Skip to main content
Názov Popis Partner Suma spolu s DPH Interné číslo Vystavené
OB dodanie záhradných kresiel zn. Tampa bielej farby (6 ks) pre objekt krytej plavárne vrátane dopravných nákladov MERKURY SHOP s.r.o., Bratislavská 441, 911 01 Trenčín (IČO: 51231735) 232,93 EUR 2024086 4. júna 2024
OB dodanie 2 ks komód vrátane dopravných nákladov pre objekt krytej plavárne KONDELA s.r.o., Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín (IČO: 36409154) 250,09 EUR 2024085 3. júna 2024
OB dodania drobného tovaru pre potreby krytej plavárne BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 106,55 EUR 2024082 24. apríla 2024
OB dodanie haseného vápna 25 kg (futbalový štadión) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 14,40 EUR 2124005 20. marca 2024
OB vykonanie stavebných a maliarskych prác v objekte krytej plavárne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 380,00 EUR 2024083 12. marca 2024
OB drobný materiál pre potreby krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 8,20 EUR 2024079 29. apríla 2024
OB vyhotovenie a dodanie 200 ks obojstranných vizitiek "Permanentka Krytá plaváreň" Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 126,72 EUR 2024080 16. apríla 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody na krytej plavárni Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 134,80 EUR 2024081 15. apríla 2024
OB stavebné a maliarske práce v objekte krytej plavárne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 380,00 EUR 2024075 29. marca 2024
OB vyhotovenie vizitky obojstrannej "permanentka" pre objekt krytej plavárne Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 105,60 EUR 2024077 16. apríla 2024
OB dodanie haseného vápna (25 kg) pre objekt futbalového štadióna STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 14,40 EUR 2124004 2. apríla 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody v objekte krytej plavárne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 134,80 EUR 2024078 16. apríla 2024
OB výroba a dodanie šatníkových skríň (6 ks) a skriniek nad výlevkov (2 ks) vrátane dopravných nákladov pre objekt krytej plavárne 1 759,20 EUR 2024068 19. apríla 2024
OB dodanie hasiacich prístrojov práškových (10 ks), nálepky piktogramu HP, hydrantu, únikovej cesty, únikového východu (10 ks) vrátane dopravy (futbalový štadión) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 344,40 EUR 1824009 22. apríla 2024
OB dodanie kalibračnej sady zn. LOVIBOND ( štandard na chlór a sadu referenčných štandardov zn. VARIO Chlorine) vrátane dopravných nákladov pre objekt krytej plavárne Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom (IČO: 45986819) 130,42 EUR 2024072 25. apríla 2024
OB oprava vetrania v budove krytej plavárne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 1 503,94 EUR 2024073 29. apríla 2024
OB dodanie haseného vápna (25 kg) pre objekt futbalového štadiónu STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 14,40 EUR 2124004 2. apríla 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody v objekte krytej plavárne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 134,80 EUR 2024078 16. apríla 2024
OB aktualizácia dokumentácie PZS a vyhotovenie dokumentu "Prevádzkový poriadok (chémia" pre objekt krytej plavárne VST team s.r.o., Kolačno 291, 958 41 Kolačno (IČO: 47483113) 300,00 EUR 2024076 28. februára 2024
OB vyhotovenie vizitky obojstrannej - Permanentka" pre objekt krytej plavárne Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 105,60 EUR 2024077 16. apríla 2024
OB stavebné a maliarske práce v objekte krytej plavárne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 380,00 EUR 2024075 29. marca 2024
OB dodanie chemických prípravkov pre objekt krytej plavárne GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36336891) 336,48 EUR 2024069 26. marca 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody v objekte krytej plavárne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 146,30 EUR 2024070 6. marca 2024
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 30,24 EUR 1024003 19. marca 2024
OB dodanie hygienického a iného tovaru pre objekt futbalového štadiónu UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 128,22 EUR 2124003 19. marca 2024
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 69,12 EUR 1224010 19. marca 2024
OB dodanie chemických prípravkov vrátane manipulácie (krytá plaváreň) GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36336891) 410,23 EUR 2024060 14. marca 2024
OB maliarsky materiál (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 83,93 EUR 1224009 12. marca 2024
OB pásky rôznych farieb na ruku pri vstupe osôb do objektu plavárne Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník (IČO: 28611764) 155,00 EUR 2024059 15. marca 2024
OB drobný materiál pre účely športovej haly Ján ONDRUŠKA VTP - ONDRUŠKA, Priemyselná 300, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33409251) 67,60 EUR 1024002 5. marca 2024
OB vizitky obojstranné (celkový počet - 1050 ks) - krytá plaváreň Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 201,60 EUR 2024061 12. marca 2024
OB dodanie čiernych nastaviteľných nôh k stroju, dodanie valčekovej západky ku dverám vrátane dopravy (krytá plaváreň) A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75, 316 00 Plzeň (IČO: 26374757) 67,24 EUR 2024062 15. marca 2024
OB dodanie drobného materiálu pre potreby krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 13,60 EUR 2024063 21. marca 2024
OB dodanie drobného materiálu (krytá plaváreň) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 27,23 EUR 2024064 19. marca 2024
OB dodanie drobného materiálu pre potreby objektu krytej plavárne Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 160,46 EUR 2024065 5. marca 2024
OB edukácia plavčíkov (krytá plaváreň) RESCUEINTERNATIONAL - EU, Kuzmányho 330/5, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 42396379) 440,00 EUR 2024066 27. marca 2024
OB pranie plachiet, 5 mopov, manipulačný poplatok (krytá plaváreň) Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn, Nitrianska 43, 958 01 Partizánske (IČO: 35252618) 637,80 EUR 2024067 19. marca 2024
OB vertikutácia futbalového ihriska na futbalovom štadióne Vasagro, spol. s r.o., 913 24 Svinná 587 (IČO: 51445719) 480,00 EUR 2124002 4. marca 2024
OB dodanie drobného materiálu do objektu krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 85,60 EUR 2024049 26. februára 2024
OB stavebné a montážne práce (krytá plaváreň) BZ - STRECHY A IZOLÁCIE, 956 52 Podlužany 355 (IČO: 55761976) 2 089,20 EUR 2024050 20. februára 2024
OB pranie plachiet a diek + manipulačný poplatok (krytá plaváreň) Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn, Nitrianska 43, 958 01 Partizánske (IČO: 35252618) 570,53 EUR 2024051 6. februára 2024
OB dodanie hygienického tovaru pre účely objektu krytej plavárne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 66,66 EUR 2024052 6. februára 2024
OB dodanie elektroinštalačného materiálu pre objekt krytej plavárne BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 346,62 EUR 2024053 15. februára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre potreby objektu krytej plavárne Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 83,92 EUR 2024054 7. februára 2024
OB deratizačné práce v objekte zimného štadióna ELEONORA ĎURINOVÁ - DDD služby, Hasičská 3, 971 01 Prievidza (IČO: 46877304) 165,00 EUR 1224008 19. februára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre objekt krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 84,47 EUR 2024056 12. februára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre potreby objektu krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 24,00 EUR 2024055 12. februára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre objekt krytej plavárne METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 298,38 EUR 2024057 16. apríla 2024
OB dodanie drobného materiálu pre objekt krytej plavárne METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 60,90 EUR 2024058 12. februára 2024
OB stavebné a montážne práce v objekte kabíny v Horných Ozorovciach BZ - STRECHY A IZOLÁCIE, 956 52 Podlužany 355 (IČO: 55761976) 1 000,00 EUR 1524002 22. februára 2024
OB vyhotovenie a dodanie hlavného dverového protiplechu vrátane montáže do objektu plavárne VOBA plast, s.r.o., Rybany 510, 956 36 Rybany (IČO: 55645763) 35,00 EUR 2024045 26. februára 2024
OB vyhotovenie dekoračnej okennej fólie, samolepiek, kariet zamestnanca, kariet prvej pomoci (plaváreň) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 310,20 EUR 2024046 21. februára 2024
OB prefakturácia vody (vodné, stočné, zrážková voda) za obdobie február 2024 (krytá plaváreň) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 1 107,18 EUR 2024047 29. januára 2024
OB výroba a dodanie visačiek so závesným ramienkom (15 ks), razítková farba (vnútorná správa) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 27,00 EUR 1824007 1. marca 2024
OB prefaktúrácia vodného, stočného, zrážkovej vody v objekte Domu služieb za obdobie február 2024 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 297,73 EUR 2524006 29. januára 2024
OB dodanie kresiel zn. AIRE ARMCHAIR horčicovej farby (28 ks) vrátane dopravy ROJAPLAST s.r.o., Bohouňovice I čp. 79, 280 02 Kolín (IČO: 27133974) 856,00 EUR 224178 11. marca 2024
OB integrácia dát z parkovacieho automatu zn. STRADA 3 PAL do centrálneho parkovacieho systému Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 780,00 EUR 1724002 22. februára 2024
OB dodanie čistiaceho prostriedku na drevo v saunách, dodanie madiel pre saunové dvere (2 ks) - krytá plaváreň Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno - Komárov (IČO: 28291549) 58,80 EUR 2024039 6. februára 2024
OB práce a súvisiaci materiál pri oprave nefunkčného radiátora (prevádzka zlatníctva) v objekte Domu služieb BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 30,00 EUR 2524005 24. januára 2024
OB prenájom vysokozdvižnej plošiny pri oprave svetiel (zimný štadión) SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 199,80 EUR 1224007 6. februára 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody v objekte krytej plavárne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 69,90 EUR 2024034 13. februára 2024
OB dodanie 4 ks konferenčných stoličiek zn. Nela (modrá farba) - krytá plaváreň B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava (IČO: 44413467) 139,20 EUR 2024035 19. februára 2024
OB dodanie filtračného média zn. Celite 545 (krytá plaváreň) Agrokomp spol. s r.o., Štefánikova 14, 900 01 Modra (IČO: 31409989) 161,50 EUR 2024036 14. februára 2024
OB dodanie osviežovačov vzduchu, prípravkov na odstraňovanie vodného kameňa (krytá plaváreň) HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec (IČO: 35840790) 278,64 EUR 2024037 13. februára 2024
OB dodanie ručného akumulátorového bazénového vysávača, teleskopickej tyči, bazénovej sieťky a bazénovej kefy na čistenie bazéna (krytá plaváreň) FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (IČO: 48255521) 461,40 EUR 2024038 12. februára 2024
OB vykonanie laboratórneho rozboru vody v objekte krytej plavárne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4. 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) 199,70 EUR 2024040 13. februára 2024
OB dodanie pracovnej obuvi (12 párov) pri pohybe zamestnancov pri bazéne na krytej plavárni Rastislav Robota, Rastislav Robota, Opatovská 123/164, 911 01 Trenčín (IČO: 46134107) 178,67 EUR 2024042 24. januára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre potreby objektu krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 139,55 EUR 2024041 24. januára 2024
OB vyhotovenie informačnej plastovej tabule na dvere (7 ks), plastových príveskov na kľúče (107 ks) - krytá plaváreň Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 237,60 EUR 2024044 31. januára 2024
OB dodanie priemyselných nástenných hodín (LED svetlo) - krytá plaváreň Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka (IČO: 520102815) 121,65 EUR 2024043 5. februára 2024
OB prefakturácia vodného, stočného, zrážkovej vody za obdobie január 2024 (Dom služieb) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 337,03 EUR 2524004 2. januára 2024
OB prefakturácia vodného, stočného, zrážkovej vody za obdobie január 2024 (krytá plaváreň) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 611,05 EUR 2024033 2. januára 2024
OB prefakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 04.01.2024 (krytá plaváreň - bazén) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 157,39 EUR 2024032 12. februára 2024
OB prefakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 - 04.01.2024 (plaváreň - sauna) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 6,19 EUR 2024031 12. februára 2024
OB prefakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 04.01.2024 (Dom služieb) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 31,36 EUR 2524002 12. februára 2024
OB prefakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 04.01.2024 (Dom služieb - podchod) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 72,06 EUR 2524001 12. februára 2024
OB prefakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 04.01.2024 (Dom služieb - FIDES) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 43,02 EUR 2524003 12. februára 2024
OB dodanie dopravného značenia (5 ks) vrátane úpiniek a alumíniovej pätky (odstavné plochy) GETOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 1890/26, 911 05 Trenčín (IČO: 36338354) 222,00 EUR 1724001 14. februára 2024
OB dodanie tovaru - set náradia a tašky na náradie do objektu krytej plavárne Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02 Nové Zámky (IČO: 46946918) 471,00 EUR 2024001 5. januára 2024
OB pranie plachiet a diek - manipulačný poplatok (krytá plaváreň) Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn, Nitrianska 43, 958 01 Partizánske (IČO: 35252618) 725,52 EUR 2024003 2. februára 2024
OB počítačka bankoviek Ratiotec RapidCount (plaváreň) ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice-Sever (IČO: 47404825) 311,68 EUR 2024004 24. januára 2024
OB informačná plastová tabuľa na dvere (7 ks), plastový prívesok (označenie kľúčov do skriniek na krytej plavárni) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 237,60 EUR 2024005 1. februára 2024
OB dodanie drobného materiálu pre objekt krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 92,35 EUR 2024006 2. januára 2024
OB dodanie chemických prípravkov na úpravu vody v objekte krytej plavárne GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36336891) 168,24 EUR 2024007 10. januára 2024
OB vykonanie stavebných prác v objekte krytej plavárne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 1 250,00 EUR 2024008 2. januára 2024
OB dodanie tovaru - lišty PS, PVC šírka 3 cm, šírka 4 cm (111 ks) - krytá plaváreň Vladimír Daniš DAN.IT, Hviezdoslavova 2706/1A, 972 51 Handlová (IČO: 35384891) 304,61 EUR 2024009 2. januára 2024
OB dodanie tovaru - Gola sada + príslušenstvo, skrutkovač na bity, poštovné a balné do objektu krytej plavárne Motora Slovensko s.r.o., Kopčianska 39, 851 01 Bratislava (IČO: 53029224) 141,00 EUR 2024010 3. januára 2024
OB dodanie tovaru - zástrč na vchodové dvere, vložka guľa, kľučka - guľa a servisné práce (krytá plaváreň) BENY-PLAST s.r.o., K cintorínu 849/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43952887) 416,00 EUR 2024011 10. januára 2024
OB dodanie tovaru - držiak hadice, súprava prípojok pre hadicový vozík, hadicový vozík, regulovateľný postrekovač zn. KARCHER (krytá plaváreň) Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra (IČO: 53344154) 302,87 EUR 2024012 8. januára 2024
OB prenájom hliníkového lešenia (2 kocky) - 6 dní (krytá plaváreň) 144,00 EUR 2024013 12. januára 2024
OB stolársko - montážne práce (plaváreň) Ľuboš Filo, 956 40 Veľké Hoste 126 (IČO: 43576885) 75,00 EUR 2024014 9. januára 2024
OB drobný materiál pre potreby objektu krytej plavárne BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 688,39 EUR 2024015 8. januára 2024
OB dodanie maliarskeho materiálu pre potreby údržby krytej plavárne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 63,28 EUR 2024016 5. januára 2024
OB drobný tovar pre potreby objektu krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 107,58 EUR 2024017 16. januára 2024
OB dodanie drobného tovaru pre potreby objektu krytej plavárne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 171,11 EUR 2024018 12. januára 2024
OB dodanie tovaru - zámok štvorcový (60 ks), dopravné náklady do objektu krytej plavárne QUATRO LM, s.r.o., Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné (IČO: 36431991) 332,40 EUR 2024019 22. januára 2024
OB dodanie tovaru (samolepky polymer 100 x 50 mm) - 22 ks, tabuľky (2 ks) imagebond A5 + UV potlač (krytá plaváreň) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 45,12 EUR 2024020 3. januára 2024
OB dodávka chemických prípravkov (kyselina chlorovodíková technická - 232 kg) vrátane manipulácie - krytá plaváreň GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36336891) 336,48 EUR 2024021 1. februára 2024
OB dodávka špirály pre saunové kachle (5 ks) vrátane dopravných nákladov - krytá plaváreň Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno - Komárov (IČO: 28291549) 183,40 EUR 2024022 24. januára 2024
OB výmena šúpatka v objekte krytej plavárne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 180,57 EUR 2024023 9. januára 2024
OB dodanie tovaru - saunová regulácia, univerzálna dezinfekcia pre wellness, ochranný vosk na drevo do sauny, teplomer s vlhkomerom, dopravné náklady (krytá plaváreň) Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno - Komárov (IČO: 28291549) 411,60 EUR 2024024 10. januára 2024
OB dodanie drobného tovaru pre potreby objektu krytej plavárne Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 360,30 EUR 2024025 23. januára 2024
OB dodanie drobného materiálu (krytá plaváreň) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 242,50 EUR 2024026 2. januára 2024
OB prenájom čiastiacej techniky - podlahový automat zn. Turnado a zn. Kärcher vrátane príslušenstva a dopravy (krytá plaváreň) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 144,00 EUR 2024028 15. januára 2024
OB montážne práce pri výmene osvetlenia v objekte krytej plavárne R&J Sound and Light s.r.o., Biskupice 81, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50811479) 350,00 EUR 2024027 17. januára 2024
OB dodanie hygienického tovaru do objektu krytej plavárne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 982,17 EUR 2024029 15. januára 2024
OB Update ASW (vnútorná správa) CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin (IČO: 31612989) 700,13 EUR 1824006 16. januára 2024
OB dodanie tlakového postrekovača do objektu krytej plavárne Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka (IČO: 520102815) 42,86 EUR 2024030 17. januára 2024
OB regenerácia futbalového ihriska (trávnikové hnojivá, herbicid, trávnikový substrát a trávne osivo) GARDEN TEAM s.r.o., Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča (IČO: 47521139) 2 144,58 EUR 1824005 18. marca 2024
OB poplatok za užívanie domény smmbn.sk (od 21.01.2024 do 20.01.2025) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 17,88 EUR 1823039 20. decembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru do objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 186,24 EUR 1024001 18. januára 2024
OB dodanie hygienického tovaru do objektu zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 225,60 EUR 1224004 18. januára 2024
OB dodanie hygienického tovaru do objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 117,12 EUR 1124002 18. januára 2024
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a bleskozvodu v objekte sokolovne Anton Perniš, 956 36 Rybany 246 (IČO: 33405182) 444,00 EUR 1124003 24. januára 2024
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v plynových kotolniach v objekte sokolovne a zimného štadióna Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 469,20 EUR 1124004 24. januára 2024
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte kabíny v Horných Ozorovciach Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 718,80 EUR 1524001 24. januára 2024
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte plynovej kotolne v objekte zimného štadióna Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 558,80 EUR 1224005 24. januára 2024
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte Domu služieb Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 159,60 EUR 1424002 24. januára 2024
OB vyhotovenie revíznej správy sekčnej brány na zimnom štadióne PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 70,00 EUR 1224006 24. januára 2024
OB vykonanie revízie v objekte kolkárne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 235,62 EUR 1624002 24. januára 2024
OB dodanie dávkovacieho čerpadla, sacieho koša so spätnou klapkou, vstrekovacieho ventilu, hadičky PE 4x6 mm, vrátane balného a dopravných nákladov IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec (IČO: 36242811) 459,00 EUR 1824004 13. februára 2024
OB upratovacie služby v objekte športovej haly v mesiaci január 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 1022011 30. decembra 2022
OB upratovacie služby v objekte zimného štadióna v mesiaci január 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 1222075 30. decembra 2022
OB upratovacie služby v objekte sokolovne v mesiaci január 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 1122016 30. decembra 2022
OB elektroinštalačné práce v objekte sokolovne a v objekte zimného štadióna v zmysle predloženej cenovej ponuky MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 893,79 EUR 223019 1. februára 2023
OB prefakturovanie nákladov na výlet pre zamestnanca (ubytovanie, strava, doprava) v termíne od 11.10.2023 - 13.10.2023 (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 161,44 EUR 1823037 24. októbra 2023
OB dodanie PC zn. Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3, Office Home and Business 2021 All Ing (ESD licencia), dodanie klávesnice a myši zn. Microsoft Desktop 850 vrátane prác na PC (vnútorná správa) Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 900,00 EUR 1823034 21. novembra 2023
OB dodanie antivírového programu zn. ESET Smart Security Premium, 3 stanice (platnosť 2 roky) - vnútorná správa Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 180,00 EUR 1823033 21. novembra 2023
OB dodanie sprejov zn. WD 40 SMART STRAV 450 ml (7 ks), WD 40 UNIVERZALNE MAZIVO 400 ml (1 ks) vrátane dopravných nákladov (zimný štadión) ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36277151) 42,95 EUR 1223059 16. novembra 2023
OB dodanie drobného materiálu pre účely údržby objektu športovej haly H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 104,59 EUR 1023022 2. novembra 2023
OB grafický návrh, výroba dvojvrstvových hologramov podľa vlastného návrhu vrátane dopravných nákladov Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 71000 Slezská Ostrava (IČO: 70008175) 845,30 EUR 1823035 15. novembra 2023
OB hadicové spojky (5 ks) a tesnenie spojky (20 ks) vrátane dopravných nákladov - zimný štadión Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa (IČO: 44543697) 73,50 EUR 1223060 10. novembra 2023
OB dodanie termostatu zn. Honneywell, teplotného snímaču zn. Honneywell, inštalačného materiálu vrátane inštalačných prác (telocvičňa Školská) Marek Viselka, Miezgovce 61, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48271811) 1 232,00 EUR 1923005
OB dodanie materiálu pre údržbu objektu zimného štadióna COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 116,71 EUR 1223061 26. októbra 2023
OB ostrenie nožov na rolbu L-198 cm (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1223062 9. októbra 2023
OB NVR Dahua 16 IP vrátane konfigurácie nvr (objekt sokolovne) Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 209,00 EUR 1123024 24. októbra 2023
OB oprava strešnej krytiny (vpustí) na objekte športovej haly BZ - STRECHY A IZOLÁCIE, 956 52 Podlužany 355 (IČO: 55761976) 750,00 EUR 1023023 21. septembra 2023
OB služby na úseku ochrany pred požiarmi (vnútorná správa) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 414,84 EUR 1823036 21. septembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 187,32 EUR 1223057 22. novembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru do objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 172,92 EUR 1023021 22. novembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru do objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 152,64 EUR 1123022 22. novembra 2023
OB pásky na označenie vstupu osôb do objektu plavárne (8000 ks) Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník (IČO: 28611764) 168,00 EUR 1823030 5. decembra 2023
OB vyhotovenie obojstranných vizitiek s orezom (tzv. Permanentka) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 216,00 EUR 1823029 6. decembra 2023
OB dodanie platových WC závesov zn. Zeta a ručnej sprchy do objektu zimného štadióna Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 14,56 EUR 1223058 27. novembra 2023
OB trezor, zn. HomeSafe HV70E Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 116,60 EUR 1823031 30. novembra 2023
OB dodanie kufríkových europokladničiek vrátane dopravných nákladov (plaváreň) Rottner Security Slovensko, s.r.o., Hrachova 16A, 821 05 Bratislava (IČO: 45711615) 100,33 EUR 182303 30. novembra 2023
OB FiskalPRO Orange II - pokladničná zostava vrátane prác (vnútorná správa) Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 670,80 EUR 1823026 5. decembra 2023
OB ochranné pracovné odevy a obuv do objektu plavárne SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 911 01 Bratislava (IČO: 36333816) 498,50 EUR 1823024 15. decembra 2023
OB dodanie drobného materiálu do objektu sokolovne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 9,32 EUR 1123021 18. decembra 2023
OB dodanie drobného materiálu do objektu športovej haly Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 57,10 EUR 1023020 14. decembra 2023
OB elektroinštalácia - doplnenie zásuviek v objekte zimného štadióna v zmysle predloženej cenovej ponuky MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 1 867,04 EUR 1223056 21. decembra 2023
OB tradičné záchranné koleso, nerezový držiak pre záchranné koleso MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava (IČO: 35840773) 52,69 EUR 1823022 11. decembra 2023
OB povinná výbava k ošetreniu a záchrane osôb (plaváreň) - defibrilátor, chrbticová doska, skrinka s alarmom, fixačné popruhy, defibrilačné elektródy detské a k AED bez vyhodnotenia (vnútorná správa) LITTLE CARPATHIANS, s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava (IČO: 52030814) 2 403,60 EUR 1823023 22. decembra 2023
OB smmbn_1 (The Hosting) od 19.1.2024 do 18.01.2025 (vnútorná správa) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 57,46 EUR 1823025 18. decembra 2023
OB dodanie pások zn. DYMO Polyester D1 19 mm x 7 m na označenie majetku pri inventarizácii (vnútorná správa) MICHAL ZAHORA - MIZA, 976 34 Kordíky 191 (IČO: 44052111) 126,60 EUR 1823027 15. decembra 2023
OB vytvorenie grafického návrhu permanentiek do krytej plavárne (vnútorná správa) Jaroslav Ďurči, Cyrila a Metoda 1305/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37454048) 100,00 EUR 1823028 1. decembra 2023
OB oprava bazéna na krytej plavárni a oprava trhlín v objekte športovej haly BZ - STRECHY A IZOLÁCIE, 956 52 Podlužany 355 (IČO: 55761976) 500,00 EUR 1823021 13. decembra 2023
OB dodanie ručného lanového navijaku do objektu športovej haly add. Pavlínek s.r.o., Rastislavova 79, 040 01 Košice (IČO: 35920068) 193,04 EUR 1023019 11. decembra 2023
OB dodanie drobného elektroinštalačného materiálu do objektu zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 548,87 EUR 1223053 12. decembra 2023
OB dodanie drobného elektroinštalačného materiálu do objektu zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 160,45 EUR 1223054 22. novembra 2023
OB dodanie drobného materiálu pre objekt zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 75,31 EUR 1223055 12. decembra 2023
OB výmena vodovodného ventilu pred fakturačným vodomerom v strojovni krytej plavárne (krytá plaváreň) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 216,68 EUR 1824002 8. januára 2024
OB dodanie Wellness plachiet (bez popruhov) vrátane dopravy v zmysle predloženej cenovej ponuky č. 7136, zo dňa 03.01.2024 (krytá plaváreň) HRD Slovakia s.r.o., Olešná 520, 023 52 Olešná (IČO: 46611045) 1 378,80 EUR 1824001 9. januára 2024
OB servisné práce - ND regulácia BUDERUS Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 604,80 EUR 1424001 17. januára 2024
OB vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku plynovej kotolne v objekte sokolovne Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 273,60 EUR 1124001 17. januára 2024
OB servisné práce v plynovej kotolni zimného štadióna (ND VAILLANT) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 823,20 EUR 1224001 17. januára 2024
OB dodávka filtrov, montáž filtrov, revízia rozvádzačov pre VZT ZŠ, revízia JTO, revízia UPS ZŠ vrátane dopravy v zmysle predloženej cenovej ponuky č. 010-2024, zo dňa 16.01.2024 MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 380,70 EUR 1224002 17. januára 2024
OB revízia čiastková - objekt kolkárne v zmysle predloženej cenovej ponuky č. 010-2024, zo dňa 16.01.2024 MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 235,62 EUR 1624001 17. januára 2024
OB ročný servis zariadení (revízia) na odvod tepla a splodín horenia v objekte zimného štadióna Colt International sr..o., Haanova 12, 851 04 Bratislava V. (IČO: 35941057) 1 473,60 EUR 1224003 18. januára 2024
OB výmena vodovodného ventilu pred fakturačným vodomerom v strojovni krytej plavárne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 216,68 EUR 1824002 8. januára 2024
OB dodanie troch sád filtrov do odvlhčovacieho stroja na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 316,44 EUR 1223052 9. októbra 2023
OB spracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti - obhliadka objektu, zameranie a grafické zakreslenie, projekt PBS (textová a grafická časť) v rozsahu Projekt skutočného vyhotovenia (kolkáreň) Ing. Lenka Nápoká Horná, 913 24 Svinná 639 (IČO: 51792656) 200,00 EUR 1623002 21. septembra 2023
OB automatický bazénový vysávač Aquagot Magnum Junior (vnútorná správa) FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (IČO: 48255521) 3 376,00 EUR 1823017 12. decembra 2023
OB dodanie meracích prístrojov a reagencií vrátane dopravy kuriérom (vnútorná správa) Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom (IČO: 45986819) 1 675,60 EUR 1823018 12. decembra 2023
OB chemické prípravky na zabezpečenie fungovania spravovaného objektu GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36336891) 864,43 EUR 1823019 12. decembra 2023
DF tepovač Karcher Puzzi 8/1 C, Cleanmen 131 - chémia na koberce 5 l, rohožka 120 cm x 240 cm (vnútorná správa) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 820,20 EUR 1823020 12. decembra 2023
OB lišta PVC (svetlomodrá) - dĺžka 10 m (sokolovňa) Friendly Stores s.r.o., Lipí 686/20, 193 00 Praha 9, Horní Počernice (IČO: 04124472) 35,70 EUR 1123019 13. novembra 2023
OB pracovné oblečenie pre obsluhu na zimnom štadióne NOJOMA s.r.o., Partizánska cesta 1581/213, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 47377372) 270,06 EUR 1223048 28. septembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 158,52 EUR 1023016 26. septembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru do objektu Telocvičňa Školská UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 26,28 EUR 1923004 26. septembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru (zimný štadión) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 158,52 EUR 1223046 26. septembra 2023
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 89,40 EUR 1123018 26. septembra 2023
OB zhotovenie vizitiek "Permanentka verejné korčuľovanie" (150 ks), informačná tabuľa (vnútorná správa) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 76,80 EUR 1823016 14. septembra 2023
OB gravitačná žalúzia 1000x400 (zimný štadión) Blinka Air Systems s.r.o., Štúrova 473, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (IČO: 48215911) 150,00 EUR 1223049 13. septembra 2023
OB kľúč na nastavovanie termohlavíc (športová hala) Viliam Šebáň - priemyselný tovar, 913 22 Trenčianske Jastrabie 411 (IČO: 40500896) 12,74 EUR 1023017 12. septembra 2023
OB servisné služby, samozatvárač bez ramena, aretačné rameno s vypínaním, montážna platňa, montáž a nastavenie vchodových dverí (zimný štadión) BENY-PLAST s.r.o., K cintorínu 849/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43952887) 260,00 EUR 1223047 31. augusta 2023
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 383,64 EUR 1123016 25. júla 2023
OB dodanie 20 ks paliet pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 196,80 EUR 1023015 19. augusta 2023
OB dodanie tovaru pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 172,92 EUR 1023014 25. júla 2023
OB dodanie tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,52 EUR 1223044 25. júla 2023
OB montáž stojanov pre bicykle v objekte zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 396,00 EUR 1223043 15. augusta 2023
OB revízia protipožiarnych dverí v objekte zimného štadióna vrátane dopravných nákladov A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 153,00 EUR 1223042 2. októbra 2023
OB dodanie a montáž 2 ks termostatov so vzdialeným prístupom na diaľkovú reguláciu plynových spotrebičov a príslušenstva v objekte telocvične Školská Marek Viselka, Miezgovce 61, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48271811) 1 478,40 EUR 1923002 22. septembra 2023
OB 3 sady filtrov do odvlhčovacieho stroja (zimný štadión) MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 316,44 EUR 1223037 26. septembra 2023
OB dodanie a montáž kamerového systému v priestoroch objektu telocvične Školská a v strojovni zimného štadióna Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 3 287,10 EUR 1923003 22. septembra 2023
OB kompresor + sada pneumatického náradia (zimný štadión) NOJOMA s.r.o., Partizánska cesta 1581/213, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 47377372) 217,90 EUR 1223039 23. augusta 2023
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 42,41 EUR 1223038 2. augusta 2023
OB rukavice, olej WD-40 pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 29,60 EUR 1223040 28. augusta 2023
OB servisné služby - august 2023 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 468,00 EUR 1223041 28. júla 2023
OB výkopové práce na zimnom štadióne SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 225,00 EUR 1223033 8. júna 2023
OB drobný materiál pre objekt kolkárne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 65,02 EUR 1632001 28. júna 2023
OB drobný materiál (zimný štadión) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 179,06 EUR 1223029 12. júla 2023
OB náklady na prenájom priestorov počas branno-športového dňa (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 27,80 EUR 1823014 15. júna 2023
OB dodávka drobného tovaru (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 40,14 EUR 1223030 18. júla 2023
OB Baumit betón 25 kg (1 balenie) - zimný štadión STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 3,70 EUR 1223031 11. júla 2023
OB stavebné práce v objekte zimného štadióna Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 500,00 EUR 1223032 19. júla 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte sokolovne (plynová kotolňa) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 36,00 EUR 1123015 28. augusta 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte zimného štadióna (kontrola dymovodov a komína) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 54,00 EUR 1223028 28. augusta 2023
OB dodanie filtrov, tesnení a oleja vrátane prác pri výmene oleja v systéme chladenia pred spustením zimnej sezóny ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 2 524,80 EUR 1223025 25. januára 1223
OB úprava vodovodného potrubia v priestoroch strojovne zimného štadióna PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 299,64 EUR 1223026 16. augusta 2023
OB rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v budove športových kabín v Horných Ozorovciach PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 2 977,30 EUR 1523009 16. augusta 2023
OB oprava výtlkov na platenej odstavnej ploche na Ul. Hviezdoslavova BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 493,48 EUR 1723002 26. júna 2023
OB dodanie materiálu - odkvapový systém vrátane príslušenstva v objekte zimného štadióna STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 2 491,34 EUR 1223021 4. júla 2023
OB montáž nových žľabov na zimnom štadióne vrátane materiálu v zmysle cenovej ponuky SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 3 769,00 EUR 1223018 13. júna 2023
OB oprava havárie ventilátora a odsávania v strojovni objektu zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 2 773,50 EUR 1223027 28. augusta 2023
OB drobný materiál (vnútorná správa) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 21,90 EUR 1823012 29. júna 2023
OB hygienický tovar vrátane inštalácie a dopravy (telocvičňa Školská) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 474,84 EUR 1923001 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (športová hala) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 184,68 EUR 1023012 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (sokolovňa) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 73,70 EUR 1123014 31. mája 2023
OB dodávka a montáž stojanov na bicykle pred objektom športovej haly v zmysle predloženého rozpočtu na akciu zo dňa 25.5.2023 BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 371,18 EUR 1023010 31. mája 2023
OB hygienický tovar vrátane dopravy (zimný štadión) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,52 EUR 1223024 31. mája 2023
OB vydanie poukazov (splnomocnenie) vrátane poplatku za spracovanie splnomocnenia (vnútorná správa) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (IČO: 36631124) 6,00 EUR 1823013
OB profylaktické prehliadky UPS a prídavného bariérového modulu zdroja UPS + prepravné náklady technika DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava 5 (IČO: 36831379) 1 200,02 EUR 1223013 17. mája 2023
OB poskytovanie služby "Bezpečný web" v priebehu obdobia od 01.07.2023 - 01.07.2024 SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 440,00 EUR 1823011 21. júna 2023
OB dodávka hygienického tovaru do objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 112,08 EUR 1123013 13. júna 2023
OB dodanie materiálu pre vybavenie kabín v Horných Ozorovciach STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 103,70 EUR 1523008 12. júna 2023
OB dodávka elektroinštalačného materiálu do objektu zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 65,88 EUR 1223022 24. mája 2023
OB posuvná sprchová tyč (35 ks) + dopravné náklady (zimný štadión) AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 428,51 EUR 1223023 8. júna 2023
OB dodávka drobného tovaru do objektu sokolovne H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 90,07 EUR 1123012 25. mája 2023
OB dodávka tovaru pre objekt kabín Horné Ozorovce METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 45,42 EUR 1523007 17. mája 2023
OB dodávka tovaru pre objekt kabín Horné Ozorovce METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 20,81 EUR 153006 21. apríla 2023
OB vykonanie deratizácie v objekte zimného štadióna František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza (IČO: 40838463) 144,00 EUR 1223019 28. júna 2023
OB drobný materiál na vymaľovanie chodieb a šatní v objekte zimného štadióna COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 127,80 EUR 1223020 14. júna 2023
OB hasiaci prístroj práškový (3 ks), samolepka (piktogram - úniková cesta), nálepka piktogram HP, hydrantu, ÚC, únikového východu (telocvičňa Školská) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 126,00 EUR 1823007 10. mája 2023
OB drobný materiál (zimný štadión) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 37,99 EUR 1223014 26. apríla 2023
OB toner zn. Ricoh MPC406 magenta (vnútorná správa) HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 68,00 EUR 1823008 5. apríla 2023
OB dodanie hygienického tovaru (športová hala) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 112,54 EUR 1023009 9. marca 2023
OB dodanie hygienického tovaru (sokolovňa) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 67,68 EUR 1123008 9. marca 2023
OB sada krúžkov na kľúče, prívesky na kľúče (400 ks) - vnútorná správa eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov (IČO: 51881969) 23,56 EUR 1823009 5. apríla 2023
OB dodanie hygienického tovaru (zimný štadión) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 1223015 9. marca 2023
OB sada samolepiek na číslovanie dverí v objekte sokolovne Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 24,00 EUR 1123007 11. apríla 2023
OB pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, servisné prehliadky plynových zariadení vrátane kontroly a čistenia komínov v objekte telocvične Školská, v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.04.2023 Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 015,20 EUR 1823004 18. apríla 2023
OB tabuľa ACP 3mm vrátane samolepiacej fólie s potlačou (2 ks) na objekt telocvične Školská v zmysle cenovej ponuky č. 40230017 zo dňa 20.04.2023 Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 243,00 EUR 1823005 20. apríla 2023
OB prenájom vysokozdvižnej plošiny vrátane dopravy v objekte zimného štadióna SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 49,00 EUR 1223011 15. marca 2023
OB kontrola požiarnych dverí, požiarneho uzáveru v objekte zimného štadióna, vypísanie protokolov, tlač, dopravu v rámci mesta Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 111,84 EUR 1223008 14. marca 2023
OB dodávka drobného tovaru pre objekt kabín v Horných Ozorovciach BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 73,20 EUR 1523002 22. marca 2023
OB pracovné oblečenie pre zamestnancov Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 291,00 EUR 1823006 22. marca 2023
OB prenájom vysokozdvižnej plošiny vrátane dopravy v objekte zimného štadióna SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 180,00 EUR 1223012 8. marca 2023
OB práce a dodaný materiál pri prepojení rozvodov TÚV do rozvodov studenej vody pri havárii vodovodnej prípojky v objekte športovej haly BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 259,20 EUR 1023007 2. marca 2023
OB práce a dodaný materiál pri výmene potrubia pri havárií prípojky studenej vody v objekte športovej haly BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 1 404,00 EUR 1023008 2. marca 2023
OB pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, servisné prehliadky plynových zariadení vrátane kontroly a čistenia komínov v objekte telocvične Školská v zmysle predloženej cenovej ponuky Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 015,20 EUR 1823004 18. apríla 2023
OB vyhotovenie Projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby v rozsahu Pasport Stavby a posúdenie osadenia požiarneho uzáveru v priestoroch zimného štadióna Ing. Lenka Nápoká Horná, 913 24 Svinná 639 (IČO: 51792656) 450,00 EUR 1823003 4. apríla 2023
OB ASW Update (vnútorná správa) CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin (IČO: 31612989) 633,60 EUR 1823002 15. februára 2023
OB poskytnutie služieb - hodinové grafické práce na doméne smmbn.sk za obdobie január (vnútorná správa) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 78,09 EUR 1823001 4. januára 2023
OB siete do betónu, dolomit 4-8 (kabíny Horné Ozorovce) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 69,94 EUR 1523001 21. marca 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení (dom humanity), kontrola dymovodov a komína Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 220,80 EUR 1423001 4. januára 2023
OB oprava požiarnej rolety po poplachu EPS (vrátane dopravných nákladov) v objekte zimného štadióna ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 142,80 EUR 1223010 14. apríla 2023
OB kontrolu požiarnych dverí, požiarneho uzáveru v objekte zimného štadióna, vypísanie protokolov, tlač, dopravu v rámci mesta Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 111,84 EUR 1223008 8. januára 1223
OB trezor zn. Brihard Home Blue El (zimný štadión) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 102,55 EUR 1223007 4. januára 2023
OB dodanie obalu na mixpult zn. Yamaha MG10 do objektu zimného štadióna Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 48,00 EUR 1223006 22. januára 2023
OB vykonanie revíznej kontroly sekčnej priemyselnej brány na zimnom štadióne PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 70,00 EUR 1223005 10. marca 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení v plynovej kotolni v objekte zimného štadióna, odbornej skúšky kondenzačných kotlov, kontroly dymovodov a komína, servisná sada elektród, pravidelnej servisnej prehliadky plynového kotla... Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 504,80 EUR 1223004 4. januára 2023
OB ostrenie nožov rolby (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1223003 14. februára 2023
OB revízia ventilátorov na odvod tepla a splodín horenia v objekte zimného štadióna Colt International sr..o., Haanova 12, 851 04 Bratislava V. (IČO: 35941057) 1 339,20 EUR 1223002 30. januára 2023
OB dodanie mixážneho pultu, 2 ks mikrofónov, statívu a príslušenstva v zmysle cenovej ponuky Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 910,00 EUR 1223001 3. januára 2023
OB práce - odkvapový systém na budove sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 1 257,80 EUR 1123006 7. marca 2023
OB dvere dvojkrídlové plné hladké (sokolovňa), dvere plné hladké lakované (sokolovňa), dvere vnútorné + kovanie (kabíny Horné Ozorovce) stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 395,00 EUR 1123005 8. marca 2023
OB drobný tovar pre účely údržby priestorov sokolovne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 106,26 EUR 1123004 14. februára 2023
OB drobné stavebné práce v objekte sokolovne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 370,00 EUR 1123003 4. januára 2023
OB vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových zariadení (plynová kotolňa v sokolovni) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 36,00 EUR 1123002 4. januára 2023
OB kobercové čistiace zóny zn. Tapibel Triline, rozmer 2,5 x 2 m, do objektu sokolovne v zmysle cenovej ponuky VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 96,00 EUR 1123001 20. januára 2023
OB ocelové lano pr. 6 mm, spojky lanové vrátane montážnej práce (športová hala) DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedlište (IČO: 60774151) 400,00 EUR 1023006 12. apríla 2023
OB drobný materiál do spŕch v objekte športovej haly AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 103,23 EUR 1023005 25. januára 2023
OB vytýčenie trasy elektrického kábla pred športovou halou, montážna plošina, práca elektrikára (športová hala) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 50,28 EUR 1023004 1. februára 2023
OB dodanie drobného materiálu do spŕch v objekte športovej haly AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 103,23 EUR 1023003 25. januára 2023
OB oprava havárie na vodovodnej prípojke do objektu športovej haly v zmysle predloženého rozpočtu BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 2 793,05 EUR 1023002 14. februára 2023
OB výrobu, dodanie a montáž nábytku v zmysle cenovej ponuky (športová hala) Ľubomír Kočiš, K cintorínu 13, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17624835) 2 564,40 EUR 1023001 21. februára 2023
OB upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 396,56 EUR 1222057 29. novembra 2022
OB Tónovacia farba HETCOLOR (zimný štadión) COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 54,18 EUR 1222056 11. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 162,07 EUR 1222055 12. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 167,48 EUR 1222054 12. augusta 2022
OB ročná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte zimného štadióna Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa (IČO: 44543697) 409,50 EUR 1222053 29. septembra 2022
OB výmena 2 ks instičov osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 99,54 EUR 1222052 30. septembra 2022
OB čistenie odkvapových žľabov na zimnom štadióne TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 223,74 EUR 1222051 28. júla 2022
OB dodanie drobného tovaru pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 108,29 EUR 1222050 20. septembra 2022
OB pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov (zimný štadión) Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 224,16 EUR 1222049 22. septembra 2022
OB deratizáciu v objekte zimného štadióna František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza (IČO: 40838463) 285,60 EUR 1222048 20. septembra 2022
OB hroty do pneumatík vrátane nadstavca na montáž hrotov; plechový disk kolesa na rolbu zn. ENGO RW-RED WOLF + doprava (objekt zimného štadióna) v zmysle cenovej pounuky PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3236, 723 00 Ostrava 23 (IČO: 27860221) 739,00 EUR 1222047 29. novembra 2022
OB dodanie materiálu a montáž ističov na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 99,54 EUR 1222045 7. októbra 2022
OB dodanie a potlač plastových kariet podľa grafického návrhu (brúsenie korčúľ) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 66,24 EUR 1222044 17. októbra 2022
OB prenájom montážnej plošiny a obslužný personál na montáž exteriérových žalúzií v objekte zimného štadióna TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 1 086,91 EUR 1222043 3. októbra 2022
OB D+M detektor úniku čpavku vrátane skúšobného protokolu v objekte zimného štadióna ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 669,60 EUR 1222042 28. októbra 2022
OB Wilka panikový zámok funkcia D ľavý, práca (vrátane dopravných nákladov) v objekte zimného štadióna A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 509,68 EUR 1222041 26. októbra 2022
OB kontrola elektronickej sirény UEAJ 600, výmena akumulátora, odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia (vrátane dopravy) v objekte zimného štadióna ENVitech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín (IČO: 31413498) 1 050,58 EUR 1222040 26. októbra 2022
OB Odborná prehliadka dverí (vrátane prepravy PD-BN-PD) v objekte zimného štadióna A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 153,00 EUR 1222039 5. októbra 2022
OB elektroinštalačný materiál pre potreby zimného štadióna BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 179,02 EUR 1222038 1. júla 2022
OB sada filtrov a tesnení do objektu zimného štadióna ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 489,60 EUR 1222036 5. septembra 2022
OB vykonanie servisu odvlhčovacej jednotky DST v objekte Zimný štadión Bánovce nad Bebravou v zmysle cenovej ponuky Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 1222033 22. augusta 2022
OB materiál na opravu osvetlenia na zimnom štadióne za mesiac jún 2022 TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 75,52 EUR 1222030 4. júla 2022
OB vyhotovenie statického posudku "Otvor v nosnej stene tribúny na zimnom štadióne" KAMMA, s. r. o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín (IČO: 36297895) 360,00 EUR 1222029 13. júna 2022
OB syntetická farba, riedidlo, 3 valce (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 47,70 EUR 1222028 17. júna 2022
OB upratovacie služby - sokolovňa (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 11220169 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potrebu objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 97,78 EUR 1122015 25. októbra 2022
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt sokolovne v priebehu mesiaca október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 56,02 EUR 1122014 30. septembra 2022
OB upratovacie služby - sokolovňa (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 1122013 30. decembra 2022
OB záručný a pozáručný servis kotlového bloku v kotolni v objekte sokolovne BYTAS, s.r.o., Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín (IČO: 31673112) 1 226,70 EUR 1122012 16. novembra 2022
OB oprava fasády na budove objektu sokolovne BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 023,04 EUR 1122011 7. novembra 2022
OB oprava žľabu; montáž lemovania v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 450,00 EUR 1122010 7. novembra 2022
OB upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 361,84 EUR 1122009 29. novembra 2022
OB montáž a demontáž nosných stĺpov terasy (vrátane materiálu) v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 1 086,98 EUR 1122008 24. novembra 2022
OB dodanie a montáž jednokrídlových a dvojkrídlových dverí spolu s prahmi v objekte sokolovne podľa cenovej ponuky stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 319,65 EUR 1122007 17. októbra 2022
OB D+M samozatvárač, D+M koordinátor zatvárania a vykonanie kontroly dvojkrídlových požiarnych dverí na kotolni v objekte sokolovne Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 146,04 EUR 1122006 20. októbra 2022
OB odstránenie havárie na rozvode TÚV na prízemí v objekte sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 80,00 EUR 1122005 12. júla 2022
OB odstránenie havárie na rozvode TÚV na prízemí objektu sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 187,58 EUR 1122004 12. júla 2022
OB upratovacie služby - športová hala (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 1022011 30. decembra 2022
OB výmena dverí a drobný stavebný materiál (športová hala) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 110,50 EUR 1022010 12. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 1022009 25. októbra 2022
OB upratovacie služby - športová hala (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 1022008 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre objekt športovej haly Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 1 112,45 EUR 1022007 20. decembra 2022
OB upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 749,06 EUR 1022006 29. novembra 2022
OB stavebné a montážne práce na objekte športovej haly BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 794,40 EUR 1022005 16. septembra 2022
OB stavebné a montážne práce na objekte športovej haly (oprava strešných vpustí) BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 1 204,80 EUR 1022004 16. septembra 2022
OB programovanie na mieru - doména smmbn.sk (vnútorná správa) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 90,00 EUR 1822016 23. decembra 2022
OB Brihard Business XXL El LCD, trezor Brihard Family El (športová hala) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 251,85 EUR 1822015 7. decembra 2022
OB prenájom domény www.smmbn.sk na 1 rok (do 20.01.2024) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 15,59 EUR 1822014 21. decembra 2022
OB Hosting - doména www.smmbn.sk (vnútorná správa) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 57,46 EUR 1822013 19. decembra 2022
OB trezor zn. Brihard Business XXL El (VS), trezor Brihard Family El (športová hala) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 251,85 EUR 1822012 24. novembra 2022
OB prefakturáciu nákladov na ubytovanie, stravu, dopravu a vstup do Demänovskej ľadovej jaskyne za jedného zamestnanca Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 130,72 EUR 1822011 14. septembra 2022
OB dodanie tonerov do multifunkčného zariadenia RICOH C306Z (2x B; 1x C,M,Y) HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 298,20 EUR 1822010 22. septembra 2022
OB grafický návrh polepu dopravných tabúľ, parkomatu a karty na brúsenie korčúľ Wedea, s.r.o., Cyrila a Metoda 1305/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46947027) 150,00 EUR 1722009 7. novembra 2022
OB mobilný telefón Blackview pre mestskú políciu pre kontrolu parkovného - úhrada cez pokladnicu, dobierka J§M-Group, s.r.o., Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 36598364) 204,98 EUR 1722008 30. septembra 2022
OB odstránenie poruchy parkovacieho automatu na ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 65,83 EUR 1722007 3. októbra 2022
OB termopapier do parkovacieho automatu CALE MP 104 vrátane dopravných nákladov QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 204,20 EUR 1722004 26. júla 2022
OB stavebný materiál pre potreby objektu kolkárne STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 378,89 EUR 1622005 4. novembra 2022
OB dodanie a montáž plastových dverí a 2 ks plastových okien vrátane 4 žalúzií, 2 sietí proti hmyzu a V/V parapetov BENY-PLAST s.r.o., K cintorínu 849/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43952887) 2 057,78 EUR 1622004 10. novembra 2022
OB opravu a zhotovenie podlahy z PVC v priestoroch kolkárne v Bánovciach nad Bebravou Tomáš Hurár - LINOPARKET, 956 36 Pečeňany 127 (IČO: 37457918) 350,00 EUR 1622003 16. septembra 2022
OB záhradnícke a upratovacie služby v objekte kabín v Horných Ozorovciach v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 38,09 EUR 1522008 29. novembra 2022
OB opravu netesností strešného plášťa, výrobu a montáž lemovania na objekte športových kabín v Horných Ozorovciach Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 286,44 EUR 1522007 5. septembra 2022
OB oprava strešných konštrukcií v objekte kabín v Horných Ozorovciach Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 300,00 EUR 1522006 23. augusta 2022
OB záhradnícke a upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 734,40 EUR 1322005 25. októbra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 108,72 EUR 1322004 25. októbra 2022
OB panel BRICO (športový areál Dubnička) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 41,67 EUR 1322003 24. augusta 2022
OB revízna správa skateparku v Športovom areáli Dubnička MikyZábava, s.r.o., Valča 365, 038 35 Valča (IČO: 54096804) 60,00 EUR 1322002 17. júna 2022
OB upratovacie služby - zimný štadión (01/2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 122075 30. decembra 2022
OB dodanie tovaru pre potreby objektu zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 1222074 25. októbra 2022
OB materiál pre potreby vykonania servisu zariadenia v objekte zimného štadióna ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 20,64 EUR 1222073 13. októbra 2022
OB drobný materiál pre potreby objektu zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 33,66 EUR 1222072 30. augusta 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 18,84 EUR 1222071 19. októbra 2022
OB dodanie hygienického tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 1222070 30. septembra 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 59,48 EUR 1222069 28. júla 2022
OB drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 20,21 EUR 1222068 28. októbra 2022
OB montážna plošina, práca elektrikára vrátane dopravy (zimný štadión) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 297,47 EUR 1222067 22. júla 2022
OB upratovacie služby (zimný štadión) - január 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 1222066 30. decembra 2022
OB elektroinštalačný a spotrebný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 121,67 EUR 1222065 6. decembra 2022
OB elektroinštalačné práce vrátane tovaru na zimnom štadióne v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.11.2022 MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 715,60 EUR 1222064 25. novembra 2022
OB revízia protipožiarnych klapiek v priestoroch objektu zimného štadióna Blinka Air Systems s.r.o., Štúrova 473, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (IČO: 48215911) 90,00 EUR 1222063 24. novembra 2022
OB odborná príprava osôb pre obsluhu vyhradených tlakových zariadení v objekte zimného štadióna Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 348,00 EUR 1222062 7. novembra 2022
OB oprava zvodu s použitím montážnej plošiny v objekte zimného štadióna TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 62,69 EUR 1222061 7. novembra 2022
OB vizitky (300 ks) - Permanentka Zimný štadión Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 72,00 EUR 1222060 18. novembra 2022
OB elektroinštalačné práce v objekte zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 749,93 EUR 1222059 7. novembra 2022
OB výkopové práce pre osvetlenie prístupového chodníka k objektu zimného štadióna BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 054,93 EUR 1222058 8. novembra 2022
OB montážna plošina, elektromateriál, práca elektrikára (objekt zimného štadióna) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 114,61 EUR 1222037 5. septembra 2022
OB náhradná bočná kefa, handra suportu 200 cm na rozotieranie vody, dopravné náklady B.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň (IČO: 46006001) 819,60 EUR 1222035 12. septembra 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému ASK do objektu kolkárne v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" zo dňa 16.08.2022 Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému AsK - automatické stavače kolov v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB samolepka - tlač + laminácia (2 ks), imagebond - samolepka - tlač + laminácia (1 ks) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 165,60 EUR 1222034 23. augusta 2022
OB vykonanie servisu odvlhčovacej jednotky DST v objekte zimného štadióna v zmysle cenovej ponuky č. SP22224 Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 1222033 22. augusta 2022
OB termopásky (25 ks) do parkovacieho automatu STRADA PAL 3 Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 600,00 EUR 1722006 19. augusta 2022
OB výroba a dodanie samočinných fasádnych klapiek do objektu zimného štadióna TECHNOV, s.r.o., 951 37 Rumanová 383 (IČO: 36801640) 2 022,82 EUR 1222032 16. augusta 2022
OB zmena nastavenia parkovacieho automatu na odstavnej ploche na Ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 187,20 EUR 1722005 9. augusta 2022
OB dodanie tovaru a prác na PC (vnútorná správa) Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 838,62 EUR 1822009 31. júla 2022
OB kalibrácia detektorov plynov GABA 2S23, vrátane montáže a demontáže snímača plynu teploty a vlhkosti Z LAP2 + doprava ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 282,00 EUR 1222031 21. júla 2022
OB brúsenie nožov určených pre úpravu ľadovej plochy (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1222027 4. júla 2022
OB elektromotor 1AL 160L-4, 15 kW; 1445 ot/min; 400/690V (D/Y); 50Hz; IP55; Izol F; S1; pätkové prevedenie (IM B3) vrátane dopravy na miesto určenia VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 45537143) 796,68 EUR 1222024 15. júna 2022
OB oprava kamerového systému v objekte Sokolovňa Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 604,00 EUR 1122003 3. júna 2022