Skip to main content
Názov Popis Partner Profil verejného obstarávateľa Suma spolu s DPH Dokumenty Interné číslo Podpísané Účinné od Účinné do
ZM dodávka vody z vrtu Bánovce nad Bebravou slúžiaca na športovo-rekreačné účely V K P - centrum, spol. s r.o., Sládkovičova 182/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36322709) Zmluva_na_dodavku_vody_VKP-centrum_27.5.2024.pdf
48/2024 27. mája 2024 27. mája 2024
ZM používanie sociálneho zariadenia v Dome služieb (zmena dodávateľa, termín úhrady, splatnosť faktúr...) Miroslav Rosa, 956 32 Nadlice 217 (IČO: 33565678) Dodatok zmluvy o používaní hygienického zariadenia 2024._Miroslav_Rosa_Dom_sluzieb.pdf
47/2024 30. mája 2024 30. mája 2024
ZM odber pitnej vody v Dome služieb (zmena dodávateľa, termín úhrady, splatnosť faktúr...) Miroslav Rosa, 956 32 Nadlice 217 (IČO: 33565678) Dodatok zmluvy o odbere pitnej vody 2024_Miroslav_Rosa_30.5.2024.pdf
46/2024 30. mája 2024 30. mája 2024
ZM nájom plaveckých dráh, päťdráhového plaveckého bazéna a šatní s príslušenstvom v objekte krytej plavárne na výkon fyzických previerok zamestnancov Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO: 00151866) Zmluva_o_najme_drah_plaveckeho_bazena_MV SR_Centrum_podpory_Nitra.pdf
45/2024 7. mája 2024 7. mája 2024 31. decembra 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2018 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Miroslav Bezák, Slatinská 1330/14, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805347) Dodatok_c.1_Bezák Miroslav_Dom_sluzieb_ s_finančnou zábezpekou.pdf
44/2024 13. mája 2024 13. mája 2024
ZM zmena znenia bodov Nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.3.2024 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Elena Koníková, Rastislavova 1298/3, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43205941) Dodatok_c.2_2024_Halač Lukáš_pristupujúci nájomca (Koníková)_Dom_sluzieb.pdf
43/2024 3. mája 2024 3. mája 2024
ZM dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou - objekt domu služieb Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) Zmluva_o_dodavke_vody_z_verejneho_vodovodu_ZsVS_Dom_sluzieb_24.4.2024.pdf
Priloha_c.1_k_zmluve_o_dodavke_vody_ZsVS_Dom_sluzieb_24.4.2024.pdf
42/2024 24. apríla 2024 24. apríla 2024
ZM dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou - objekt krytej plavárne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) Zmluva_o_dodavke_vody_z_verejneho_vodovodu_ZsVS_Dom_sluzieb_24.4.2024.pdf
Priloha_c.1_k_zmluve_o_dodavke_vody_ZsVS_kryta plavaren_24.04.2024.pdf
41/2024 24. apríla 2024 24. apríla 2024
ZM úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (IČO: 36291111) Zamestnavatelska_zmluva_DDS_TATRA_BANKY.pdf
40/2024 30. apríla 2024 30. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.09.2019 (úhrady faktúr, platobné podmienky) TRITIUM s.r.o., Lipová 2074/6, 955 01 Topoľčany (IČO: 35964553) TRITIUM _dodatok_c.1_ Dom_sluzieb_s finančnou zábezpekou.pdf
39/2024 24. apríla 2024 24. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2011 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34103775) Dodatok c.1_Mestské kultúrne stredisko_Dom_sluzieb .pdf
38/2024 24. apríla 2024 24. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.12.2002 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Alena Mokráňová - ALENA, Námestie Ľ. Štúra 6/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 14416964) Mokráňová_dodatok č.1 2024_dom_sluzieb.pdf
37/2024 25. apríla 2024 25. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.12.2012 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina (IČO: 31575951) Prima banka Slovensko a.s. - dodatok_c_1_ 2024_Dom_sluzieb.pdf
36/2024 19. apríla 2024 19. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2018 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Ing. Miloš KRCHLÍK ELETRIX, Námestie Ľ. Štúra 6/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 33404569) Krchlík Miloš - dodatok 2024_Dom_sluzieb - s finančnou zábezpekou.pdf
35/2024 19. apríla 2024 19. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.1994 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Mária Fialová KVETINÁRSTVO Ma & Ja, Bobotská Lehota č. 131, 913 25 Bobot (IČO: 33164053) Fialová Mária - dodatok 2024_Dom_sluzieb.pdf
34/2024 15. apríla 2024 15. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.12.2012 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Vladimír Fiala, Bobotská Lehota 131, 913 25 Bobot (IČO: 34596615) Fiala Vladimír - dodatok 2024_Dom_sluzieb - s finančnou zábezpekou.pdf
33/2024 15. apríla 2024 15. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 20.12.2002 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Ing. Anna Malinová FIDES, Kpt. Jaroša 995/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 22812733) Malinová Anna - dodatok 2024_Dom_sluzieb.pdf
32/2024 15. apríla 2024 15. apríla 2024
ZM zabezpečenie platenia parkovného prostredníctvom aplikácie ParkDots ParkDots s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava (IČO: 55477232) Zmluva_o_poskytnutí_sluzby_ParkDots_aplikacia_18.4.2024.pdf
31/2024 18. apríla 2024 18. apríla 2024 19. apríla 2026
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2017 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Ži:va, K Zornici 1051/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51407523) O.Z. Ži-va - dodatok 2024 - s finančnou zábezpekou.pdf
30/2024 15. marca 2024 15. marca 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 30.09.2009 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Erika Gutten, Prusy 189, 957 03 Prusy (IČO: 35209488) Gutten Erika - dodatok 2024_Dom_sluzieb_15.4.2024.pdf
29/2024 15. apríla 2024 15. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.05.2019 (úhrada faktúr, platobné podmienky) Miestna akčná skupina Bebrava, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42373891) MAS Bebrava - dodatok 2024 - s finančnou zábezpekou.pdf
28/2024 16. apríla 2024 16. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 20.12.2002 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany (IČO: 11743140) Ing. Peter Mongel STOREX_Dodatok_c.1_Dom_sluzieb_prenajom_NP_25.03.2024.pdf
27/2024 25. marca 2024 25. marca 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.11.2020 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Jana Janíková Obchodné činnosti, Pečeňany 88, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34481711) Dodatok c.1_k_Zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_Dom_sluziebJaníková Jana - dodatok 2024.pdf
24/2024 9. apríla 2024 9. apríla 2024
ZM poistenie majetku v správe organizácie a poistenie zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) Dodatok_c.5_k_poistnej_zmluve_c.4419015260_Komunalna_poistovna_29.02.2024.pdf
Vlozka_c.1_k poistnej_zmluve_Komunalna_postovna.pdf
Priloha_c_1_k_Dodatku_c_5_Komunalna_poistovna.pdf
Priloha_c_2_k_Dodatku_c_5_Komunalna_poistovna.pdf
23/2024 29. februára 2024 29. februára 2024
ZM zriadenie pripojenia objektu plavárne k DSL sieti (internet) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) Zmluva_o_poskytovani_verejne_dostupnych_sluzieb_cez_DSL_siet_Orange Slovensko, a.s._31.1.2024.pdf
22/2024 31. januára 2024 31. januára 2024
ZM telekomunikačné služby (mobilný paušál) v mobilnej sieti pre objekt poplachového zariadenia s viazanosťou 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) Dohoda_Slovak_Telekom_poplachove_zariadenie_05.02.2024.pdf
21/2024 5. februára 2024 5. februára 2024 4. februára 2026
ZM telekomunikačné služby (mobilný paušál) v mobilnej sieti pre zamestnanca organizácie s viazanosťou na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) Dohoda_Slovak_Telekom_pausal_internet_05.02.2024.pdf
20/2024 5. februára 2024 5. februára 2024 4. februára 2026
ZM telekomunikačné služby (mobilný paušál) v mobilnej sieti pre zamestnanca organizácie s viazanosťou na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) Dohoda_Slovak_Telekom_MF_pausal_internet_05.02.2024.pdf
19/2024 5. februára 2024 5. februára 2024 4. februára 2026
ZM telekomunikačné služby (mobilný paušál) v mobilnej sieti pre objekt zimný štadión Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) Dohoda_Slovak_Telekom_zimny_stadion_05.02.2024.pdf
18/2024 5. februára 2024 5. februára 2024 4. februára 2026
ZM telekomunikačné služby (mobilný paušál) v mobilnej sieti pre objekt krytej plavárne s viazanosťou na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469) Dohoda_Slovak_Telekom_telefony_pausal_plavaren_05.02.2024.pdf
17/2024 5. februára 2024 5. februára 2024 4. februára 2026
ZM upratovacie a záhradnícke práce v objekte Športového areálu Dubnička v Bánovciach nad Bebravou UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 11 997,30 EUR ZoPS_UMYTEP_sportovy_areal_Gorazdova_rok_2024.pdf
16/2024 28. marca 2024 28. marca 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 05.10.2011 (úhrady faktúr, platobné podmienky) BAMI SK, s.r.o., Malé Chlievany 101, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46187618) BAMI SK - dodatok 2024.pdf
15/2024 22. marca 2024 22. marca 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.08.2012 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Elena Koníková, Rastislavova 1298/3, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43205941) Koníková Elena - dodatok 2024_Dom_sluziebpdf.pdf
14/2024 25. marca 2024 25. apríla 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 25.02.2004 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO, Otrhánky 98, 956 55 Veľké Chlievany (IČO: 11744120) NZ - Pavlechová Anna D č 2-2023 (DS) 2023-11-24.pdf
13/2024 21. marca 2024 21. marca 2024
ZM zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 02.01.2003 (úhrady faktúr, platobné podmienky) Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) Cukráreň u Mišky - dodatok 2024.pdf
12/2024 22. marca 2024 22. marca 2024
ZM zriadenie a prevádzkovanie systému pre platenie parkového prostredníctvom internetového platobného systému na spravovaných plochách EasyPark Czechia s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 (IČO: 14106477) Zmluva_o_zriadeni_a_prevádzkovanie_systemu_pro_plateni_parkovného_prostrednictvom_mobilnej_aplikacie_EasyPark Czechia_30.11.2023.pdf
64/2023 30. novembra 2023 30. novembra 2023
ZM prenájom plaveckého bazéna, relaxačného bazéna a sauny v priestoroch krytej plavárne pre zamestnancov na účel športovo-relaxačnej činnosti Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 1 880,00 EUR Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_SFÚ-Plavaren sportovo-relaxacna cinnost (003).pdf
11/2024 6. marca 2024 6. marca 2024 31. mája 2025
ZM prenájom plaveckého bazéna, relaxačného bazéna a sauny v priestoroch krytej plavárne pre zamestnancov na účel športovo-relaxačnej činnosti Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 310182) 1 820,00 EUR Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_MestoBNSFS-Plavaren sportovo-relaxacna cinnost (003).pdf
10/2024 6. marca 2024 6. marca 2024 31. mája 2025
ZM úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/2, 811 02 Bratislava (IČO: 35976853) Zamestnavatelska_zmluva_NN Tatry-Sympatia_04.03.2024.pdf
9/2024 4. marca 2024 4. marca 2024
ZM servisné služby, pohotovostné výjazdy a poradenstvo pri správe chladiarenským zariadení a prípravne TÚV pre rolbu na zimnom štadióne ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 5 616,00 EUR Servisna_zmluva_c.S01-2024.pdf
Servisny_vykaz_ABC Food Machinery.pdf
Protokol o kontrole zariadenia a pravidelnej údržbe.pdf
8/2024 28. februára 2024 28. februára 2024
ZM pravidelné kontroly, odborné prehliadky a servisná činnosť na EPS a HSP v objekte zimného štadióna ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín (IČO: 36294781) Zmluva_o_kontrolnej_a_servisnej_cinnosti_ANTES GM, spol. s r.o._26.2.2024.pdf
Priloha_c.1_ANTES GM, spol. s r.o..pdf
Priloha_c.2_ANTES GM, spol. s r.o.pdf
Priloha_c.3_ANTES GM, spol. s r.o.pdf
7/2024 26. februára 2024 26. februára 2024
ZM dodávka a odber tepla na vykurovanie; dodávka a odber teplej vody; dodávka a odber studenej vody (vrátane stočného) do objektu mestskej polície BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) Zmluva_o_dodavke_a_odbere_tepla, teplej a studenej vody_BYTTHERM_mestska_policia_29.12.2024.pdf
63/2023 29. decembra 2023 29. decembra 2023
ZM dodávka tepla na vykurovanie z tepelnej siete do objektu krytá plaváreň, futbalový štadión, Dom služieb BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 31446639) Zmluva_o_dodavke_a_odbere_tepla_BYTTHERM_plavaren, futbalovystadion_Domsluzieb_29.12.2024.pdf
62/2023 29. decembra 2023 29. decembra 2023
ZM zmena časti uzatvorenej zmluvy - tržby z predaja pre objednávateľa aj dodávateľa MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) Dodatok_k_Zmluve_o_zabezpecovanio_prevadzky_sluzba_SMS_ep_MobileTech_16.2.2024.pdf
6/2024 16. februára 2024 16. februára 2024
ZM prenájom ľadovej plochy a príslušenstva na účel rekreačného korčuľovania pre zamestnancov firmy GABOR v období od 07.01.2024 do 31.03.2024 Gabor spol. s r.o., J. Gábora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36322067) NZ-GABOR_s.r.o._(prenájom_ľadovej_plochy )_2023-1-3.pdf
5/2024 3. januára 2024 3. januára 2024 31. marca 2024
ZM výkon služby vodného záchranára, plavčíka a výkon čistiacich prác v bazénových častiach prevádzky v krytej plavárni Mgr. Ľubomír Chocina, K priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 40518418) Zmluva_o_poskytovaní_sluzby_Chocina_plavcik.pdf
4/2024 30. januára 2024 30. januára 2024 31. decembra 2024
ZM poskytovanie MultiSport kariet pre zákazníkov objektu krytej plavárne - plavecký bazén, oddychový bazén, sauna Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov (IČO: 48059528) Zmluva_o_spolupraci_MultiSport_karta_plavaren_26.1.2024.pdf
Zmluva_o_spolupraci_MultiSport_karta_2.cast.pdf
Prilohy_k_zmluve_MultiSport_karta.pdf
3/2024 26. januára 2024 26. januára 2024
ZM prenájom nebytových priestorov v objekte sokolovne pre šport a rekreačné účely detí v krúžkoch Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou MEA INTEREST, neinvestičný fond, A. Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 35606711) Zmluva_o_opakovanom_najme_NP_MEA_INTEREST_sokolovna_rok_2024.pdf
2/2024 30. januára 2024 30. januára 2024 31. decembra 2024
ZM dodanie služby - software dohľadu a kontroly úhrady zaplateného parkovného prostredníctvom registračných značiek vozidiel Newco parking s.r.o., Šaldova 417/26, 186 00 Praha 8 - Karlín (IČO: 24218928) Dohoda_o_zriadení_a_prevadzkovani_kontrolej_aplikacie_NewcoParking,s.r.o._29.1.2024.pdf
1/2024 29. januára 2024 29. januára 2024
ZM Internet a zriadenie pevnej verejnej IP adresy (čerpacia stanica - vrt Biskupice) SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_SWAN_internet_verejna_pevna_IP_vnutorna_sprava_28.12.2023.pdf
61/2023 28. decembra 2023 28. decembra 2023
ZM doplnenie objektu do zoznamu spravovaných objektov pre dodávku elektrickej energie (do 31.12.2024) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Dodatok_c_1_dodavka_elektriny_OM_J.Kacku_futbalovy_stadion_20.12.2023.pdf
60/2023 20. decembra 2023 20. decembra 2023 31. decembra 2024
ZM dodávka elektrickej energie do objektov spravovaných organizáciou (do 31.12.2024) MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Zmluva_o_dodavke_elektriny_MAGNA_ENERGIA_15.12.2023.pdf
59/2023 15. decembra 2023 15. decembra 2023 31. decembra 2024
ZM dodávka elektrickej energie do spravovaného objektu v Biskupiciach 137 ("vrt") G&E Trading, a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina (IČO: 50131711) Zmluva_o_dodavke_elektriny_GandETrading_3.pdf
Zmluva_o_dodavke_elektriny_GandETrading_2.pdf
Zmluva_o_dodavke_elektriny_GandETrading_1.pdf
58/202 22. decembra 2023 22. decembra 2023
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 Radovan Dúcky, Hradište 145, 958 54 Hradište (IČO: 43542280) 660,00 EUR NZ_Radovan_Ducky_taxi_parkovanie_04.12.2023.pdf
57/2023 4. decembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 6 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 808,00 EUR NZ_ECO_TAXI_taxi_parkovanie_01.12.2023.pdf
56/2023 1. decembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 5 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 808,00 EUR NZ_ECO TAXI_taxi_parkovanie_01.12.2023.pdf
55/2023 1. decembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 1 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 Čestmír Pčolár, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50907212) 605,00 EUR NZ_Cestmir Pcolar_taxi_parkovanie_01.12.2023.pdf
54/2023 1. decembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 4 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 802,00 EUR NZ_OK group_taxi_parkovanie c. 4_29.11.2023.pdf
53/2023 29. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 3 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 802,00 EUR NZ_OK_group_taxi_parkovanie c.3_29.11.2023.pdf
52/2023 29. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 7 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 Rastislav Hluch - RH, J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42377854) 850,00 EUR NZ_Rastislav Hluch_taxi_parkovanie_c.7_28.11.2023.pdf
51/2023 28. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 11 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 LAURA TAXI BN s.r.o., Pečeňany 240, 956 36 Pečeňany (IČO: 55497845) 1 555,00 EUR NZ_LAURA TAXI BN_taxi_parkovanie_c.11_28.11.2023.pdf
50/2023 28. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 10 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 LAURA TAXI BN s.r.o., Pečeňany 240, 956 36 Pečeňany (IČO: 55497845) 1 505,00 EUR NZ_LAURA TAXI BN_taxi_parkovanie_c.10_28.11.2023.pdf
49/2023 28. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 9 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 LAURA TAXI BN s.r.o., Pečeňany 240, 956 36 Pečeňany (IČO: 55497845) 1 310,00 EUR NZ_LAURA TAXI BN_taxi_parkovanie_c.9_28.11.2023.pdf
48/2023 28. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom vyhradeného parkovacieho miesta č. 8 pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 LAURA TAXI BN s.r.o., Pečeňany 240, 956 36 Pečeňany (IČO: 55497845) 1 210,00 EUR NZ_LAURA TAXI BN_taxi_parkovanie_c.8_28.11.2023.pdf
47/2023 28. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom dvoch odstavných miest za Domom služieb pre vozidlá prevádzky v období od 01.12.2023 do 30.11.2024 Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) 613,20 EUR NZ_Cukraren_u_Misky_odstavne_miesta_DS_27.11.2023.pdf
46/2023 27. novembra 2023 1. decembra 2023 30. novembra 2024
ZM prenájom dvoch odstavných miest za Domom služieb pre vozidlá prevádzky v období od 01.12.2023 do 30.11.2024 Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) 613,20 EUR NZ_Cukraren_u_Misky_odstavne_miesto_DS_27.11.2023.pdf
46/2023 27. novembra 2023 1. decembra 2023 30. novembra 2024
ZM prenájom odstavného miesta za Domom služieb pre vozidlá prevádzky v období od 01.12.2023 do 30.11.2024 Ing. Anna Malinová FIDES, Kpt. Jaroša 995/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 22812733) 306,60 EUR NZ_IngAnnaMalinova_odstavne_miesto_DS_27.11.2023.pdf
45/2023 27. novembra 2023 1. decembra 2023 30. novembra 2024
ZM prenájom odstavného miesta za Domom služieb pre vozidlá prevádzky v období od 01.12.2023 do 30.11.2024 Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO, Otrhánky 98, 956 55 Veľké Chlievany (IČO: 11744120) 306,60 EUR NZ_Anna_Pavlechova_ZLATNICTVO_Dom_sluzieb_23.11.2023.pdf
44/2023 23. novembra 2023 1. decembra 2023 30. novembra 2024
ZM prenájom odstavného miesta za Domom služieb pre vozidlá prevádzky v období od 01.12.2023 do 30.11.2024 Jana Janíková Obchodné činnosti, Pečeňany 88, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34481711) 306,60 EUR NZ_Jana_Janikova_parkovanie_Dom_sluzieb_22.11.2023.pdf
43/2023 22. novembra 2023 1. decembra 2023 30. novembra 2024
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.12.2023 do 31.12.2023 ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 31,62 EUR NZ_ECO_TAXI_D2.pdf
42/2023 22. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM dodávka plynu do objektu Telocvične Školská v období od 01.01.2024 do 31.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) SPP_Zmluva_o_dodavke_plynu_Telocvicna_Skolska_20.11.2023.pdf
40/2023 20. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2025
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v období od 01.12.2023 do 31.12.2023 Erika Birčáková, Vystrkov 1121/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50446339) 31,62 EUR NZ_Erika_Birčáková_(BER)TAXI_D2.pdf
39/2023 13. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM dodávka zemného plynu do objektu zimného štadióna (strojovňa) v období od 01.01.2024 do 31.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) Zmluva_o_dodavke_plynu_strojovna_ZS_01.01.2024 - 31.12.2025.pdf
38/2023 3. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2025
ZM dodávka zemného plynu do objektu kabín v Horných Ozorovciach v obdobia od 01.01.2024 do 31.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) Zmluva_o_dodavke_plynu_kabiny_Horne_Ozorovce_01.01.2024 - 31.12.2025.pdf
37/2023 3. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2025
ZM dodávka zemného plynu do objektu sokolovne v priebehu obdobia od 01.01.2024 do 31.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) Zmluva_o_dodavke_plynu_sokolovna_01.01.2024 - 31.12.2025.pdf
36/2023 3. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2025
ZM dodávka zemného plynu do objektu Domu humanity v priebehu obdobia od 01.01.2024 do 31.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) Zmluva_o_dodavke_plynu_DomHumanity_01.01.2024-31.12.2025.pdf
35/2023 3. novembra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2025
ZM prenájom nebytových priestorov v objekte Telocvične Školská na športové účely príslušníkov PZ SR v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO: 00151866) NZ_Ministerstvo vnútra SR od 1_1_2024 (U) (003) (003).pdf
34/2023 25. októbra 2023 1. januára 2024 31. decembra 2024
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou v priebehu mesiaca december 2023 EURO TAXI BN s.r.o., 5. apríla 790/39, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51907526) 31,62 EUR NZ_EURO_TAXI_D2.pdf
33/2023 8. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 Čestmír Pčolár, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50907212) 31,62 EUR NZ_Čestmír_Pčolár_TAXI_D2.pdf
32/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 Šárka Kolderová, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43405622) 31,62 EUR Šárka_Kolderová_D1.pdf
31/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 JA&ME s.r.o., Striebornicka 532/37, 956 41 Uhrovec (IČO: 53886488) 31,62 EUR NZ_BN_TAXI_D1.pdf
30/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 Rudolf Holubčík - Nova Taxi, Borčany 38, 956 36 Borčany (IČO: 55495982) 31,62 EUR Nova_TAXI_D1.pdf
29/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 31,62 EUR NZ_LBHT_Business_(Laura)TAXI_D2.pdf
28/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 Radovan Dúcky, Hradište 145, 958 54 Hradište (IČO: 43542280) 31,62 EUR Dr_TAXI_D1.pdf
27/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 Rastislav Hluch - RH, J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42377854) 31,62 EUR NZ_XXX_TAXI_Rastislav_Hluch_RH_D2.pdf
26/2023 6. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou na obdobie december 2023 OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 31,62 EUR NZ_OK_TAXI_D2.pdf
25/2023 3. novembra 2023 1. decembra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom parkoviska pred nemocnicou v priebehu akcie Tradičný bánovský jarmok Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34103775) 724,00 EUR NZ_MsKS_SMM_parkovisko.pdf
24/2023 10. októbra 2023 10. októbra 2023
ZM prenájom ľadovej plochy na komerčné účely - rekreačné korčuľovanie pre zamestnancov firmy Gabor spol. s r.o., J. Gábora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36322067) NZ-GABOR_s.r.o._(prenájom_ľadovej_plochy )_2023-10-8-(U2).pdf
23/2023 4. októbra 2023 4. októbra 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov objektu telocvične Školská na kancelárske účely pre občianske združenie Športový klub polície pri OR PZ, Školská 1893, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36116521) 1,00 EUR NZ_ŠKP-Bánovce (nájom kancelárie) 2023-10-01.pdf
22/2023 29. septembra 2023 29. septembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov objektu sokolovne na kancelárske účely pre občianske združenie HK Sokol Bánovce nad Bebravou, o.z., Radlinského 667/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42141087) 843,00 EUR NZ - HK Sokol GABOR (dlhodobý nájom) 2023-10-01 (U).pdf
21/2023 29. septembra 2023 29. septembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou do 30.11.2023 Šárka Kolderová, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43405622) 74,46 EUR Najomna_zmluva_Šárka_Kolderová (004).pdf
20/2023 19. septembra 2023 19. septembra 2023 30. novembra 2023
ZM doplnenie údajov v zmluve o poskytovaní upratovacích služieb - objekt telocvične Školská UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 4 523,00 EUR Dodatok_1_ZoPS_UMYTEP_SK.pdf
Dodatok_1_ZoPS_Priloha_1_harmonogram_a_rozsah_prac.pdf
Dodatok_1_ZoPS_Priloha_2_vymera_miestnosti.pdf
19/2023 26. júla 2023 26. júla 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby Nova Taxi na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou Rudolf Holubčík - Nova Taxi, Borčany 38, 956 36 Borčany (IČO: 55495982) 139,74 EUR Najomna_zmluva_Rudolf_Holubcik_taxi_od_17.07.2023.pdf
18/2023 13. júla 2023 13. júla 2023 30. novembra 2023
ZM rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte kolkárne ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany (IČO: 36547174) 7 286,21 EUR Zmluva_o_dielo_ELEKTROMONT_elektroinstalacia_kolkaren.pdf
Kryci_list_rozpoctu_ELEKTROMONT.pdf
17/2023 10. júla 2023 10. júla 2023
ZM zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava (IČO: 31826385) 400,00 EUR Príkazna zmluva č. 212 VO 03 2323 EL-KSVO.pdf
16/2023 30. júna 2023 30. júna 2023 31. decembra 2024
ZM zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava (IČO: 31826385) 400,00 EUR Príkazna zmluva č. 202 VO 03 2023 PL-KSVO.pdf
15/2023 25. mája 2023 25. mája 2023 24. mája 2025
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou Radovan Dúcky, Hradište 145, 958 54 Hradište (IČO: 43542280) 198,90 EUR Najomna_zmluva_Dr.TAXI_prenajom_parkovacieho_miesta_do_30.11.2023.pdf
14/2023 20. júna 2023 20. júna 2023 30. novembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 199,92 EUR NZ_LAURA_TAXI_2_miesto_(N).pdf
13/2023 16. júna 2023 16. júna 2023 30. novembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov pre športové aktivity členov športového klubu polície v objekte Telocvične na Ul. Školská Športový klub polície pri OR PZ, Školská 1893, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36116521) Najomna_zmluva_Telocvina_Skolska_ŠKP Bánovce od 1_6_2023 (U).pdf
12/2023 16. mája 2023 16. mája 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov pre športové aktivity členov PZ SR v objekte Telocvične na Ul. Školská Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO: 00151866) NZ_Ministerstvo_vnutra_SR od 15_5_2023 (U) (003) (003).pdf
11/2023 11. mája 2023 11. mája 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov v budove objektu telocvične na Ul. Školská na športové aktivity prípravných tried hokejového klubu Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou, K štadiónu 422/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34074121) NZ_HK Spartak od 2_5_2023.pdf
10/2023 2. mája 2023 2. mája 2023 29. júna 2023
ZM dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do objektu telocvične Školská 1893 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) Zmluva_o_dodavke_vody_telocvina_Skolska_ZvVS, a.s.pdf
Priloha_c.1_k_zmluve_o_dodavke_vody_telocvicna_Skolska_ZsVS, a.s..pdf
Priloha_k_zmluve_o_dodavke_vody_ZvVS, a.s._telocvina_Skolska_aktual.pdf
9/2023 24. apríla 2023 24. apríla 2023
ZM dodávka elektrickej energie do objektov v správe organizácie do 31.12.2021 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Zmluva_o_dodavke_elektriny_MAGNA_ENERGIA_30.12.2019.pdf
20/2019 30. decembra 2019 30. decembra 2019
ZM dodávka elektrickej energie do objektu telocvične na Ul. Školská v Bánovciach nad Bebravou MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Dodatok_c_1_MAGNA_ENERGIA_dodavka_elektrickej_energie_.pdf
8/2023 28. marca 2023 28. marca 2023 31. decembra 2023
ZM dodávka tepelnej energie do objektu telocvične na Ul. Školská v Bánovciach nad Bebravou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 396,00 EUR Zmluva_o_dodavke_plynu_Telocvicna_Skolska_30.3.2023.pdf
7/2023 30. marca 2023 30. marca 2023 31. decembra 2023
ZM zhotovenie a dodanie diela ( "Priemyselná brána - snehová jama" a "Priemyselná brána - rolba") do objektu zimného štadióna PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 5 178,13 EUR ZoD_(F)_priemyselna_brana_jama_a_rolba_PGbrany,zaluzie_23.3.2023.pdf
Priloha_1_snehova_jama.pdf
Priloha_2_rolba.pdf
6/2023 27. marca 2023 27. marca 2023
ZM poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 4 340,50 EUR Dodatok_c_4_telocvicnaSkolska_KOMUNALNA_POISTOVNA.pdf
5/2023 28. februára 2023 28. februára 2023
ZM poskytovanie servisných služieb, pohotovostných výjazdov a poradenstva pri správe chladiarenských zariadení a prípravne TÚV pre rolbu na zimnom štadióne ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 5 616,00 EUR Servisna_zmluva_ABC_Food_Machinery_servis_2023_2024.pdf
4_SZ_Priloha_1_servisný výkaz.pdf
4_SZ_Priloha_2_protokol_(N).pdf
4/2023 23. februára 2023 23. februára 2023
ZM upratovacie služieb v objektoch SMM, p.o. vrátane dodávky tovarov súvisiacich s upratovaním priestorov UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 46 177,60 EUR Zmluva_UMYTEP_prilohy_2023,2024.pdf
3/2023 30. januára 2023 30. januára 2023
ZM poskytovanie služieb - internet S (viazanosť 24 mesiacov, inštalácia) v objekte zimného štadióna SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_SWAN_internet_zimny_stadion.pdf
2/2023 25. januára 2023 25. januára 2023
ZM prenájom priestorov sokolovne pre športové účely detí z Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou MEA INTEREST, neinvestičný fond, A. Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 35606711) NZ - Sokolovňa - MEA INTEREST od 18.1.2023.pdf
1/2023 17. januára 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou JA&ME s.r.o., Striebornicka 532/37, 956 41 Uhrovec (IČO: 53886488) 350,88 EUR Najomna_zmluva_taxi_JAandME_2022-2023.pdf
42/2022 21. decembra 2022
ZM zmena znenia textu zmluvy (záväzok poskytovateľa pravidelne zasielať písomné zoznamy k bezhotovostným platbám) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Dodatok_c._1_k Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_Saba_parking_SK.pdf
41/2022 14. decembra 2022 14. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 372,30 EUR LBHT_Business_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
40/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientského konta na uzatváranie hromadných licenčných zmlúv, ich administráciu a komunikáciu so SOZA. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) SOZA_Zmluva_o_zriadeni_a_pouzivani_Klientskeho_konta.pdf
39/2022 6. decembra 2022 6. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Rastislav Hluch - RH, J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42377854) 372,30 EUR Rastislav_Hluch_RH_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
38/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Erika Birčáková, Vystrkov 1121/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50446339) 372,30 EUR Erika_Bircakova_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
37/2022 29. novembra 2022 29. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou EURO TAXI BN s.r.o., 5. apríla 790/39, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51907526) 372,30 EUR EUROTAXI_dodatok_c_1_22-23.pdf
36/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_najomna_zmluva_22-23.pdf
34/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
35/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM záhradnícke a upratovacie služby v Športovom areáli Dubnička UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 11 997,30 EUR UMYTEP_Zmluva_zahradnicke_a_upratovacie_prace_2023.pdf
32/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 744,60 EUR OK_group_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
30/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Čestmír Pčolár, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50907212) 372,30 EUR Cestmir_Pcolar_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
29/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie (objekt sokolovne) vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 4 129,03 EUR Dodatok_c_2_Komunalna_poistovna_poistenie_objekt_sokolovna.pdf
31/2022 14. novembra 2022 14. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb BAMI SK, s.r.o., Malé Chlievany 101, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46187618) 613,20 EUR NZ -_15_16_parkovanie BAMI Durak Jan 2xBOX 2022 (N).pdf
28/2022 28. novembra 2022 28. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Erika Gutten, Prusy 189, 957 03 Prusy (IČO: 35209488) 306,60 EUR NZ -_12_parkovanie Gutten Erika 2021 1xBOX_12_2022(N).pdf
27/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Vladimír Fiala, Bobotská Lehota 131, 913 25 Bobot (IČO: 34596615) 306,60 EUR NZ -_7_8_parkovanie Fiala Vladimír 2021 1xBOX_8_2022(N).pdf
26/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Jana Janíková Obchodné činnosti, Pečeňany 88, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34481711) 306,60 EUR NZ - _3_parkovanie Janikova Jana 2022 1xBOX (U).pdf
25/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) 613,20 EUR NZ -_4_5_parkovanie Cukraren u Misky Danisova 2xBOX_4_5_2022 (N) - kópia.pdf
24/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Ing. Anna Malinová FIDES, Kpt. Jaroša 995/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 22812733) 306,60 EUR NZ -_6_parkovanie Anna Malinova FIDES 2022 1xBOX (N).pdf
23/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO, Otrhánky 98, 956 55 Veľké Chlievany (IČO: 11744120) 306,60 EUR NZ -_11_parkovanie Anna Pavlechová ZLATNICTVO 1xBOX 2022_11_(N).pdf
22/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM udelenie súhlasu - licencie používateľovi spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia za autorskú odmenu v prevádzke zimného štadióna SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) Hromadna_licencna_zmluva_SOZA_zimny_stadion.pdf
21/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM doplnenie a zmena článkov zmluvy o dielo (cena predmetu zmluvy a ďalšie) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 6 604,80 EUR ZoD - Saba Parking SK s.r.o. 2022 D č 1.pdf
20/2022 5. septembra 2022 5. septembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 3 849,84 EUR Dodatok_c_1_k_poistnej_zmluve_Komunalna_poistovna_26.08.2022.pdf
19/2022 26. augusta 2022 26. augusta 2022
ZM určenie splátok za prenájom nebytových priestorov z dôvodu nedoplatku na nájomnom Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 1 172,52 EUR Dohoda_o_splatkach_Ivan_Marko_17.08.2022.pdf
18/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM užívanie priestorov ľadovej plochy a príslušenstva, vrátane šatní a skladových priestorov na zimnom štadióne HC Topoľčany, o.z., Puškinova 1, 955 01 Topoľčany (IČO: 18047581) 25 162,50 EUR NZ - HC TOPOLCANY Zimák 2022-08-17 F (U).pdf
17/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM zriadenie a prevádzkovanie systému pre platenie parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie a ďalej centrálneho systému, rezidentného modulu a enforcement aplikácie pre kontrolu úhrady parkovného MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) Zmluva_o_zriadeni_a_prevadzkovani_systemu_pre_platenie_parkovneho_MPLA s.r.o.pdf
16/2022 5. augusta 2022 5. augusta 2022
ZM poskytovanie služieb vzťahujúcich sa k parkovaciemu automatu STRADA 3 PAL (vzdialený dohľad, zaistenie funkcionalít - registračná značka vozidla, bezhotovostné platby) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf
15/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM dodanie parkovacieho automatu s príslušenstvom vrátane montáže a inštalácie, poskytnutnutie záručného servisu a technickej podpory Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 7 734,65 EUR Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_dielo_parkovaci_automat.pdf
14/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM zhotovenie diela "Športová podlaha v telocvični Sokolovne, Radlinského 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou" VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 28 782,48 EUR Zmluva_o_dielo_sportova_podlaha_sokolovna_VETEX_Int..pdf
13/2022 15. júla 2022 15. júla 2022
ZM zmena časti zmluvy (tržby z predaja elektronického parkovného prostredníctvom služby CardPay; tržby z predaja pre dodávateľa) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) Dodatok_c_1_zmluva_o_zabezpecovanie_prevadzky_systemu_predaja_parkovneho_prostrednictvom_SMS_MobileTech.pdf
12/2022 6. júla 2022 6. júla 2022