Skip to main content

Krytá plaváreň

Adresa

Krytá plaváreň Bánovce nad Bebravou
Ferka Urbánka 9
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prevádzková doba

Pondelok – Nedeľa
13:00 – 19:30 h
Aktuálny rozvrh nájdete TU

Parkovanie

záchytné parkovisko pred športovou halou
(+ peší presun 100 m/ 2 min) Ul. J. Kačku

Rezervácie / Informácie

Mobil: 0903 777 819
Email: plavaren@smmbn.sk

Možnosti platby

Podmienky využívania karty MultiSport:

  1. Karta MultiSport je platná iba po predložení platného dokladu totožnosti.
  2. Virtuálna karta MultiSport nebude akceptovaná v:
    • aplikácii Stocard,
    • inej aplikácii tretej strany,
    • v mobile ako fotografia alebo obrázok.

Aktuality

Pozor zmena!Krytá plaváreň
6. júna 2024

Obmedzená platnosť permanentiek na plaváreň!

Oznamujeme širokej verejnosti, že všetky permanentky na krytú plaváreň (aj saunu) v Bánovciach nad Bebravou vydané spoločnosťou BYTTHERM s.r.o. s účinnosťou od 1.7.2024 nebudeme akceptovať ako formu úhrady vstupného. Ďakujeme…
MultiSport kartaKrytá plaváreň
30. januára 2024

Využívanie MultiSport karty na krytej plavárni je opäť dostupné!

Dňa 30.1.2024 sme pre Vás opätovne spustili možnosť využívať kartu MultiSport na krytej plavárni. Rozsah poskytovaných služieb a prípadne doplatky používateľov nájdete v cenníku - časť MultiSport karta. Podmienky používania…
Plavec v bazéneKrytá plaváreň
28. decembra 2023

Zmena cenníka služieb na krytej plavárni od 1.1.2024

Od 1.1.2024 preberá objekte krytej plavárne do správy príspevková organizácia Správa majetku mesta, ktorá je zriadená Mestom Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2024 je predpoklad vyšších…

Krytá plaváreň Bánovce nad Bebravou

Krytá plaváreň v Bánovciach nad Bebravou Vám ponúka možnosť zaplávať si v plaveckom bazéne s dĺžkou 25 metrov. Pre všetkých čo majú radi teplo ponúkame relaxačný bazén s teplotou 38°C a masážnymi atrakciami. Bazény sú napĺňané termálnou vodou z geotermálneho vrtu BnB-1 v Biskupiciach, ktorý je hlboký 2.025 m a bol zhotovený v roku 1984.

Ponuka služieb

Plavecký bazén

Plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov.
Napĺňaný termálnou vodou.
Dve oddelené plavecké dráhy.
Masážne trysky.

Oddychový bazén

Sedací bazén s teplotou vody do 40°C. Perličková lavica, masážne chrliče, masážny protiprúd a masážne trysky.

Plavecká škola

Plavecká škola ponúka individuálnu výučbu pre verejnosť  Vo výučbe kladieme dôraz na správne dýchanie a relaxovanie počas plávania, tak aby plávanie bolo skutočne oddychový šport.

Objednávky: +421 907 126 982

Sauna

V krytej plavárni máte možnosť navštíviť aj suchú fínsku saunu:

ŽENY:
pondelok a štvrtok od 14:00 do 19:00 h,

MUŽI:
utorok a piatok od 14:00 do 19:00 h,
nedeľa od 16:00 do 19:00h.

NA OBJEDNÁVKU:
streda: 13:30 do 19:00 h,
nedeľa: 16:00 od 19:00 h.

Indoor cycling

Indoor cycling je najúčinnejšie a vysoko motivujúce kardiovaskulárne cvičenie, ktoré nezaťažuje kĺbový systém a smeruje k celkovému precvičeniu svalov a zlepšuje fyzickú kondíciu, psychickú pohodu. Indoor cycling je na objednávku, tel.: +421 910 296 817.

Plávanie pre batoľatá

V priestoroch krytej plavárne sa konajú kurzy plávania pre batoľatá. Organizujú ich súkromné organizácie:

 

Plavecké jasličky Baby Žblnk
Jarmila Bodocká
+421 903 143 903

MALÝ PLAVEC
Katarína Gráčiková
+421 905 165 799

Cenník služieb od 1.3.2024

Druh služby

Cena v EUR

Jednorazový vstup

Darcovia krvi (držitelia minimálne striebornej plakety s trvalým pobytom na území mesta Bánovce nad Bebravou)

zadarmo

Jednorazový vstup

deti a mládež do 12 rokov, ŤZP, seniori nad 62 rokov

2,50 € / 1 hodina

Jednorazový vstup

deti a mládež do 12 rokov, ŤZP, seniori nad 62 rokov

4,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup

dospelá osoba

3,50 € / 1 hodina

Jednorazový vstup

dospelá osoba

5,50 € / 2 hodiny

K vstupom sa pripočítava 30 minút na prezlečenie a osušenie.
Permanentky sa vydávajú vždy na jeden kalendárny rok, ktorý je vyznačený na permanentke. Po ukončení príslušného roku strácajú platnosť.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

PERMANENTKA

deti a mládež do 12 rokov, ŤZP, seniori nad 62 rokov

19,00 € / 10 hodín

PERMANENTKA

deti a mládež do 12 rokov, ŤZP, seniori nad 62 rokov

30,00 € / 20 hodín

PERMANENTKA

dospelá osoba

26,00 € / 10 hodín

PERMANENTKA

dospelá osoba

41,00 € / 20 hodín

K vstupom sa pripočítava 30 minút na prezlečenie a osušenie.
Permanentky sa vydávajú vždy na jeden kalendárny rok, ktorý je vyznačený na permanentke. Po ukončení príslušného roku strácajú platnosť.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

Jednorazový vstup

Darcovia krvi (držitelia minimálne striebornej plakety s trvalým pobytom na území mesta Bánovce nad Bebravou)

zadarmo

Jednorazový vstup

deti a mládež do 12 rokov, ŤZP, seniori nad 62 rokov

4,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup

dospelá osoba

6,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup RODINNÝ

1 x dospelá osoba + 1 x dieťa do 12 rokov

7,50 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup RODINNÝ

2 x dospelá osoba + 1 x dieťa do 12 rokov

12,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup RODINNÝ

2 x dospelá osoba + 2 x dieťa do 12 rokov

14,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup RODINNÝ

2 x dospelá osoba + 3 x dieťa do 12 rokov

16,00 € / 2 hodiny

PERMANENTKA

dospelá osoba

60,00 € / 12 vstupov na 2 hodiny

K vstupom sa pripočítava 30 minút na prezlečenie a osušenie.
Zakúpením vstupného do relaxačného bazéna má zákazník právo využívať aj plavecký bazén.
Permanentky sa vydávajú vždy na jeden kalendárny rok, ktorý je vyznačený na permanentke. Po ukončení príslušného roku strácajú platnosť.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

Jednorazový vstup

osoba

6,00 € / 1 hodina

Jednorazový vstup

osoba

10,00 € / 2 hodiny

Jednorazový vstup + relaxačný bazén

osoba

12,00 € / 2 hodiny

Individuálny prenájom

celá sauna (4 plachty v cene)

30,00 € / 1 hodina (max. 7 osôb)

Individuálny prenájom

celá sauna (4 plachty v cene)

50,00 € / 2 hodiny (max. 7 osôb)

Saunovacia plachta

za ďalšie plachty pri individuálnom prenájme

1,50 € / 1 kus

PERMANENTKA

osoba

50,00 € / 10 hodín

V cene vstupného možno využiť aj plavecký a oddychový bazén. K vstupom sa pripočítava 30 minút na prezlečenie a osušenie.
V saunách sú návštevníci povinní používať plachty. Zakúpením vstupu do sauny má zákazník nárok na 1 saunovaciu plachtu.
Permanentky sa vydávajú vždy na jeden kalendárny rok, ktorý je vyznačený na permanentke. Po ukončení príslušného roku strácajú platnosť.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

Plavecký bazén

2 hodiny

bez doplatku

Oddychový bazén

2 hodiny

bez doplatku

Sauna

1 hodina

doplatok 2,00 €

Karta MultiSport je platná iba po predložení platného dokladu totožnosti.
Virtuálna karta MultiSport nebude akceptovaná v: 1) aplikácii Stocard, 2) inej aplikácii tretej strany, 3) v mobile ako fotografia alebo obrázok.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

PERMANENTKA

50 bodov x 0,50 € (celková hodnota 25,00 €)

20,00 € *

* Kreditné poukážky nie je možné kombinovať so zľavneným rodinným vstupným.
Permanentky sa vydávajú vždy na jeden kalendárny rok, ktorý je vyznačený na permanentke. Po ukončení príslušného roku strácajú platnosť.

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Druh služby

Cena v EUR

Prekročenie času uhradeného vstupného

za každých začatých 15 minút

1,50 €

Poplatok za stratu kľúča od šatňovej skrinky

1 kus

5,00 €

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.
Tento cenník bol schválený MsZ Bánovce nad Bebravou dňa 28.2.2024 s platnosťou od 1.3.2024.

Časy pre verejnosť

Kalendár podujatí

Dokumenty na stiahnutie

Prevádzkový poriadok

platný od 1.1.2024

Výsledky odberov bazénovej vody

vzorky sú odoberané mesačne