových žľabov na zimnom štadióne TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 223,74 EUR 1222051 28. júla 2022
OB dodanie drobného tovaru pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 108,29 EUR 1222050 20. septembra 2022
OB pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov (zimný štadión) Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 224,16 EUR 1222049 22. septembra 2022
OB deratizáciu v objekte zimného štadióna František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza (IČO: 40838463) 285,60 EUR 1222048 20. septembra 2022
OB hroty do pneumatík vrátane nadstavca na montáž hrotov; plechový disk kolesa na rolbu zn. ENGO RW-RED WOLF + doprava (objekt zimného štadióna) v zmysle cenovej pounuky PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3236, 723 00 Ostrava 23 (IČO: 27860221) 739,00 EUR 1222047 29. novembra 2022
OB dodanie materiálu a montáž ističov na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 99,54 EUR 1222045 7. októbra 2022
OB dodanie a potlač plastových kariet podľa grafického návrhu (brúsenie korčúľ) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 66,24 EUR 1222044 17. októbra 2022
OB prenájom montážnej plošiny a obslužný personál na montáž exteriérových žalúzií v objekte zimného štadióna TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 1 086,91 EUR 1222043 3. októbra 2022
OB D+M detektor úniku čpavku vrátane skúšobného protokolu v objekte zimného štadióna ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 669,60 EUR 1222042 28. októbra 2022
OB Wilka panikový zámok funkcia D ľavý, práca (vrátane dopravných nákladov) v objekte zimného štadióna A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 509,68 EUR 1222041 26. októbra 2022
OB kontrola elektronickej sirény UEAJ 600, výmena akumulátora, odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia (vrátane dopravy) v objekte zimného štadióna ENVitech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín (IČO: 31413498) 1 050,58 EUR 1222040 26. októbra 2022
OB Odborná prehliadka dverí (vrátane prepravy PD-BN-PD) v objekte zimného štadióna A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 153,00 EUR 1222039 5. októbra 2022
OB elektroinštalačný materiál pre potreby zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 179,02 EUR 1222038 1. júla 2022
OB sada filtrov a tesnení do objektu zimného štadióna ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 489,60 EUR 1222036 5. septembra 2022
OB vykonanie servisu odvlhčovacej jednotky DST v objekte Zimný štadión Bánovce nad Bebravou v zmysle cenovej ponuky Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 1222033 22. augusta 2022
OB materiál na opravu osvetlenia na zimnom štadióne za mesiac jún 2022 TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 75,52 EUR 1222030 4. júla 2022
OB vyhotovenie statického posudku "Otvor v nosnej stene tribúny na zimnom štadióne" KAMMA, s. r. o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín (IČO: 36297895) 360,00 EUR 1222029 13. júna 2022
OB syntetická farba, riedidlo, 3 valce (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 47,70 EUR 1222028 17. júna 2022
OB upratovacie služby - sokolovňa (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 11220169 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potrebu objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 97,78 EUR 1122015 25. októbra 2022
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt sokolovne v priebehu mesiaca október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 56,02 EUR 1122014 30. septembra 2022
OB upratovacie služby - sokolovňa (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 1122013 30. decembra 2022
OB záručný a pozáručný servis kotlového bloku v kotolni v objekte sokolovne BYTAS, s.r.o., Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín (IČO: 31673112) 1 226,70 EUR 1122012 16. novembra 2022
OB oprava fasády na budove objektu sokolovne BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 023,04 EUR 1122011 7. novembra 2022
OB oprava žľabu; montáž lemovania v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 450,00 EUR 1122010 7. novembra 2022
OB upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 361,84 EUR 1122009 29. novembra 2022
OB montáž a demontáž nosných stĺpov terasy (vrátane materiálu) v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 1 086,98 EUR 1122008 24. novembra 2022
OB dodanie a montáž jednokrídlových a dvojkrídlových dverí spolu s prahmi v objekte sokolovne podľa cenovej ponuky stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 319,65 EUR 1122007 17. októbra 2022
OB D+M samozatvárač, D+M koordinátor zatvárania a vykonanie kontroly dvojkrídlových požiarnych dverí na kotolni v objekte sokolovne Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 146,04 EUR 1122006 20. októbra 2022
OB odstránenie havárie na rozvode TÚV na prízemí v objekte sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 80,00 EUR 1122005 12. júla 2022
OB odstránenie havárie na rozvode TÚV na prízemí objektu sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 187,58 EUR 1122004 12. júla 2022
OB upratovacie služby - športová hala (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 1022011 30. decembra 2022
OB výmena dverí a drobný stavebný materiál (športová hala) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 110,50 EUR 1022010 12. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 1022009 25. októbra 2022
OB upratovacie služby - športová hala (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 1022008 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre objekt športovej haly Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 1 112,45 EUR 1022007 20. decembra 2022
OB upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 749,06 EUR 1022006 29. novembra 2022
OB stavebné a montážne práce na objekte športovej haly BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 794,40 EUR 1022005 16. septembra 2022
OB stavebné a montážne práce na objekte športovej haly (oprava strešných vpustí) BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 1 204,80 EUR 1022004 16. septembra 2022
OB programovanie na mieru - doména smmbn.sk (vnútorná správa) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 90,00 EUR 1822016 23. decembra 2022
OB Brihard Business XXL El LCD, trezor Brihard Family El (športová hala) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 251,85 EUR 1822015 7. decembra 2022
OB prenájom domény www.smmbn.sk na 1 rok (do 20.01.2024) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 15,59 EUR 1822014 21. decembra 2022
OB Hosting - doména www.smmbn.sk (vnútorná správa) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 57,46 EUR 1822013 19. decembra 2022
OB trezor zn. Brihard Business XXL El (VS), trezor Brihard Family El (športová hala) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 251,85 EUR 1822012 24. novembra 2022
OB prefakturáciu nákladov na ubytovanie, stravu, dopravu a vstup do Demänovskej ľadovej jaskyne za jedného zamestnanca Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 130,72 EUR 1822011 14. septembra 2022
OB dodanie tonerov do multifunkčného zariadenia RICOH C306Z (2x B; 1x C,M,Y) HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 298,20 EUR 1822010 22. septembra 2022
OB grafický návrh polepu dopravných tabúľ, parkomatu a karty na brúsenie korčúľ Wedea, s.r.o., Cyrila a Metoda 1305/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46947027) 150,00 EUR 1722009 7. novembra 2022
OB mobilný telefón Blackview pre mestskú políciu pre kontrolu parkovného - úhrada cez pokladnicu, dobierka J§M-Group, s.r.o., Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 36598364) 204,98 EUR 1722008 30. septembra 2022
OB odstránenie poruchy parkovacieho automatu na ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 65,83 EUR 1722007 3. októbra 2022
OB termopapier do parkovacieho automatu CALE MP 104 vrátane dopravných nákladov QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 204,20 EUR 1722004 26. júla 2022
OB stavebný materiál pre potreby objektu kolkárne STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 378,89 EUR 1622005 4. novembra 2022
OB dodanie a montáž plastových dverí a 2 ks plastových okien vrátane 4 žalúzií, 2 sietí proti hmyzu a V/V parapetov BENY-PLAST s.r.o., K cintorínu 849/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43952887) 2 057,78 EUR 1622004 10. novembra 2022
OB opravu a zhotovenie podlahy z PVC v priestoroch kolkárne v Bánovciach nad Bebravou Tomáš Hurár - LINOPARKET, 956 36 Pečeňany 127 (IČO: 37457918) 350,00 EUR 1622003 16. septembra 2022
OB záhradnícke a upratovacie služby v objekte kabín v Horných Ozorovciach v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 38,09 EUR 1522008 29. novembra 2022
OB opravu netesností strešného plášťa, výrobu a montáž lemovania na objekte športových kabín v Horných Ozorovciach Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 286,44 EUR 1522007 5. septembra 2022
OB oprava strešných konštrukcií v objekte kabín v Horných Ozorovciach Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 300,00 EUR 1522006 23. augusta 2022
OB záhradnícke a upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 734,40 EUR 1322005 25. októbra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 108,72 EUR 1322004 25. októbra 2022
OB panel BRICO (športový areál Dubnička) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 41,67 EUR 1322003 24. augusta 2022
OB revízna správa skateparku v Športovom areáli Dubnička MikyZábava, s.r.o., Valča 365, 038 35 Valča (IČO: 54096804) 60,00 EUR 1322002 17. júna 2022
OB upratovacie služby - zimný štadión (01/2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 122075 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 1222074 25. októbra 2022
OB materiál pre potreby vykonania servisu zariadenia v objekte zimného štadióna ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 20,64 EUR 1222073 13. októbra 2022
OB drobný materiál pre potreby objektu zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 33,66 EUR 1222072 30. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 18,84 EUR 1222071 19. októbra 2022
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 1222070 30. septembra 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 59,48 EUR 1222069 28. júla 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 20,21 EUR 1222068 28. októbra 2022
OB montážna plošina, práca elektrikára vrátane dopravy (zimný štadión) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 297,47 EUR 1222067 22. júla 2022
OB upratovacie služby (zimný štadión) - január 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 1222066 30. decembra 2022
OB elektroinštalačný a spotrebný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 121,67 EUR 1222065 6. decembra 2022
OB elektroinštalačné práce vrátane tovaru na zimnom štadióne v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.11.2022 MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 715,60 EUR 1222064 25. novembra 2022
OB revízia protipožiarnych klapiek v priestoroch objektu zimného štadióna Blinka Air Systems s.r.o., Štúrova 473, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (IČO: 48215911) 90,00 EUR 1222063 24. novembra 2022
OB odborná príprava osôb pre obsluhu vyhradených tlakových zariadení v objekte zimného štadióna Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 348,00 EUR 1222062 7. novembra 2022
OB oprava zvodu s použitím montážnej plošiny v objekte zimného štadióna TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 62,69 EUR 1222061 7. novembra 2022
OB vizitky (300 ks) - Permanentka Zimný štadión Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 72,00 EUR 1222060 18. novembra 2022
OB elektroinštalačné práce v objekte zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 749,93 EUR 1222059 7. novembra 2022
OB výkopové práce pre osvetlenie prístupového chodníka k objektu zimného štadióna BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 054,93 EUR 1222058 8. novembra 2022
OB montážna plošina, elektromateriál, práca elektrikára (objekt zimného štadióna) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 114,61 EUR 1222037 5. septembra 2022
OB náhradná bočná kefa, handra suportu 200 cm na rozotieranie vody, dopravné náklady B.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň (IČO: 46006001) 819,60 EUR 1222035 12. septembra 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému ASK do objektu kolkárne v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" zo dňa 16.08.2022 Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému AsK - automatické stavače kolov v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB samolepka - tlač + laminácia (2 ks), imagebond - samolepka - tlač + laminácia (1 ks) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 165,60 EUR 1222034 23. augusta 2022
OB vykonanie servisu odvlhčovacej jednotky DST v objekte zimného štadióna v zmysle cenovej ponuky č. SP22224 Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 1222033 22. augusta 2022
OB termopásky (25 ks) do parkovacieho automatu STRADA PAL 3 Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 600,00 EUR 1722006 19. augusta 2022
OB výroba a dodanie samočinných fasádnych klapiek do objektu zimného štadióna TECHNOV, s.r.o., 951 37 Rumanová 383 (IČO: 36801640) 2 022,82 EUR 1222032 16. augusta 2022
OB zmena nastavenia parkovacieho automatu na odstavnej ploche na Ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 187,20 EUR 1722005 9. augusta 2022
OB dodanie tovaru a prác na PC (vnútorná správa) Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 838,62 EUR 1822009 31. júla 2022
OB kalibrácia detektorov plynov GABA 2S23, vrátane montáže a demontáže snímača plynu teploty a vlhkosti Z LAP2 + doprava ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 282,00 EUR 1222031 21. júla 2022
OB brúsenie nožov určených pre úpravu ľadovej plochy (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1222027 4. júla 2022
OB elektromotor 1AL 160L-4, 15 kW; 1445 ot/min; 400/690V (D/Y); 50Hz; IP55; Izol F; S1; pätkové prevedenie (IM B3) vrátane dopravy na miesto určenia VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 45537143) 796,68 EUR 1222024 15. júna 2022
OB oprava kamerového systému v objekte Sokolovňa Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 604,00 EUR 1122003 3. júna 2022