Skip to main content
Názov Popis Partner Suma spolu s DPH Interné číslo Vystavené
OB montážna plošina, elektromateriál, práca elektrikára (objekt zimného štadióna) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 114,61 EUR 1222037 5. septembra 2022
OB náhradná bočná kefa, handra suportu 200 cm na rozotieranie vody, dopravné náklady B.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň (IČO: 46006001) 819,60 EUR 1222035 12. septembra 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému ASK do objektu kolkárne v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" zo dňa 16.08.2022 Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB dodávka a montáž rozvádzačov a zásuviek pre automatické stavače kolov v kolkárni, výmena motorovej ochrany čerpadiel v strojovni zimného štadióna, prerobenie automatického spúšťania odvlhčovača na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 3 186,98 EUR 1622002 31. augusta 2022
OB dodanie systému AsK - automatické stavače kolov v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu s názvom "Dodanie systému ASK - automatické stavače kolov" Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 1622001 30. augusta 2022
OB samolepka - tlač + laminácia (2 ks), imagebond - samolepka - tlač + laminácia (1 ks) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 165,60 EUR 1222034 23. augusta 2022
OB vykonanie servisu odvlhčovacej jednotky DST v objekte zimného štadióna v zmysle cenovej ponuky č. SP22224 Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 1222033 22. augusta 2022
OB termopásky (25 ks) do parkovacieho automatu STRADA PAL 3 Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 600,00 EUR 1722006 19. augusta 2022
OB výroba a dodanie samočinných fasádnych klapiek do objektu zimného štadióna TECHNOV, s.r.o., 951 37 Rumanová 383 (IČO: 36801640) 2 022,82 EUR 1222032 16. augusta 2022
OB zmena nastavenia parkovacieho automatu na odstavnej ploche na Ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 187,20 EUR 1722005 9. augusta 2022
OB dodanie tovaru a prác na PC (vnútorná správa) Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 838,62 EUR 1822009 31. júla 2022
OB kalibrácia detektorov plynov GABA 2S23, vrátane montáže a demontáže snímača plynu teploty a vlhkosti Z LAP2 + doprava ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 282,00 EUR 1222031 21. júla 2022
OB brúsenie nožov určených pre úpravu ľadovej plochy (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 1222027 4. júla 2022
OB elektromotor 1AL 160L-4, 15 kW; 1445 ot/min; 400/690V (D/Y); 50Hz; IP55; Izol F; S1; pätkové prevedenie (IM B3) vrátane dopravy na miesto určenia VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 45537143) 796,68 EUR 1222024 15. júna 2022
OB oprava kamerového systému v objekte Sokolovňa Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 604,00 EUR 1122003 3. júna 2022