Skip to main content

Transparentnosť

Zverejňovanie dokumentov organizácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Názov Popis Dokumenty Pridané
Súvaha k 31.12.2022 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31) k 31.12.2022 Súvaha k 31.12.2022.pdf
11. mája 2023
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31) k 31.12.2022 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022.pdf
11. mája 2023
Súvaha k 31.12.2021 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31) k 31.12.2021 Súvaha 2021.pdf
1. mája 2022
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31) k 31.12.2021 VZS 2021.pdf
1. mája 2022
Organizačná štruktúra Organizačná štruktúra príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Organizačná štruktúra.pdf
1. mája 2022