Skip to main content

Z dôvodu zvýšenia ceny za dodávku tepla a enormného zvýšenia ceny elektrickej energie v priebehu súčasného roka 2022 je potrebné upraviť výšku úhrady za prenájom hracej plochy a služby spojené s prevádzkou športovej haly v Bánovciach nad Bebravou.

Nižšie uvádzame prehľad cien prenájmov od 1.10.2022:

Prenájom – podujatia športového charakteru 32,00 €
Prenájom – podujatia nešportového charakteru 120,00 €
Prenájom – ďalšej šatne s prislúchajúcimi sprchami 7,00 €

Podmienky oslobodenia od úhrady za prenájom hracej plochy a služby spojené s prevádzkou športovej haly zostávajú nezmenené.

Pridať komentár