Skip to main content

Vyhradené parkovanie

Vyhradené parkovacie miesta – Dom služieb

Nám. Ľ. Štúra 6/6
957 01 Bánovce nad Bebravou

Parkovacie miesta na stanovišti TAXI

Hviezdoslavova ul.
957 01 Bánovce nad Bebravou

Informácie

Telefón: 038/7629 143
Email: info@smmbn.sk

Vyhradené parkovanie

Parkovisko na ulici Hviezdoslavova
(pred nemocnicou)

  • 11 stanovíšť TAXI

Prenájom parkovacieho miesta je možný len s platným Rozhodnutím o určení stanovišťa taxislužby a platnou koncesiou na prevádzkovanie taxislužby v Trenčianskom kraji. Súčasne sa prenajíma najviac 11 parkovacích miest.

Odstavná plocha za Domom služieb
(číslované parkovacie boxy)

  • 16 parkovacích miest
    Prenájom parkovacieho miesta je umožnený len nájomcom nebytových priestorov v Dome služieb.

Zoznam taxislužieb s prenajatým stanovišťom pred nemocnicou

Číslo stanovišťa Označenie taxislužby Koncesionár Nájom do
1 Čestmír Pčolár Čestmír Pčolár 31.12.2024
2 Dr. TAXI Radovan Dúcky 31.12.2024
3 OK TAXI OK group, s.r.o. 31.12.2024
4 OK TAXI OK group, s.r.o. 31.12.2024
5 ECO TAXI ECO TAXI s.r.o. 31.12.2024
6 ECO TAXI ECO TAXI s.r.o. 31.12.2024
7 RASŤO TAXI Rastislav Hluch – RH 31.12.2024
8 Laura Taxi LAURA TAXI BN s.r.o. 31.12.2024
9 Laura Taxi LAURA TAXI BN s.r.o. 31.12.2024
10 Laura Taxi LAURA TAXI BN s.r.o. 31.12.2024
11 Laura Taxi LAURA TAXI BN s.r.o. 31.12.2024
Počet voľných stanovíšť: 0
Zoznam aktualizovaný 29.12.2023

Zoznam nájomcov s prenajatým parkovacím boxom za Domom služieb

Číslo parkovacieho boxu Nájomca Nájom platný do
1 BYTTHERM s.r.o. 30.11.2024
2 voľné miesto na prenájom
3 voľné miesto na prenájom
4 voľné miesto na prenájom
5 Cukráreň u Mišky s.r.o. 30.11.2024
6 Cukráreň u Mišky s.r.o. 30.11.2024
6B Ing. Anna Malinová FIDES 30.11.2024
7 Jana Janíková 30.11.2024
8 Vladimír Fiala 30.11.2024
9 Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO 30.11.2024
10 Matrika / Mesto Bánovce nad Bebravou 30.11.2024
11 voľné miesto na prenájom
12 Erika Gutten 30.11.2024
13 Bánovské noviny /BTV /MsKS 30.11.2024
14 Bánovské noviny /BTV /MsKS 30.11.2024
15 BAMI SK, s.r.o. 30.11.2024
16 BAMI SK, s.r.o. 30.11.2024

Zoznam aktualizovaný 29.12.2023

Cenník

Stanovište taxislužby

rok

výsledná cena v zmysle ponukového konania

Vyhodnotenie ponukového konania

Prenájom parkovacieho miesta

deň

0,84 €

Prenájom parkovacieho miesta

rok

306,60 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o nájom parkovacieho miesta, Dom služieb

1.9.2022

Žiadosť o nájom parkovacieho miesta, Taxi

1.9.2022