Skip to main content

Správy o hospodárení

Zverejňovanie dokumentov

Názov Popis Dokumenty Pridané
Správa o hospodárení za rok 2022 Správa o hospodárení Správy majetku mesta, príspevkovej organizácie za rok 2022 SoH-2022.pdf
12. mája 2023
Správa o hospodárení za rok 2021 Správa o hospodárení Správy majetku mesta, príspevkovej organizácie za rok 2021 SoH-2021.pdf
1. mája 2022