Skip to main content

Vyhradené parkovanie

Vyhradené parkovacie miesta – Dom služieb

Nám. Ľ. Štúra 6/6
957 01 Bánovce nad Bebravou

Parkovacie miesta na stanovišti TAXI

Hviezdoslavova ul.
957 01 Bánovce nad Bebravou

Informácie

Telefón: 038/7629 143
Email: info@smmbn.sk

Vyhradené parkovanie

Parkovisko na ulici Hviezdoslavova
(pred nemocnicou)

  • 11 stanovíšť TAXI

Prenájom parkovacieho miesta je možný len s platným Rozhodnutím o určení stanovišťa taxislužby a platnou koncesiou na prevádzkovanie taxislužby v Trenčianskom kraji. Súčasne sa prenajíma najviac 11 parkovacích miest.

Odstavná plocha za Domom služieb
(číslované parkovacie boxy)

  • 16 parkovacích miest
    Prenájom parkovacieho miesta je umožnený len nájomcom nebytových priestorov v Dome služieb.

Zoznam taxislužieb s prenajatým stanovišťom pred nemocnicou

Označenie taxislužby Počet stanovíšť Koncesionár Koncesia Nájom do
BER Taxi 1 Erika Birčáková www.jiscd.sk 31.12.2023
BN TAXI 1 JA&ME s.r.o. www.jiscd.sk 31.12.2023
Čestmír Pčolár 1 Čestmír Pčolár www.jiscd.sk 31.12.2023
Dr. TAXI 1 Radovan Dúcky www.jiscd.sk 31.12.2023
ECO TAXI 1 ECO TAXI s.r.o. www.jiscd.sk 31.12.2023
EURO TAXI 1 EURO TAXI BN s.r.o. www.jiscd.sk 31.12.2023
Laura Taxi 1 LBHT BUSINESS s.r.o. www.jiscd.sk 31.12.2023
Nova Taxi 1 Rudolf Holubčík – Nova Taxi www.jiscd.sk 31.12.2023
OK TAXI 1 OK group, s.r.o. www.jiscd.sk 31.12.2023
RASŤO TAXI 1 Rastislav Hluch – RH www.jiscd.sk 31.12.2023
Šárka Kolderová 1 Šárka Kolderová www.jiscd.sk 31.12.2023
Počet voľných stanovíšť 0
Zoznam aktualizovaný 28.11.2023

Zoznam nájomcov s prenajatým parkovacím boxom za Domom služieb

Číslo parkovacieho boxu Nájomca Nájom platný do
1 BYTTHERM s.r.o. 30.11.2023
2 voľné parkovacie miesto na prenájom
3 Jana Janíková 30.11.2023
4 Cukráreň u Mišky s.r.o. 30.11.2023
5 Cukráreň u Mišky s.r.o. 30.11.2023
6 Ing. Anna Malinová FIDES 30.11.2023
7 Vladimír Fiala 30.11.2023
8 Vladimír Fiala 30.11.2023
9 voľné parkovacie miesto na prenájom
10 Matrika (MsÚ Bánovce n. B.) 30.11.2023
11 Anna Pavlechová ZLATNÍCTVO 30.11.2023
12 Erika Gutten 30.11.2023
13 Bánovské noviny /BTV /MsKS 30.11.2023
14 Bánovské noviny /BTV /MsKS 30.11.2023
15 BAMI SK, s.r.o. 30.11.2023
16 BAMI SK, s.r.o. 30.11.2023

Zoznam aktualizovaný 20.6.2023

Cenník

Stanovište taxislužby

deň

1,02 €

Stanovište taxislužby

rok

372,30 €

Prenájom parkovacieho miesta

deň

0,84 €

Prenájom parkovacieho miesta

rok

306,60 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane platnej DPH.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o nájom parkovacieho miesta, Dom služieb

1.9.2022

Žiadosť o nájom parkovacieho miesta, Taxi

1.9.2022