Skip to main content
Názov Popis Partner Profil verejného obstarávateľa Suma spolu s DPH Dokumenty Interné číslo Podpísané Účinné od Účinné do
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou do 30.11.2023 Šárka Kolderová, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 43405622) 74,46 EUR Najomna_zmluva_Šárka_Kolderová (004).pdf
20/2023 19. septembra 2023 19. septembra 2023 30. novembra 2023
ZM doplnenie údajov v zmluve o poskytovaní upratovacích služieb - objekt telocvične Školská UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 4 523,00 EUR Dodatok_1_ZoPS_UMYTEP_SK.pdf
Dodatok_1_ZoPS_Priloha_1_harmonogram_a_rozsah_prac.pdf
Dodatok_1_ZoPS_Priloha_2_vymera_miestnosti.pdf
19/2023 26. júla 2023 26. júla 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby Nova Taxi na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou Rudolf Holubčík - Nova Taxi, Borčany 38, 956 36 Borčany (IČO: 55495982) 139,74 EUR Najomna_zmluva_Rudolf_Holubcik_taxi_od_17.07.2023.pdf
18/2023 13. júla 2023 13. júla 2023 30. novembra 2023
ZM rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte kolkárne ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany (IČO: 36547174) 7 286,21 EUR Zmluva_o_dielo_ELEKTROMONT_elektroinstalacia_kolkaren.pdf
Kryci_list_rozpoctu_ELEKTROMONT.pdf
17/2023 10. júla 2023 10. júla 2023
ZM zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava (IČO: 31826385) 400,00 EUR Príkazna zmluva č. 212 VO 03 2323 EL-KSVO.pdf
16/2023 30. júna 2023 30. júna 2023 31. decembra 2024
ZM zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava (IČO: 31826385) 400,00 EUR Príkazna zmluva č. 202 VO 03 2023 PL-KSVO.pdf
15/2023 25. mája 2023 25. mája 2023 24. mája 2025
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou Radovan Dúcky, Hradište 145, 958 54 Hradište (IČO: 43542280) 198,90 EUR Najomna_zmluva_Dr.TAXI_prenajom_parkovacieho_miesta_do_30.11.2023.pdf
14/2023 20. júna 2023 20. júna 2023 30. novembra 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku na Ul. Hviezdoslavova v Bánovciach nad Bebravou LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 199,92 EUR NZ_LAURA_TAXI_2_miesto_(N).pdf
13/2023 16. júna 2023 16. júna 2023 30. novembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov pre športové aktivity členov športového klubu polície v objekte Telocvične na Ul. Školská Športový klub polície pri OR PZ, Školská 1893, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 36116521) Najomna_zmluva_Telocvina_Skolska_ŠKP Bánovce od 1_6_2023 (U).pdf
12/2023 16. mája 2023 16. mája 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov pre športové aktivity členov PZ SR v objekte Telocvične na Ul. Školská Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO: 00151866) NZ_Ministerstvo_vnutra_SR od 15_5_2023 (U) (003) (003).pdf
11/2023 11. mája 2023 11. mája 2023 31. decembra 2023
ZM prenájom nebytových priestorov v budove objektu telocvične na Ul. Školská na športové aktivity prípravných tried hokejového klubu Hokejový klub SPARTAK Bánovce nad Bebravou, K štadiónu 422/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34074121) NZ_HK Spartak od 2_5_2023.pdf
10/2023 2. mája 2023 2. mája 2023 29. júna 2023
ZM dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do objektu telocvične Školská 1893 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) Zmluva_o_dodavke_vody_telocvina_Skolska_ZvVS, a.s.pdf
Priloha_c.1_k_zmluve_o_dodavke_vody_telocvicna_Skolska_ZsVS, a.s..pdf
Priloha_k_zmluve_o_dodavke_vody_ZvVS, a.s._telocvina_Skolska_aktual.pdf
9/2023 24. apríla 2023 24. apríla 2023
ZM dodávka elektrickej energie do objektov v správe organizácie do 31.12.2021 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Zmluva_o_dodavke_elektriny_MAGNA_ENERGIA_30.12.2019.pdf
20/2019 30. decembra 2019 30. decembra 2019
ZM dodávka elektrickej energie do objektu telocvične na Ul. Školská v Bánovciach nad Bebravou MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany (IČO: 35743565) Dodatok_c_1_MAGNA_ENERGIA_dodavka_elektrickej_energie_.pdf
8/2023 28. marca 2023 28. marca 2023 31. decembra 2023
ZM dodávka tepelnej energie do objektu telocvične na Ul. Školská v Bánovciach nad Bebravou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (IČO: 35815256) 396,00 EUR Zmluva_o_dodavke_plynu_Telocvicna_Skolska_30.3.2023.pdf
7/2023 30. marca 2023 30. marca 2023 31. decembra 2023
ZM zhotovenie a dodanie diela ( "Priemyselná brána - snehová jama" a "Priemyselná brána - rolba") do objektu zimného štadióna PG brány, žalúzie s.r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52878953) 5 178,13 EUR ZoD_(F)_priemyselna_brana_jama_a_rolba_PGbrany,zaluzie_23.3.2023.pdf
Priloha_1_snehova_jama.pdf
Priloha_2_rolba.pdf
6/2023 27. marca 2023 27. marca 2023
ZM poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 4 340,50 EUR Dodatok_c_4_telocvicnaSkolska_KOMUNALNA_POISTOVNA.pdf
5/2023 28. februára 2023 28. februára 2023
ZM poskytovanie servisných služieb, pohotovostných výjazdov a poradenstva pri správe chladiarenských zariadení a prípravne TÚV pre rolbu na zimnom štadióne ABC Food Machinery, spol s r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava (IČO: 31346871) 5 616,00 EUR Servisna_zmluva_ABC_Food_Machinery_servis_2023_2024.pdf
4_SZ_Priloha_1_servisný výkaz.pdf
4_SZ_Priloha_2_protokol_(N).pdf
4/2023 23. februára 2023 23. februára 2023
ZM upratovacie služieb v objektoch SMM, p.o. vrátane dodávky tovarov súvisiacich s upratovaním priestorov UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 46 177,60 EUR Zmluva_UMYTEP_prilohy_2023,2024.pdf
3/2023 30. januára 2023 30. januára 2023
ZM poskytovanie služieb - internet S (viazanosť 24 mesiacov, inštalácia) v objekte zimného štadióna SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_SWAN_internet_zimny_stadion.pdf
2/2023 25. januára 2023 25. januára 2023
ZM prenájom priestorov sokolovne pre športové účely detí z Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou MEA INTEREST, neinvestičný fond, A. Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 35606711) NZ - Sokolovňa - MEA INTEREST od 18.1.2023.pdf
1/2023 17. januára 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou JA&ME s.r.o., Striebornicka 532/37, 956 41 Uhrovec (IČO: 53886488) 350,88 EUR Najomna_zmluva_taxi_JAandME_2022-2023.pdf
42/2022 21. decembra 2022
ZM zmena znenia textu zmluvy (záväzok poskytovateľa pravidelne zasielať písomné zoznamy k bezhotovostným platbám) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Dodatok_c._1_k Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_Saba_parking_SK.pdf
41/2022 14. decembra 2022 14. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 372,30 EUR LBHT_Business_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
40/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientského konta na uzatváranie hromadných licenčných zmlúv, ich administráciu a komunikáciu so SOZA. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) SOZA_Zmluva_o_zriadeni_a_pouzivani_Klientskeho_konta.pdf
39/2022 6. decembra 2022 6. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Rastislav Hluch - RH, J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42377854) 372,30 EUR Rastislav_Hluch_RH_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
38/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Erika Birčáková, Vystrkov 1121/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50446339) 372,30 EUR Erika_Bircakova_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
37/2022 29. novembra 2022 29. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou EURO TAXI BN s.r.o., 5. apríla 790/39, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51907526) 372,30 EUR EUROTAXI_dodatok_c_1_22-23.pdf
36/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_najomna_zmluva_22-23.pdf
34/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
35/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM záhradnícke a upratovacie služby v Športovom areáli Dubnička UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 11 997,30 EUR UMYTEP_Zmluva_zahradnicke_a_upratovacie_prace_2023.pdf
32/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 744,60 EUR OK_group_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
30/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Čestmír Pčolár, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50907212) 372,30 EUR Cestmir_Pcolar_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
29/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie (objekt sokolovne) vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 4 129,03 EUR Dodatok_c_2_Komunalna_poistovna_poistenie_objekt_sokolovna.pdf
31/2022 14. novembra 2022 14. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb BAMI SK, s.r.o., Malé Chlievany 101, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46187618) 613,20 EUR NZ -_15_16_parkovanie BAMI Durak Jan 2xBOX 2022 (N).pdf
28/2022 28. novembra 2022 28. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Erika Gutten, Prusy 189, 957 03 Prusy (IČO: 35209488) 306,60 EUR NZ -_12_parkovanie Gutten Erika 2021 1xBOX_12_2022(N).pdf
27/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Vladimír Fiala, Bobotská Lehota 131, 913 25 Bobot (IČO: 34596615) 306,60 EUR NZ -_7_8_parkovanie Fiala Vladimír 2021 1xBOX_8_2022(N).pdf
26/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Jana Janíková Obchodné činnosti, Pečeňany 88, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34481711) 306,60 EUR NZ - _3_parkovanie Janikova Jana 2022 1xBOX (U).pdf
25/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) 613,20 EUR NZ -_4_5_parkovanie Cukraren u Misky Danisova 2xBOX_4_5_2022 (N) - kópia.pdf
24/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Ing. Anna Malinová FIDES, Kpt. Jaroša 995/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 22812733) 306,60 EUR NZ -_6_parkovanie Anna Malinova FIDES 2022 1xBOX (N).pdf
23/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO, Otrhánky 98, 956 55 Veľké Chlievany (IČO: 11744120) 306,60 EUR NZ -_11_parkovanie Anna Pavlechová ZLATNICTVO 1xBOX 2022_11_(N).pdf
22/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM udelenie súhlasu - licencie používateľovi spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia za autorskú odmenu v prevádzke zimného štadióna SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) Hromadna_licencna_zmluva_SOZA_zimny_stadion.pdf
21/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM doplnenie a zmena článkov zmluvy o dielo (cena predmetu zmluvy a ďalšie) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 6 604,80 EUR ZoD - Saba Parking SK s.r.o. 2022 D č 1.pdf
20/2022 5. septembra 2022 5. septembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 3 849,84 EUR Dodatok_c_1_k_poistnej_zmluve_Komunalna_poistovna_26.08.2022.pdf
19/2022 26. augusta 2022 26. augusta 2022
ZM určenie splátok za prenájom nebytových priestorov z dôvodu nedoplatku na nájomnom Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 1 172,52 EUR Dohoda_o_splatkach_Ivan_Marko_17.08.2022.pdf
18/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM užívanie priestorov ľadovej plochy a príslušenstva, vrátane šatní a skladových priestorov na zimnom štadióne HC Topoľčany, o.z., Puškinova 1, 955 01 Topoľčany (IČO: 18047581) 25 162,50 EUR NZ - HC TOPOLCANY Zimák 2022-08-17 F (U).pdf
17/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM zriadenie a prevádzkovanie systému pre platenie parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie a ďalej centrálneho systému, rezidentného modulu a enforcement aplikácie pre kontrolu úhrady parkovného MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) Zmluva_o_zriadeni_a_prevadzkovani_systemu_pre_platenie_parkovneho_MPLA s.r.o.pdf
16/2022 5. augusta 2022 5. augusta 2022
ZM poskytovanie služieb vzťahujúcich sa k parkovaciemu automatu STRADA 3 PAL (vzdialený dohľad, zaistenie funkcionalít - registračná značka vozidla, bezhotovostné platby) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf
15/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM dodanie parkovacieho automatu s príslušenstvom vrátane montáže a inštalácie, poskytnutnutie záručného servisu a technickej podpory Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 7 734,65 EUR Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_dielo_parkovaci_automat.pdf
14/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM zhotovenie diela "Športová podlaha v telocvični Sokolovne, Radlinského 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou" VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 28 782,48 EUR Zmluva_o_dielo_sportova_podlaha_sokolovna_VETEX_Int..pdf
13/2022 15. júla 2022 15. júla 2022
ZM zmena časti zmluvy (tržby z predaja elektronického parkovného prostredníctvom služby CardPay; tržby z predaja pre dodávateľa) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) Dodatok_c_1_zmluva_o_zabezpecovanie_prevadzky_systemu_predaja_parkovneho_prostrednictvom_SMS_MobileTech.pdf
12/2022 6. júla 2022 6. júla 2022