Skip to main content
Názov Popis Partner Profil verejného obstarávateľa Suma spolu s DPH Dokumenty Interné číslo Podpísané Účinné od Účinné do
ZM upratovacie služieb v objektoch SMM, p.o. vrátane dodávky tovarov súvisiacich s upratovaním priestorov UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 46 177,60 EUR Zmluva_UMYTEP_prilohy_2023,2024.pdf
3/2023 30. januára 2023 30. januára 2023
DF dodanie mixážneho pultu, 2 ks mikrofónov, statívu a príslušenstva do objektu zimného štadióna Martin Tomašovych - Slovenské Gitary, Hrežďovská 1943/1A, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 53451597) 910,00 EUR 223010 19. januára 2023 19. januára 2023
ZM poskytovanie služieb - internet S (viazanosť 24 mesiacov, inštalácia) v objekte zimného štadióna SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava (IČO: 35680202) Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_SWAN_internet_zimny_stadion.pdf
2/2023 25. januára 2023 25. januára 2023
ZM prenájom priestorov sokolovne pre športové účely detí z Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou MEA INTEREST, neinvestičný fond, A. Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 35606711) NZ - Sokolovňa - MEA INTEREST od 18.1.2023.pdf
1/2023 17. januára 2023
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou JA&ME s.r.o., Striebornicka 532/37, 956 41 Uhrovec (IČO: 53886488) 350,88 EUR Najomna_zmluva_taxi_JAandME_2022-2023.pdf
42/2022 21. decembra 2022
ZM zmena znenia textu zmluvy (záväzok poskytovateľa pravidelne zasielať písomné zoznamy k bezhotovostným platbám) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Dodatok_c._1_k Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_Saba_parking_SK.pdf
41/2022 14. decembra 2022 14. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou LBHT Business s.r.o., Strážovská 1171/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50805975) 372,30 EUR LBHT_Business_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
40/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientského konta na uzatváranie hromadných licenčných zmlúv, ich administráciu a komunikáciu so SOZA. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) SOZA_Zmluva_o_zriadeni_a_pouzivani_Klientskeho_konta.pdf
39/2022 6. decembra 2022 6. decembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Rastislav Hluch - RH, J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 42377854) 372,30 EUR Rastislav_Hluch_RH_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
38/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Erika Birčáková, Vystrkov 1121/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50446339) 372,30 EUR Erika_Bircakova_TAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
37/2022 29. novembra 2022 29. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou EURO TAXI BN s.r.o., 5. apríla 790/39, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 51907526) 372,30 EUR EUROTAXI_dodatok_c_1_22-23.pdf
36/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_najomna_zmluva_22-23.pdf
34/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou ECO TAXI, s.r.o., Novomeského 1320/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46461019) 372,30 EUR ECOTAXI_dodatok_c.1-22-23.pdf
35/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM záhradnícke a upratovacie služby v Športovom areáli Dubnička UMYTEP SK, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50477595) 11 997,30 EUR UMYTEP_Zmluva_zahradnicke_a_upratovacie_prace_2023.pdf
32/2022 30. novembra 2022 30. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou OK group, s.r.o., Ozorovská hlavná 1213/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52426467) 744,60 EUR OK_group_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
30/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom parkovacieho miesta pre vozidlá taxislužby na parkovisku pred nemocnicou Čestmír Pčolár, Cyrila a Metoda 1315/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 50907212) 372,30 EUR Cestmir_Pcolar_TAXI_dodatok_c.1_22-23.pdf
29/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie (objekt sokolovne) vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 4 129,03 EUR Dodatok_c_2_Komunalna_poistovna_poistenie_objekt_sokolovna.pdf
31/2022 14. novembra 2022 14. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb BAMI SK, s.r.o., Malé Chlievany 101, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 46187618) 613,20 EUR NZ -_15_16_parkovanie BAMI Durak Jan 2xBOX 2022 (N).pdf
28/2022 28. novembra 2022 28. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Erika Gutten, Prusy 189, 957 03 Prusy (IČO: 35209488) 306,60 EUR NZ -_12_parkovanie Gutten Erika 2021 1xBOX_12_2022(N).pdf
27/2022 24. novembra 2022 24. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Vladimír Fiala, Bobotská Lehota 131, 913 25 Bobot (IČO: 34596615) 306,60 EUR NZ -_7_8_parkovanie Fiala Vladimír 2021 1xBOX_8_2022(N).pdf
26/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Jana Janíková Obchodné činnosti, Pečeňany 88, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 34481711) 306,60 EUR NZ - _3_parkovanie Janikova Jana 2022 1xBOX (U).pdf
25/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavných miest pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Cukráreň u Mišky, Brezolupy 163, 957 01 Brezolupy (IČO: 51461374) 613,20 EUR NZ -_4_5_parkovanie Cukraren u Misky Danisova 2xBOX_4_5_2022 (N) - kópia.pdf
24/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Ing. Anna Malinová FIDES, Kpt. Jaroša 995/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 22812733) 306,60 EUR NZ -_6_parkovanie Anna Malinova FIDES 2022 1xBOX (N).pdf
23/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM prenájom odstavného miesta pre vozidlá prevádzky na parkovisku za Domom služieb Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO, Otrhánky 98, 956 55 Veľké Chlievany (IČO: 11744120) 306,60 EUR NZ -_11_parkovanie Anna Pavlechová ZLATNICTVO 1xBOX 2022_11_(N).pdf
22/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM udelenie súhlasu - licencie používateľovi spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia za autorskú odmenu v prevádzke zimného štadióna SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 (IČO: 100178454) Hromadna_licencna_zmluva_SOZA_zimny_stadion.pdf
21/2022 23. novembra 2022 23. novembra 2022
ZM doplnenie a zmena článkov zmluvy o dielo (cena predmetu zmluvy a ďalšie) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 6 604,80 EUR 20/2022 5. septembra 2022 5. septembra 2022
ZM poistenie majetku v správe organizácie vrátane určenia splátok poistného KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 04 Bratislava (IČO: 31595545) 3 849,84 EUR Dodatok_c_1_k_poistnej_zmluve_Komunalna_poistovna_26.08.2022.pdf
19/2022 26. augusta 2022 26. augusta 2022
ZM určenie splátok za prenájom nebytových priestorov z dôvodu nedoplatku na nájomnom Ivan Marko, Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou (IČO: 41373961) 1 172,52 EUR Dohoda_o_splatkach_Ivan_Marko_17.08.2022.pdf
18/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM užívanie priestorov ľadovej plochy a príslušenstva, vrátane šatní a skladových priestorov na zimnom štadióne HC Topoľčany, o.z., Puškinova 1, 955 01 Topoľčany (IČO: 18047581) 25 162,50 EUR 17/2022 17. augusta 2022 17. augusta 2022
ZM zriadenie a prevádzkovanie systému pre platenie parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie a ďalej centrálneho systému, rezidentného modulu a enforcement aplikácie pre kontrolu úhrady parkovného MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 13 000 Praha 3 - Vinohrady (IČO: 14106477) Zmluva_o_zriadeni_a_prevadzkovani_systemu_pre_platenie_parkovneho_MPLA s.r.o.pdf
16/2022 5. augusta 2022 5. augusta 2022
ZM poskytovanie služieb vzťahujúcich sa k parkovaciemu automatu STRADA 3 PAL (vzdialený dohľad, zaistenie funkcionalít - registračná značka vozidla, bezhotovostné platby) Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf
15/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM dodanie parkovacieho automatu s príslušenstvom vrátane montáže a inštalácie, poskytnutnutie záručného servisu a technickej podpory Saba Parking SK, s.r.o., Grösslingova 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (IČO: 35844256) 7 734,65 EUR Saba_Parking_SK, s.r.o._Zmluva_o_dielo_parkovaci_automat.pdf
14/2022 2. augusta 2022 2. augusta 2022
ZM zhotovenie diela "Športová podlaha v telocvični Sokolovne, Radlinského 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou" VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava (IČO: 44593287) 28 782,48 EUR Zmluva_o_dielo_sportova_podlaha_sokolovna_VETEX_Int..pdf
13/2022 15. júla 2022 15. júla 2022
ZM zmena časti zmluvy (tržby z predaja elektronického parkovného prostredníctvom služby CardPay; tržby z predaja pre dodávateľa) MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava (IČO: 366666203) Dodatok_c_1_zmluva_o_zabezpecovanie_prevadzky_systemu_predaja_parkovneho_prostrednictvom_SMS_MobileTech.pdf
12/2022 6. júla 2022 6. júla 2022