Skip to main content
Názov Popis Partner Suma spolu s DPH Interné číslo Vystavené
DF priemyselná brána BASE+ (2 ks) - zimný štadión PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 4 315,00 EUR 223174 22. mája 2023
DF Lockin Lock Box L1 na úschovu kľúčov (sokolovňa) Doop trade s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača (IČO: 52476481) 95,80 EUR 223173 18. mája 2023
DF výmena ťažných lán basketbalových konštrukcií (športová hala) DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedlište (IČO: 60774151) 394,56 EUR 223172 18. mája 2023
DF náklady za prevádzku mobilných telefónov za obdobie apríl 2023 (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 70,41 EUR 223171 18. mája 2023
DF hasiaci prístroju práškový, piktogram úniková cesta - samolepka, nálepka piktogram H, hydrantu, ÚC, únikového východu (telocvičňa Školská) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 126,00 EUR 223170 18. mája 2023
DF diagnostika a servis klimatizačného zariadenia (zimný štadión) Blinka Air Systems s.r.o., Štúrova 473, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (IČO: 48215911) 126,00 EUR 223169 17. mája 2023
DF upratovacie služby (sokolovňa) - apríl 2023 476,16 EUR 223168 17. mája 2023
DF upratovacie služby (športová hala) - apríl 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 669,60 EUR 223167 17. mája 2023
DF záhradnícke služby, herbicid (športový areál Dubnička) - apríl 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 893,00 EUR 223166 17. mája 2023
DF upratovacie služby (zimný štadión) - apríl 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 431,52 EUR 223165 17. mája 2023
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd a ostatné účtovné služby za marec 2023 (vnútorná správa) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 666,00 EUR 223164 15. mája 2023
DF provízia za službu SMS platba za obdobie apríl 2023 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 363,54 EUR 223163 12. mája 2023
DF materiál pre opravu objektu kabín v Horných Ozorovciach STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 821,68 EUR 223162 11. mája 2023
DF paušál za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 223161 10. mája 2023
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - apríl 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 203,07 EUR 223160 9. mája 2023
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - apríl 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 2 096,87 EUR 223159 9. mája 2023
DF dodávka plynu (dom humanity) - 01.05.2023 - 31.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 113,00 EUR 223158 9. mája 2023
DF dodávka plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.05.2023 - 31.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 81,00 EUR 223157 9. mája 2023
DF dodávka plynu (sokolovňa) - 01.05.2023 - 31.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 812,00 EUR 223156 9. mája 2023
DF dodávka plynu (zimný štadión) - 01.05.2023 - 31.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 710,00 EUR 223155 9. mája 2023
DF drobný materiál (zimný štadión) H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 37,99 EUR 223154 9. mája 2023
DF drobný materiál (vnútorná správa) Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 249,00 EUR 223153 9. mája 2023
DF materiál pre vybavenie spŕch v objekte kabín v Horných Ozorovciach STAVEBNÁ KERAMIKA BN, s.r.o., Trenčianska cesta 1542/85, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36340961) 738,99 EUR 223152 9. mája 2023
DF dodávka plynu (dom humanity) - 01.05.2023 - 31.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 44,00 EUR 223151 9. mája 2023
DF služby funkcionality za mesiac apríl 2023 (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 37,38 EUR 223150 9. mája 2023
DF drobný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 27,44 EUR 223149 9. mája 2023
DF dodávka elektrickej energie (telocvičňa Školská, sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 214,05 EUR 223148 9. mája 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.05.2023 - 31.05.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 4 245,24 EUR 223147 9. mája 2023
DF internet M (sokolovňa), internet S (zimný štadión) za obdobie apríl 2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 22,00 EUR 223146 9. mája 2023
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - apríl 2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 8,46 EUR 223145 9. mája 2023
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223144 9. mája 2023
DF servisné služby za mesiac apríl 2023 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 468,00 EUR 223143 9. mája 2023
DF vyúčtovanie - dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - apríl 2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) -311,74 EUR 223142 9. mája 2023
DF poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac apríl 2023 (vnútorná správa) SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 223141 9. mája 2023
DF mesačný poplatok za centrálny systém a prístroj s aplikáciou Eforcement za mesiac apríl 2023 (odstavné plochy) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 93,00 EUR 223140 9. mája 2023
DF mesačný poplatok za obdobie apríl 2023 (odstavné plochy) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 4,78 EUR 223139 9. mája 2023
DF VO tabuľa ACP 3 mm (2 ks) + samolepiaca fólia s potlačou (telocvičňa Školská) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 243,00 EUR 223137 26. apríla 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac január 2023 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 223137 26. apríla 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac február 2023 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 223136 26. apríla 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac marec 2023 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 223135 26. apríla 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac apríl 2023 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 223134 26. apríla 2023
DF projekt PBS - telocvičňa Školská (pasport stavby) a posúdenie osadenia požiarneho uzáveru v priestoroch zimného štadióna Ing. Lenka Nápoká Horná, 913 24 Svinná 639 (IČO: 51792656) 450,00 EUR 223133 24. apríla 2023
DF toner do tlačiarne zn. Ricoh MPC406 magenta HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 68,00 EUR 223132 21. apríla 2023
DF dobropis - zúčtovanie nákladov za ceny tepla za rok 2022 (kolkáreň) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) -28,58 EUR 223131 19. apríla 2023
DF dobropis - zúčtovanie nákladov za ceny tepla za rok 2022 (športová hala) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) -238,58 EUR 223130 19. apríla 2023
OB oceľová sťahovacia páska 25-40 mm a hadica záhradná 1" MPVC (zimný štadión) Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 84,00 EUR 1222046 28. októbra 2022
DF upratovacie služby (zimný štadión) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 458,24 EUR 223129 18. apríla 2023
DF upratovacie služby (športová hala) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 892,80 EUR 223128 18. apríla 2023
DF dodanie hygienického tovaru (športová hala) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 112,54 EUR 223127 18. apríla 2023
DF dodanie hygienického tovaru (zimný štadión) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 223126 18. apríla 2023
DF dodanie hygienického tovaru (sokolovňa) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 67,68 EUR 223125 18. apríla 2023
DF upratovacie služby (sokolovňa) - marec 2023 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 580,32 EUR 223124 18. apríla 2023
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny H. Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.03.2023 - 31.03.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 807,64 EUR 223123 18. apríla 2023
DF oprava požiarnej rolety na zimnom štadióne ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 142,80 EUR 223122 18. apríla 2023
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie marec 2023 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 71,71 EUR 223121 17. apríla 2023
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie (marec 2023) mesto Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 223120 17. apríla 2023
DF provízia za službu SMS platba za mesiac marec 2023 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 521,48 EUR 223119 17. apríla 2023
DF spracovanie účtovníctva za február 2023 ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 840,00 EUR 223118 17. apríla 2023
DF sada nálepiek na označenie dverí v objekte sokolovne Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 24,00 EUR 223117 17. apríla 2023
DF servisné služby za obdobie marec 2023 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 468,00 EUR 223116 5. apríla 2023
DF sada krúžkov na kľúče, prívesky na kľúče (400 ks) eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov (IČO: 51881969) 23,55 EUR 223111 12. apríla 2023
DF siete do betónu, dolomit 4-8 ( kabíny Horné Ozorovce) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 69,94 EUR 223110 12. apríla 2023
DF nábytok do objektu zimného štadióna Ľubomír Kočiš, K cintorínu 13, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17624835) 2 564,40 EUR 223109 11. apríla 2023
DF vodné, stočné - vyúčtovanie za obdobie od 27.3.2022 do 30.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 333,50 EUR 223108 11. apríla 2023
DF dvere plné hladké, dvere dvojkrídlové hladké, dvere vnútorné + kovanie (sokolovňa) stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 395,00 EUR 223107 11. apríla 2023
DF poplatok za poskytnuté telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223106 5. apríla 2023
DF paušál, internet za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 (zimný štadión) SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 22,00 EUR 223105 5. apríla 2023
DF paušál za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 (športová hala) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 223104 5. apríla 2023
DF služby funkcionality za mesiac marec 2023 (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 40,86 EUR 223103 5. apríla 2023
DF drobný materiál (kabíny Horné Ozorovce) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 73,15 EUR 223102 4. apríla 2023
DF dodávka plynu (dom humanity) - 01.04.2023 - 30.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 113,00 EUR 223101 4. apríla 2023
DF dodávka plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.04.2023 - 30.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 81,00 EUR 223100 4. apríla 2023
DF dodávka plynu (zimný štadión) - 01.04.2023 - 30.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 710,00 EUR 223099 4. apríla 2023
DF dodávka plynu (sokolovňa) - 01.04.2023 - 30.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 812,00 EUR 223098 4. apríla 2023
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - 01.03.2023 - 31.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 8,74 EUR 223097 4. apríla 2023
DF mesačný poplatok za centrálny systém a prístroj s aplikáciou Eforcement za mesiac marec 2023 (odstavné plochy) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 93,00 EUR 223096 3. apríla 2023
DF mesačný poplatok za mesiac marec 2023 (odstavné plochy) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 5,78 EUR 223095 3. apríla 2023
DF dodávka plynu (telocvičňa Školská) - 01.03.2023 - 30.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 44,00 EUR 223094 3. apríla 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.04.2023 - 30.04.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 117,03 EUR 223093 3. apríla 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - 01.04.2023 - 30.04.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 139,37 EUR 223092 3. apríla 2023
DF poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za obdobie marec 2023 (vnútorná správa) SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 223091 31. marca 2023
DF kontrola požiarnych dverí, požiarneho uzáveru a iné súvisiace práce (zimný štadión) Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 111,84 EUR 223090 30. marca 2023
DF pracovné oblečenie pre zamestnancov Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 291,00 EUR 223089
DF prenájom vysokozdvižnej plošiny vrátane dopravy (zimný štadión) SIVOŇ s.r.o., Nedašovce 128, 956 35 Nedašovce (IČO: 54609801) 180,00 EUR 223088 24. marca 2023
DF práce a materiál pri výmene potrubia pri havárií prípojky studenej vody (športová hala) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 1 404,00 EUR 223087 21. marca 2023
DF práce a dodaný materiál pri havárií prípojky studenej vody (športová hala) BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 259,20 EUR 223086 21. marca 2023
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za obdobie február 2023 (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 223085 21. marca 2023
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za mesiac február 2023 (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 80,81 EUR 223084 21. marca 2023
DF oprava havárie na vodovodnej prípojke do športovej haly BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 2 327,54 EUR 223083 8. marca 2023
DF ročná kontrola EPS, ročná kontrola HSP (zimný štadión) ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 914,00 EUR 223082 17. marca 2023
DF poplatok za poskytnuté telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223081 16. marca 2023
DF dodanie dezinfekčných a hygienických tovarov do objektu sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 123,79 EUR 223080 14. marca 2023
DF dodanie dezinfekčných a hygienických tovarov do objektu zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 253,51 EUR 223079 14. marca 2023
DF dodanie dezinfekčných a hygienických tovarov do objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 172,63 EUR 223078 14. marca 2023
DF upratovacie služby - sokolovňa (02/2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 580,32 EUR 223077 14. marca 2023
DF upratovacie služby - zimny štadión (02/2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 413,60 EUR 223076 14. marca 2023
DF upratovacie služby - športová hala (02/2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 758,88 EUR 223075 14. marca 2023
DF paušál - 08.02.2023 - 07.03.2023 (odstavné plochy) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 31,02 EUR 223074 14. marca 2023
DF ročná revízia ZOT a SH pre objekt zimný štadión Colt International sr..o., Haanova 12, 851 04 Bratislava V. (IČO: 35941057) 1 339,20 EUR 223073 14. marca 2023
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - február 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 4 236,06 EUR 223072 13. marca 2023
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - február 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 467,47 EUR 223071 13. marca 2023
DF mesačný poplatok za centrálny systém a prístroj s aplikáciou Eforcement za obdobie január 2023 (odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 93,00 EUR 223070 13. marca 2023
DF ASW Update (vnútorná správa) CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin (IČO: 31612989) 633,60 EUR 223069 7. marca 2023
DF paušál za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 (športová hala) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 223068 7. marca 2023
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - február 2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 7,90 EUR 223067 6. marca 2023
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - február 2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 657,31 EUR 223066 6. marca 2023
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223065 6. marca 2023
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd za 01/2023 a ostatné účtovné služby (vnútorná správa) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 918,00 EUR 223064 6. marca 2023
DF provízia za službu SMS platba za mesiac február 2023 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 424,61 EUR 223063 6. marca 2023
DF oprava stĺpov strešnej konštrukcie v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 1 086,98 EUR 223062 3. marca 2023
DF ostrenie nožov rolby (3 ks) - zimný štadión DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 223061 3. marca 2023
DF mesačný poplatok za centrálny systém a prístroj s aplikáciou Eforcement (február 2023) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 93,00 EUR 223060 3. marca 2023
DF mesačný poplatok za obdobie február 2023 (odstavné plochy) EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) 3,98 EUR 223059 3. marca 2023
DF internet M (sokolovňa), internet S (zimný štadión) za obdobie marec 2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 22,00 EUR 223058 3. marca 2023
DF drobný tovar pre účely údržby priestorov sokolovne COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 106,26 EUR 223057 3. marca 2023
DF dodávka plynu - zimný štadión (február 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 710,00 EUR 223056 3. marca 2023
DF dodávka plynu - sokolovňa (február 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 812,00 EUR 223055 3. marca 2023
DF dodávka plynu - dom humanity (február 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 113,00 EUR 223054 3. marca 2023
DF dodávka plynu - kabíny Horné Ozorovce (február 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 81,00 EUR 223053 3. marca 2023
DF servisné služby - február 2023 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 223052 3. marca 2023
DF služby funkcionality Saba Parking (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 38,56 EUR 223051 2. marca 2023
DF poskytovanie služieb v oblasti BOZP, PO - IQ 2023 Mgr. Dana Gloneková - Golddan, 956 41 Kšinná 192 (IČO: 41442172) 180,00 EUR 223050 1. marca 2023
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za február 2023 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 223049 1. marca 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - 01.03.2023 - 31.03.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 139,37 EUR 223048 1. marca 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.03.2023 - 31.03.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 117,03 EUR 223047 1. marca 2023
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za mesiac január 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 82,48 EUR 223046 21. februára 2023
DF internet S - zimný štadión (25.1.2023 - 31.01.2023), internet S, inštalácia služby LTE internet - zimný štadión (01.02.2023 - 28.02.2023) SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 43,49 EUR 223045 21. februára 2023
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 223044 16. februára 2023
DF upratovacie služby v objekte športovej haly (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 818,89 EUR 223043 16. februára 2023
DF upratovacie služby v objekte sokolovne (január 2023) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 463,40 EUR 223042 16. februára 2023
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - január 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 4 054,99 EUR 223041 16. februára 2023
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - január 2023 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 423,41 EUR 223040 16. februára 2023
DF koberec zn. TRILINE 02GEL/200 (sokolovňa) VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 96,00 EUR 223039 16. februára 2023
DF paušál za obdobie od 08.01.2023 - 7.2.2023 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 161,03 EUR 223038 16. februára 2023
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za január 2023 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 223037 14. februára 2023
DF vodné, stočné, zrážková voda za obdobie január 2023 (dom humanity) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 8,74 EUR 223036 10. februára 2023
DF vytýčenie trasy elektrického kábla pred športovou halou, montážna plošina, práca elektrikára TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 50,28 EUR 223035 10. februára 2023
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd za obdobie december 2022 a ostatné účtovnícke služby ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 954,00 EUR 223034 13. februára 2023
DF servisné služby - január 2023 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 223033 8. februára 2023
DF paušál za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 (športová hala) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 223032 7. februára 2023
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - január 2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 6 832,77 EUR 223031 6. februára 2023
DF provízia za službu SMS platba (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 410,59 EUR 223030 6. februára 2023
DF internet M (sokolovňa) za obdobie december 2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 223029 3. februára 2023
DF drobný tovar pre účely údržby priestorov sokolovne AQUA 4U profistore, s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník (IČO: 08497753) 103,23 EUR 223028 3. februára 2023
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223027 3. februára 2023
DF služby funkcionality Saba Parking za mesiac december 2022 Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 41,34 EUR 223026 3. februára 2023
DF dodávka plynu - kabíny Horné Ozorovce (január 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 81,00 EUR 223025 2. februára 2023
DF dodávka plynu - dom humanity (január 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 113,00 EUR 223024 2. februára 2023
DF dodávka plynu - zimný štadión (január 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 710,00 EUR 223023 2. februára 2023
DF dodávka plynu - sokolovňa (január 2023) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 812,00 EUR 223022 2. februára 2023
DF poplatok za parking platby prostredníctvom aplikácie MPLA za mesiac 12/2022 (odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 4,73 EUR 223021 2. februára 2023
DF hodinové grafické práce na doméne smmbn.sk za obdobie január 2023 (vnútorná správa) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 78,09 EUR 223020 1. februára 2023
DF elektroinštalačné práce v objekte sokolovne a zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 893,79 EUR 223019 1. februára 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - 01.02.2023 - 28.02.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 139,37 EUR 223018 1. februára 2023
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.02.2023 - 28.02.2023 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 117,03 EUR 223017 1. februára 2023
DF poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za obdobie január 2023 (vnútorná správa) SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 223016 1. februára 2023
DF trezor zn. Brihard Home Blue El (zimný štadión) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 102,55 EUR 223015 1. februára 2023
DF obal na mixpult Yamaha MG10 (zimný štadión) Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 48,00 EUR 223014 1. februára 2023
DF drobné stavebné práce v objekte sokolovne Branislav Beňuška, Gorazdova 1312/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50945238) 370,00 EUR 223013 1. februára 2023
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za mesiac december 2022 (vnútorná správa) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 74,08 EUR 223012
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za obdobie december 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 223011 25. januára 2023
DF dodanie mixážneho pultu, 2 ks mikrofónov, statívu a príslušenstva do objektu zimného štadióna Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 910,00 EUR 223010 19. januára 2023
DF odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových zariadení (plynová kotolňa na zimnom štadióne), odborná skúška kondenzačných kotlov, kontrola dymovodov a komína (3 ks), servisná sada elektród a tesnení (3 ks), pravidelná servisná prehliadka plynových kotlov (3 ks), odborná prehliadka plynového horáka odvlhčovacieho zariadenia RECUSORB, pravidelná servisná prehliadka plynových horákov Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 1 504,80 EUR 223009 18. januára 2023
DF odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových zariadení (kabíny v Horných Ozorovciach), kontrola dymovodov a komína OVS (dom humanity) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 597,60 EUR 223008 18. januára 2023
DF odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových zariadení (dom humanity), kontrola dymovodov a komína Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 220,80 EUR 223007 18. januára 2023
DF paušál za obdobie od 08.12.2022 - 07.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 95,00 EUR 223006 16. januára 2023
DF odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových zariadení (plynová kotolňa v sokolovni) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 36,00 EUR 223005 18. januára 2023
DF vyúčtovanie - preplatok - dodávka plynu (zimný štadión) - 01.01.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) -1 247,52 EUR 222496 18. januára 2023
DF vyúčtovanie - preplatok - dodávka plynu (kabíny v Horných Ozorovciach) - 01.01.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) -417,68 EUR 222495 18. januára 2023
DF vyúčtovanie - preplatok - dodávka plynu (sokolovňa) - 01.01.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) -2 029,39 EUR 222494 18. januára 2023
DF vyúčtovanie - preplatok - dodávka plynu (dom humanity) - 01.01.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) -63,78 EUR 222493 18. januára 2023
DF poplatok za parking platby prostredníctvom aplikácie MPLA za mesiac december 2022 MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 3,22 EUR 222492 18. januára 2023
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - december 2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 7 156,60 EUR 222491 9. januára 2023
DF mesačný paušál za prevádzkovanie centrálneho systému - 10/22 MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 93,00 EUR 222490 9. januára 2023
DF vyúčtovanie - dodávka elektrickej energie (športový areál Dubnička, zimný štadión, dom humanity, sokolovňa) - 01.01.2022 - 31.12.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 16,17 EUR 222489 9. januára 2023
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 396,56 EUR 222488 16. januára 2023
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 361,84 EUR 222487 16. januára 2023
DF upratovacie služby v objekte kabín v Horných Ozorovciach v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 38,09 EUR 222486 16. januára 2023
DF upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca december 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 749,06 EUR 222485 16. januára 2023
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - december 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 2 357,32 EUR 222484 12. januára 2023
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - december 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 241,93 EUR 222483 12. januára 2023
DF služby funkcionality Saba Parking za obdobie december 2022 (kolkáreň) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 36,52 EUR 222482 10. januára 2023
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd a iné účtovnícke služby (vnútorná správa) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 648,00 EUR 222481 10. januára 2023
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - december 2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,98 EUR 222480 10. januára 2023
DF výmena dverí a drobný stavebný materiál (športová hala) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 110,50 EUR 222479 9. januára 2023
DF výmena detektorov úniku čpavku a skúšobné protokoly (zimný štadión) ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 669,60 EUR 222478 9. januára 2023
DF kontrola elektronickej sirény UEAJ 600, výmena akumulátorov, odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia, dopravné náklady (zimný štadión) ENVitech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín (IČO: 31413498) 1 050,58 EUR 222477 9. januára 2023
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 223004 5. januára 2023
DF internet v objekte sokolovne za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 223003 4. januára 2023
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity (01.01.2023 - 31.01.2023) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 139,37 EUR 223002 4. januára 2023
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión (01.01.2023 - 31.01.2023) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 5 117,03 EUR 230001 4. januára 2023
DF paušál za obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222476 5. januára 2023
DF provízia za službu SMS platba za mesiac december 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 392,02 EUR 222475 5. januára 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac december 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222474 4. januára 2023
DF servisné služby za mesiac december (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222473 4. januára 2023
DF mesačný poplatok za centrálny systém a prístroj s aplikáciou Eforcement za mesiac december 2022 (odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 93,00 EUR 222472 3. januára 2023
DF programovanie na mieru - doména smmbn.sk SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 90,00 EUR 222471 3. januára 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac september 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222470 3. januára 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac október 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222469 3. januára 2023
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac november 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222468 3. januára 2023
DF elektroinštalačný a spotrebný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 332,85 EUR 222467 3. januára 2023
DF kontrola požiarných dverí, samozatvárač, kooridnátor zatvárania v objekte sokolovne Fire Academy, s.r.o., Horná 241/29, 010 03 Žilina (IČO: 53232607) 121,70 EUR 222466 29. decembra 2022
DF poplatok za parking platby prostredníctvom aplikácie MPLA za mesiac november 2022 (odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 4,68 EUR 222465 1. decembra 2022
DF mesačný paušál za prevádzkovanie centrálneho systému (november 2022) - odstavné plochy MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 93,00 EUR 222464 1. decembra 2022
DF prenájom domény smmbn.sk na 1 rok (do 20.01.2024) Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 15,59 EUR 222463 28. decembra 2022
DF hosting - webová stránka www.smmbn.sk Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (IČO: 36421928) 57,46 EUR 222462 21. decembra 2022
DF dodanie tovaru pre účely športovej haly Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 1 112,45 EUR 222461 21. decembra 2022
DF dodanie a montáž 1k plastových dverí a 2ks plastových okien na objekte kolkárne BENY-PLAST s.r.o., K cintorínu 849/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43952887) 1 714,80 EUR 222460 21. decembra 2022
DF upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 734,40 EUR 222459 16. decembra 2022
DF dodanie tovaru pre potreby objektu zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 222458 16. decembra 2022
DF dodanie tovaru pre potreby objektu športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 166,75 EUR 222457 16. decembra 2022
DF dodanie tovaru pre potreby objektu sokolovňa UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 97,78 EUR 222456 16. decembra 2022
DF dodanie tovaru pre potreby objektu športového areálu Dubnička UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 108,72 EUR 222455 16. decembra 2022
DF upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 876,02 EUR 222454 16. decembra 2022
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 434,65 EUR 222453 16. decembra 2022
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca november 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 336,44 EUR 222452 16. decembra 2022
DF paušál - 08.11.2022 - 07.12.2022 (odstavné plochy) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 38,12 EUR 222451 16. decembra 2022
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za mesiac december 2022 (vnútorná správa) SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222450 16. decembra 2022
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie november 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 67,74 EUR 222449 15. decembra 2022
DF trezor Brihard Business XXL El (VS), trezor Brihard Family El (športová hala) Saffort Northern Europe, UAB, Vilkpedes g. 2A, Vilnius (IČO: 304447813) 251,85 EUR 222448 16. decembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - november 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 1 466,32 EUR 222447 14. decembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - november 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 181,03 EUR 222446 14. decembra 2022
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za mesiac november 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 222445 14. decembra 2022
DF elektroinštalácia na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 715,60 EUR 222444 13. decembra 2022
DF hroty do pneumatík vrátane nadstavca na montáž hrotov, plechový disk kolesa na rolbu zn. ENGO RW-RED WOLF + doprava PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3236, 723 00 Ostrava 23 (IČO: 27860221) 739,00 EUR 222443 13. decembra 2022
DF elektroinštalačný a spotrebný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 121,66 EUR 222442 12. decembra 2022
DF záručný a pozáručný servis kotlového bloku v kotolni v objekte sokolovne BYTAS, s.r.o., Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín (IČO: 31673112) 1 226,70 EUR 222437 8. decembra 2022
DF dodávka zemného plynu (dom humanity) - 01.12.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222441 8. decembra 2022
DF dodávka zemného plynu (sokolovňa) - 01.12.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222440 8. decembra 2022
DF dodávka zemného plynu (zimný štadión) - 01.12.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222439 8. decembra 2022
DF dodávka zemného plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.12.2022 - 31.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222438 8. decembra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - 01.11.2022 - 30.11.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,76 EUR 222436 7. decembra 2022
DF paušál za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222435 6. decembra 2022
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.11.2022 - 30.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 6 864,22 EUR 222434 6. decembra 2022
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 (zimný štadión) BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222433 6. decembra 2022
DF provízia za službu SMS za obdobie november 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 404,81 EUR 222432 6. decembra 2022
DF internet M v objekte sokolovne za obdobie december 2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222431 6. decembra 2022
DF služby funkcionality Saba Parking (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 37,02 EUR 222430 6. decembra 2022
DF revízia protipožiarnych klapiek v priestoroch objektu zimného štadióna Blinka Air Systems s.r.o., Štúrova 473, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (IČO: 48215911) 90,00 EUR 222429 6. decembra 2022
DF servisné služby za mesiac november 2022 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222428 2. decembra 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.12.2022 - 31.12.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222427 1. decembra 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - 01.12.2022 - 31.12.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222426 1. decembra 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, spracovanie miezd, ostatné účtovné služby za mesiac október 2022 (vnútorná správa) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 612,00 EUR 222425 1. decembra 2022
DF poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac november 2022 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222424 1. decembra 2022
DF poskytovanie služieb v oblasti BOZP, požiarnej ochrany (vnútorná správa) Mgr. Dana Gloneková - Golddan, 956 41 Kšinná 192 (IČO: 41442172) 180,00 EUR 222423 30. novembra 2022
DF dodávka a montáž panikového zámku (zimný štadión) A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 424,73 EUR 222422 30. novembra 2022
DF štvrťročná kontrola EPS, štvrťročná kontrola HSP (zimný štadión) ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 516,00 EUR 22421 30. novembra 2022
DF autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na zimnom štadióne SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) 13,30 EUR 222420 23. novembra 2022
DF vizitky - Permanentka Zimný štadión (300 ks) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 57,60 EUR 222419 23. novembra 2022
DF výkopové práce pre osvetlenie prístupového chodníka k objektu zimného štadióna BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 054,93 EUR 222418 22. novembra 2022
DF oprava fasády na budove objektu sokolovne BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34114891) 1 023,04 EUR 222417 22. novembra 2022
DF oprava žľabu, montáž lemovania v objekte sokolovne Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 450,00 EUR 222416 18. novembra 2022
DF prevádzka mobilných telefónov za obdobie október 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 67,57 EUR 222415 18. novembra 2022
DF oprava zvodu s použitím montážnej plošiny v objekte zimného štadióna TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 62,69 EUR 222414 16. novembra 2022
DF elektroinštalačné práce v objekte zimného štadióna MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 749,93 EUR 222413 16. novembra 2022
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za mesiac október 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 222412 16. novembra 2022
DF paušál za obdobie od 08.10.2022 do 07.11.2022 (odstavné plochy) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 32,19 EUR 222411 16. novembra 2022
DF provízia za službu SMS platba za mesiac október 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 395,59 EUR 222410 16. novembra 2022
DF odborná príprava osôb pre obsluhu vyhradených tlakových zariadení (zimný štadión) Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51699770) 348,00 EUR 222409 14. novembra 2022
DF vodoinštalačné práce - odstránenie havárie na rozvode TÚV na prízemí v objekte sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 80,00 EUR 222408 14. novembra 2022
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 330,10 EUR 222407 11. novembra 2022
DF dodanie hygienického tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 222406 11. novembra 2022
DF dodanie hygienického tovaru pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 222405 11. novembra 2022
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 409,26 EUR 222404 11. novembra 2022
DF záhradnícke a upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 178,10 EUR 222403 11. novembra 2022
DF dodanie hygienického tovaru pre objekt sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 56,02 EUR 222402 11. novembra 2022
DF upratovacie služby (športová hala) - október 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 749,06 EUR 222401 11. novembra 2022
DF stavebný materiál pre potreby objektu kolkárne STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 378,90 EUR 222400 11. novembra 2022
DF servisné služby vrátane použitia materiálu v objekte zimného štadióna ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 536,64 EUR 222399 11. novembra 2022
DF športová podlaha v telocvični objektu sokolovne VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 23 985,40 EUR 222398 10. novembra 2022
DF grafický návrh polepu dopravných tabúl, parkomatu (odstavné plochy) a karty na brúsenie korčúľ Wedea, s.r.o., Cyrila a Metoda 1305/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46947027) 150,00 EUR 222397 10. novembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - október 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 582,72 EUR 222396 10. novembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - október 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222395 10. novembra 2022
DF servisné služby (zimný štadión) - október 2022 ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222394 8. novembra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - 01.10.2022 - 31.10.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,98 EUR 222393 8. novembra 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 18,84 EUR 222392 8. novembra 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 20,21 EUR 222391 8. novembra 2022
DF dodávka zemného plynu (dom humanity) - 01.11.2022 - 30.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222390 8. novembra 2022
DF dodávka zemného plynu (kabíny H. Ozorovce) - 01.11.2022 - 30.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222389 8. novembra 2022
DF dodávka zemného plynu (sokolovňa) - 01.11.2022 - 30.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222388 8. novembra 2022
DF dodávka zemného plynu (zimný štadión) - 01.11.2022 - 30.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222387 8. novembra 2022
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.10.2022 - 31.10.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 8 705,94 EUR 222386 8. novembra 2022
DF paušál za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 (športová hala) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222385 7. novembra 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, spracovanie miezd a ostatné účtovnícke služby za september 2022 ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 816,00 EUR 222384 7. novembra 2022
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222383 7. novembra 2022
DF služby funkcionality Saba Parking (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 36,74 EUR 222382 4. novembra 2022
DF ročná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov (vnútorná správa) Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa (IČO: 44543697) 409,50 EUR 222381 3. novembra 2022
DF internet M v objekte sokolovne za obdobie 11/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222380 3. novembra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity (01.11.2022 - 30.11.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222379 2. novembra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión (01.11.2022 - 30.11.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222378 2. novembra 2022
DF záhradná hadica (50m), pásky 25-40 mm (6 ks) Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 84,00 EUR 222377 28. októbra 2022
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za mesiac október 2022 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222376 2. novembra 2022
DF poplatok za parking platby prostredníctvom aplikácie MPLA za október 2022 MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 5,81 EUR 222375 2. novembra 2022
DF mesačný poplatok za prevádzkovanie centrálneho systému za obdobie október 2022 MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 93,00 EUR 222374 2. novembra 2022
DF jednorázová odplata za novú licenciu pre nový mobilný telefón mestskej polície MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 77,00 EUR 222373 2. novembra 2022
DF trvalá oprava strešných vpustí na objekte športovej haly BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 1 204,80 EUR 222372 27. októbra 2022
DF akútne opravy strešných vpustí na športovej hale dňa 16. a 18.8.2022 BAMIZOL, s.r.o., Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52112772) 794,40 EUR 222371 27. októbra 2022
DF revízia plastových požiarnych dverí na zimnom štadióne A.T.O.S. LR, s.r.o., A. Stodolu 4, 971 01 Prievidza (IČO: 36330736) 153,00 EUR 222370 28. októbra 2022
DF výmena dverí (2 ks jednokrídlo + 1 ks dvojkrídlo) - PU dolná telocvičňa stavbi s.r.o., Výstrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46641751) 319,65 EUR 222369 27. októbra 2022
DF dodanie a potlač plastových kariet - brúsenie korčúľ (zimný štadión) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 66,24 EUR 222368 21. októbra 2022
DF servis odvlhčovacej jednotky a prerábka na poloautomatickú prevádzku (zimný štadión) Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (IČO: 37963708) 462,00 EUR 222367 13. septembra 2022
DF výmena 2 ks ističov osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 99,54 EUR 222366 20. októbra 2022
DF montáž žalúzií ventilátorov čpavku + materiál - zimný štadión, 2. deň TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 672,53 EUR 222365 20. októbra 2022
DF montáž žalúzií ventilátorov čpavku - zimný štadión, 1. deň TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 414,38 EUR 222364 20. októbra 2022
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie september 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 68,52 EUR 222363 20. októbra 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - september 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 603,02 EUR 222362 20. októbra 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - september 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222361 20. októbra 2022
DF mobilný telefón Blackview pre mestskú políciu (kontrola parkovného) - úhrada cez pokladnicu, dobierka J§M-Group, s.r.o., Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 36598364) 204,98 EUR 222360 19. októbra 2022
DF provízia za službu SMS za obdobie máj 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 340,51 EUR 222359 17. októbra 2022
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za obdobie august a september 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 41,42 EUR 222358 17. októbra 2022
DF deratizácia v objekte zimného štadióna František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza (IČO: 40838463) 285,60 EUR 222357 17. októbra 2022
DF paušál za obdobie od 08.09.2022 do 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 33,38 EUR 222356 17. októbra 2022
DF záhradnícke a upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca september 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 565,10 EUR 222355 12. októbra 2022
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca september 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 460,04 EUR 222354 12. októbra 2022
DF upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca september 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 710,98 EUR 222353 12. októbra 2022
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca september 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 330,10 EUR 222352 12. októbra 2022
DF dodanie hygienického materiálu pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 172,63 EUR 222351 12. októbra 2022
DF dodanie hygienického materiálu pre objekt sokolovne UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 83,38 EUR 222350 12. októbra 2022
DF oprava a zhotovenie podlahy z PVC v priestoroch kolkárne Tomáš Hurár - LINOPARKET, 956 36 Pečeňany 127 (IČO: 37457918) 350,00 EUR 222349 11. októbra 2022
DF servisné práce a oprava parkovacieho automatu na Ul. Záfortňa QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 65,83 EUR 222348 11. októbra 2022
DF systém automatických stavačov kolov "Vollmer" pre štvordráhovú kolkáreň v Bánoviach nad Bebravou Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany (IČO: 50261576) 7 200,00 EUR 222347 11. októbra 2022
DF vyúčtovanie - dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny H. Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.09.2022 - 30.09.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 9 889,36 EUR 222346 7. októbra 2022
DF paušál za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222345 7. októbra 2022
DF tonery do multifunkčného zariadenia zn. RICOH MPC306 HEICO, spol. s r.o., Hollého 1315, 905 01 Senica (IČO: 18046908) 298,20 EUR 222344 7. októbra 2022
DF oprava strešného plášťa, oprava klampiarských prvkov (kabíny Horné Ozorovce) Daniel Antala, Partizánska 255/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41374258) 286,44 EUR 222343 7. októbra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - september 2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,76 EUR 222342 7. októbra 2022
DF servisné služby v mesiaci september 2022 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222341 7. októbra 2022
DF rolba ENGO - bočná kefa, handra suportu 200 cm (vrátane dopravy a balného) B.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň (IČO: 46006001) 819,60 EUR 222340 6. októbra 2022
DF internet M (sokolovňa) za obdobie 10/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222339 4. októbra 2022
DF pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov (zimný štadión) Daniel Slížik - OVD, Rumunská 246/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 37455303) 224,16 EUR 222338 4. októbra 2022
DF dodávka zemného plynu (zimný štadión) - 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222337 3. októbra 2022
DF dodávka zemného plynu (sokolovňa) - 01.09.2022- 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222336 3. októbra 2022
DF dodávka zemného plynu (dom humanity) - 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222335 3. októbra 2022
DF dodávka zemného plynu (kabíny Horné Ozorovce 231) - 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222334 3. októbra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión (01.10.2022 - 31.10.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222333 3. októbra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity (01.10.2022 - 31.10.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222332 3. októbra 2022
DF poplatok za parking platby prostredníctvom aplikácie MPLA za mesiac september 2022 (odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 3,11 EUR 222331 3. októbra 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd za 08/2022 a ostatné účtovnícke služby ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 498,00 EUR 222330 3. októbra 2022
DF náklady na ubytovanie, stravu, dopravu a vstup do Demänovskej ľadovej jaskyne za jedného zamestnanca Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 130,71 EUR 222329 29. septembra 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 108,29 EUR 222328 29. septembra 2022
DF sada filtrov a tesnení (objekt zimného štadióna) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 489,60 EUR 222327 28. septembra 2022
DF vyúčtovanie - dodávka elektrickej energie v objekte športovej haly, kabín v Horných Ozorovciach, zimného štadióna a sokolovne (obdobie od 01.08.2022 - 31.08.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 9 165,81 EUR 222326 28. septembra 2022
DF poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac september 2022, dopravné náklady z kontrolného dňa SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 178,80 EUR 222325 27. septembra 2022
DF sada samolepiek s laminom, lepenie, čistenie a pomocný materiál (parkovací automat) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 140,16 EUR 222324 27. septembra 2022
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie august 20222 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 87,41 EUR 222323 27. septembra 2022
DF samočinné klapky na fasádu, práškovanie (vrátane dopravy) v objekte zimného štadióna TECHNOV, s.r.o., 951 37 Rumanová 383 (IČO: 36801640) 2 022,82 EUR 222322 23. septembra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda za obdobie od 10.01.2022 - 14.09.2022 v objekte športovej haly Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 17,86 EUR 222321 21. septembra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda za obdobie od 17.09.2021 - 17.09.2022 v objekte sokolovne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) -340,38 EUR 222320 21. septembra 2022
DF montážna plošina, práca elektrikára vrátane dopravy (zimný štadión) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 114,61 EUR 222319 20. septembra 2022
DF elektroinštalačné práce v kolkárni MALAK, s.r.o., Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36749281) 2 352,81 EUR 222318 19. septembra 2022
DF dodanie tovaru (vrátane dopravy) pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 768,96 EUR 222317 16. septembra 2022
DF strojové umytie ľadovej plochy v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca august 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 304,70 EUR 222316 16. septembra 2022
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca august 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 507,84 EUR 222315 16. septembra 2022
DF záhradnícke a upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca august 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 434,00 EUR 222314 16. septembra 2022
DF upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca august 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 361,84 EUR 222313 16. septembra 2022
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca august 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 330,10 EUR 222312 16. septembra 2022
DF dodanie tovaru pre objekt športovej haly UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 59,04 EUR 222311 16. septembra 2022
DF dodanie tovaru pre objekt zimného štadióna UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 129,53 EUR 222310 16. septembra 2022
DF parkovací automat - dodanie, montáž, inštalácia, záručný servis, technická podpora (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 6 604,80 EUR 222309 16. septembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - august 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222308 16. septembra 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - august 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 573,12 EUR 222307 16. septembra 2022
DF Panel BRICO (športový areál Dubnička) STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o., Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51151529) 41,67 EUR 222306 16. septembra 2022
DF paušál za obdobie od 08.08.2022 - 07.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 44,48 EUR 222305 16. septembra 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd za 07/2022 a ostatné účtovnícke služby ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 570,00 EUR 222304 12. septembra 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 33,66 EUR 222303 9. septembra 2022
DF dodávka zemného plynu (sokolovňa) za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222302 9. septembra 2022
DF dodávka zemného plynu (zimný štadión) za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222301 9. septembra 2022
DF dodávka zemného plynu (kabíny Horné Ozorovce 231) za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222300 9. septembra 2022
DF dodávka zemného plynu (dom humanity) za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222299 9. septembra 2022
DF servisné služby v mesiaci august 2022 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 1 231,20 EUR 222298 8. septembra 2022
DF paušál za obdobie od 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222296 7. septembra 2022
DF oprava rozvodov TUV v objekte sokolovne PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 156,32 EUR 222297 7. septembra 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (objekt domu humanity) - 01.08.2022 - 31.08.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,98 EUR 222295 7. septembra 2022
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222294 7. septembra 2022
DF softvérové práce - zmena tarifu na parkovacom automate CALE MP 104 QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 187,20 EUR 222293 7. septembra 2022
DF internet M (sokolovňa) za obdobie september 2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222292 6. septembra 2022
DF dodanie termopások do parkovacieho automatu STRADA PAL 3 (odstavné plochy) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 600,00 EUR 222291 6. septembra 2022
DF provízia za službu SMS platba za mesiac august 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 213,16 EUR 222290 5. septembra 2022
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za mesiac august 2022 (vnútorná správa) SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222289 5. septembra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión (01.09.2022 - 30.09.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222288 5. septembra 2022
DF dodávka elektrickej energie - sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, Dom humanity (01.09.2022 - 30.09.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222287 5. septembra 2022
DF poplatok za zriadenie systému pre platenie parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie a centrálneho systému...(odstavné plochy) MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) 1 640,00 EUR 222286 5. septembra 2022
DF samolepka - tlač + laminácia, tabuľka Imagebond - samolepka - tlač + laminácia (zimný štadión) Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, K priehrade 788/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40867986) 165,60 EUR 222285 5. septembra 2022
DF poskytovanie služieb v oblasti BOZP, PO - IIQ 2022 Mgr. Dana Gloneková - Golddan, 956 41 Kšinná 192 (IČO: 41442172) 180,00 EUR 222284 5. septembra 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 59,48 EUR 222283 26. augusta 2022
DF štvrťročná kontrola EPS, štvrťročná kontrola HSP (zimný štadión) ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 516,00 EUR 222282 24. augusta 2022
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie za obdobie júl 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 222281 23. augusta 2022
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie júl 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 77,79 EUR 222280 23. augusta 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 01.10.2021 - 16.08.2022 (zimný štadión) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 2 526,35 EUR 222279 23. augusta 2022
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac august 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222278 18. augusta 2022
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac júl 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222277 18. augusta 2022
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac jún 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222276 18. augusta 2022
DF správcovstvo objektu sokolovne za mesiac máj 2022 Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 66,00 EUR 222275 18. augusta 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 167,48 EUR 222274 17. augusta 2022
DF drobný materiál pre potreby zimného štadióna Ing. Jozef Sečkár - JOMA, Miezgovce 54, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34478205) 162,07 EUR 222273 17. augusta 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - júl 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222272 16. augusta 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - júl 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 573,12 EUR 222271 16. augusta 2022
DF paušál (08.07.2022 - 07.08.2022) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 29,04 EUR 222270 16. augusta 2022
DF HETCOLOR tónovacia farba (7 ks) pre potreby zimného štadióna COLORLAK SK, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36254487) 54,18 EUR 222269 15. augusta 2022
DF čistenie odkvapových žľabov na zimnom štadióne vrátane prenájmu montážnej plošiny a prác TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 223,74 EUR 222268 15. augusta 2022
DF termopapier do parkovacieho automatu CALE MP 104 vrátane dopravných nákladov QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín (IČO: 587257) 204,20 EUR 222267 10. augusta 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd a ostatné ekonomické služby (06/2022) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 624,00 EUR 222266 10. augusta 2022
DF upratovacie služby v objekte zimného štadióna v priebehu mesiaca júl 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 342,79 EUR 222265 10. augusta 2022
DF upratovacie služby v objekte športového areálu Dubnička v priebehu mesiaca júl 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 162,80 EUR 222265 10. augusta 2022
DF upratovacie služby v objekte športovej haly v priebehu mesiaca júl 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 507,84 EUR 222263 10. augusta 2022
DF upratovacie služby v objekte sokolovne v priebehu mesiaca júl 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 330,10 EUR 222262 10. augusta 2022
DF dodanie tovaru vrátane dopravy pre objekt zimný štadión UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 64,44 EUR 222261 10. augusta 2022
DF elektroinštalačný materiál (zimný štadión) BEGA elektro s.r.o., 956 53 Slatina nad Bebravou 233 (IČO: 51821923) 179,01 EUR 222260 8. augusta 2022
DF dodanie tovaru a prác na PC Michal Sahul, Mojmírova 1288/24, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41936248) 838,62 EUR 222259 8. augusta 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - 01.07.2022 - 31.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,98 EUR 222258 8. augusta 2022
DF paušál za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 (športová hala) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222257 8. augusta 2022
DF provízia za službu SMS platba za mesiac júl 2022 (odstavné plochy) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 171,97 EUR 222256 8. augusta 2022
DF dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.07.2022 - 31.07.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 493,42 EUR 222255 8. augusta 2022
DF kalibrácia detektorov plynu GABA 2S23 (zimný štadión) ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 282,00 EUR 222254 4. augusta 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - 01.08.2022 - 31.08.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222253 4. augusta 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, kabíny Horné Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - 01.08.2022 - 31.08.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222252 4. augusta 2022
DF servisné služby (zimný štadión) - júl 2022 ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 740,40 EUR 222251 4. augusta 2022
DF internet M (sokolovňa) za obdobie 08/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222250 4. augusta 2022
DF telekomunikačné služby - 01.08.2022 - 31.08.2022 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222249 4. augusta 2022
DF dodávka zemného plynu (sokolovňa) - 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222248 4. augusta 2022
DF dodávka zemného plynu (zimný štadión) - 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222247 4. augusta 2022
DF dodávka zemného plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222246 4. augusta 2022
DF dodávka zemného plynu (dom humanity) - 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222245 4. augusta 2022
DF montážna plošina, práca elektrikára vrátane dopravy (zimný štadión) TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 297,47 EUR 222244 4. augusta 2022
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za mesiac júl 2022 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222243 29. júla 2022
DF oprava a úprava systému EPS a HSP (zimný štadión) ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 1 268,58 EUR 222242 20. júla 2022
DF provízia za službu SMS platba za mesiac jún 2022 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 265,21 EUR 222233 14. júla 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - jún 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222232 12. júla 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - jún 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 563,52 EUR 222231 12. júla 2022
DF poplatok za telekomunikačné služby za obdobie - 01.07.2022 - 31.07.2022 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222230 11. júla 2022
DF brúsenie nožov rolby určených na úpravu ľadovej plochy (zimný štadión) DIAMOS s.r.o., Horné Ozorovce 61, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 48215805) 360,00 EUR 222229D 11. júla 2022
DF materiál na opravu osvetlenia na zimnom štadióne za mesiac jún 2022 TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31449450) 75,52 EUR 222228 11. júla 2022
DF paušál za oddobie - 01.06.2022 - 30.06.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222227 11. júla 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda (dom humanity) - marec 2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,67 EUR 222226 7. júla 2022
DF oprava WC a batérie (dom humanity) PMR, s.r.o., Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34099433) 292,75 EUR 222225 7. júla 2022
DF vyúčtovanie - dodávka elektrickej energie (športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa) - 01.06.2022 - 30.06.2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 264,87 EUR 222224 7. júla 2022
DF dodávka plynu (dom humanity) - 01.07.2022 - 31.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222223 7. júla 2022
DF dodávka plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.07.2022 - 31.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222222 7. júla 2022
DF dodávka plynu (sokolovňa) - 01.07.2022 - 31.7.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222221 7. júla 2022
DF dodávka plynu (zimný štadión) - 01.07.2022 - 31.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222220 7. júla 2022
DF servisné služby za obdobie jún 2022 (zimný štadión) ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222219 6. júla 2022
DF konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za mesiac jún 2022 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 36041432) 96,00 EUR 222218 6. júla 2022
DF internet M (objekt sokolovne) za obdobie júl 2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222217 4. júla 2022
DF revízna správa skateparku v športovom areále Dubnička MikyZábava, s.r.o., Valča 365, 038 35 Valča (IČO: 54096804) 60,00 EUR 222216 4. júla 2022
DF doplatok za tvorbu webstránky, programovanie, grafické práce a pravidelnú profilaxiu SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza (IČO: 47411210) 1 489,57 EUR 222215 1. júla 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, spracovanie miezd, ostatné ekonomické služby (5/2022) ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 516,00 EUR 222214 1. júla 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - júl 2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222213 1. júla 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, H. Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - júl 2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222212 1. júla 2022
DF doplnenie amoniaku 300kg a odolejovanie chladiaceho systému - zimný štadión ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 2 385,60 EUR 222211 29. júna 2022
DF servis kompresora Grasso po 4.000 motohodinách, vrátane spotrebného materiálu (tesnenia, filtre, olej a pod.) - zimný štadión ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 1 635,36 EUR 222210 29. júna 2022
DF osadenie ventila DN80, odsatie a zaslepenie potrubia k ČKD - zimný štadión ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 664,80 EUR 222209 29. júna 2022
DF odvápnenie a čistenie kondenzátora, výmena ložísk - zimný štadión ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 2 104,20 EUR 222208 29. júna 2022
DF statický posudok - otvor v nosnej stene tribúny zimný štadión KAMMA, s. r. o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín (IČO: 36297895) 360,00 EUR 222207 27. júna 2022
DF poskytovanie služieb monitorovacej fázy pri optimalizácií nákladov za distribúcie (máj 2022) Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 20,71 EUR 222206 24. júna 2022
DF syntetická farba, riedidlo, 3 valce (zimný štadión) METAX s.r.o. FARBY - LAKY - OMIETKY, Trenčianska cesta 1910/1E, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34140972) 47,70 EUR 222205 20. júna 2022
DF náklady na prevádzku mobilných telefónov za obdobie máj 2022 Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 67,52 EUR 222204 22. júna 2022
DF kompaktná IP Kamera Dahua, HDD 4TB, montáž (sokolovňa) Richard Zetka-RIŠO, Horné Ozorovce 142, 957 03 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33413053) 604,00 EUR 222203 16. júna 2022
DF elektromotor 1AL-160L-4, IM B3, paletová preprava (zimný štadión) VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves (IČO: 45537143) 796,68 EUR 220202 16. júna 2022
DF štvrťročná kontrola EPS, štvrťročná kontrola HSP (zimný štadión) ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) 516,00 EUR 222201 16. júna 2022
DF paušál - 08.05.2022 - 7.6.2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO: 35848863) 45,08 EUR 222200 15. júna 2022
DF dodávka tepelnej energie (športová hala) - máj 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 582,72 EUR 222199 14. júna 2022
DF dodávka tepelnej energie (kolkáreň) - máj 2022 BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) 59,23 EUR 222198 14. júna 2022
DF úprava systému detekcie plynov a jeho kalibrácia v objekte zimného štadióna ISSU, s.r.o., Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín (IČO: 36781291) 1 066,00 EUR 222197 14. júna 2022
DF spracovanie účtovných dokladov, miezd za mesiac apríl 2022 ECONOMY PLUS, s.r.o., Jesenského 68/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36350192) 630,00 EUR 222196 10. júna 2022
DF dodanie tovaru (športová hala) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 59,04 EUR 222195 9. júna 2022
DF dodanie tovaru (sokolovňa) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 44,28 EUR 222194 9. júna 2022
DF upratovacie služby v objekte športová hala (máj 2022) UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 761,76 EUR 222193 9. júna 2022
DF upratovacie služby (sokolovňa) - máj 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 330,10 EUR 222192 9. júna 2022
DF záhradnícke a upratovacie služby (športový areál Dubnička) - máj 2022 UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 1 989,00 EUR 222191 9. júna 2022
DF paušál za obdobie - 01.05.2022 - 31.05.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) 45,88 EUR 222190 9. júna 2022
DF poplatok za telekomunikačné služby - 01.06.2022 - 30.06.2022 BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46972315) 26,49 EUR 222189 8. júna 2022
DF dodávka elektrickej energie - športová hala, kabíny Horné Ozorovce, zimný štadión, sokolovňa (01.05.2022 - 30.05.2022) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 220,69 EUR 222188 7. júna 2022
DF materiál pre potreby zimného štadióna H. V. F. spol. s r.o., Sládkovičova 721, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 17640202) 58,26 EUR 222187 7. júna 2022
DF provízia za službu SMS za obdobie máj 2022 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) 285,30 EUR 222186 6. júna 2022
DF vodné, stočné, zrážková voda - Dom humanity (máj 2022) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) 6,48 EUR 222185 6. júna 2022
DF internet v objekte sokolovne - obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) 10,99 EUR 222184 3. júna 2022
DF sevisné služby (máj 2022) - zimný štadión ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 420,00 EUR 222183 3. júna 2022
DF dodávka plynu (dom humanity) - 01.06.2022 - 30.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 101,00 EUR 222182 2. júna 2022
DF dodávka plynu (kabíny Horné Ozorovce) - 01.06.2022 - 30.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 103,00 EUR 222181 2. júna 2022
DF dodávka plynu (zimný štadión) - 01.06.2022 - 30.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 709,00 EUR 222180 2. júna 2022
DF dodávka plynu (sokolovňa) - 01.06.2022 - 30.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 863,00 EUR 222179 2. júna 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, zimný štadión, športový areál Dubnička, dom humanity) - jún 2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 124,44 EUR 222178 1. júna 2022
DF dodávka elektrickej energie (sokolovňa, športový areál H. Ozorovce, športová hala, zimný štadión) - jún 2022 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) 1 808,11 EUR 222177 1. júna 2022